Bản tin » Hướng nghiệp - Chọn nghề

Những ngành học thú vị cơ hội việc làm cao, thí sinh nên biết

13/03/2016

Đây là những ngành học mang tính đặc trưng riêng biệt với các ngành học khác. Những ngành học này, đòi hỏi người học phải có lòng say mê với nghề mới thành công được. Dưới đây là thông tin về những ngành học thú vị này.

Ngành công nghệ chế biến lâm sản

-Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành công nghệ chế biến lâm sản (Forest product technology) được trang bị các kiến thức và kỹ năng về: thiết kế, quản lý và tổ chức vận hành dây chuyền công nghệ chế tạo, sản xuất các sản phẩm gỗ, vật liệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Tổ chức các hoạt động kinh doanh gỗ, đồ mộc và các loại lâm sản khác.

- Vị trí việc làm: kỹ sư phụ trách công nghệ, thiết kế và sản xuất đồ gỗ; quản lý kỹ thuật tại các công ty, doanh nghiệp chế biến gỗ, tre, nứa, song mây và lâm đặc sản khác; các cơ quan nghiên cứu, đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghiệp chế biến lâm sản.

Ngành Công thôn

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Công thôn (Industry for Rural Development) được đào tạo về thiết kế, chỉ đạo thi công, quản lý sử dụng các công trình cơ sở hạ tầng quy mô vừa và nhỏ; thiết kế, tổ chức vận hành dây chuyền công nghệ khai thác - chế biến- bảo quản nông lâm sản; thiết kế cải tiến, sử dụng, sửa chữa máy và thiết bị cơ điện.

- Vị trí việc làm: Các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng công trình, lĩnh vực cơ khí và khai thác chế biến bảo quản nông lâm sản; Các công ty tư vấn thiết kế, xây dựng công trình.

Ngành thiết kế nội thất

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Thiết kế nội thất (Furniture and Interior Design) được trang bị kiến thức và kỹ năng về các lĩnh vực: Thiết kế, chế tạo đồ gỗ và nội thất; Thiết kế và tổ chức thi công các không gian nội thất nhà ở và không gian nội thất công cộng.

- Vị trí việc làm: Các công ty thiết kế và thi công các công trình nội thất nhà ở và công cộng; các cơ quan quản lý và các tổ chức kinh tế xã hội hoạt động liên quan đến các dự án về nội thất.

Ngành Lâm sinh

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Lâm sinh (silviculture) được đào tạo về lĩnh vực sinh thái tài nguyên và môi trường, thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng, điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng tài nguyên, thiên nhiên và môi trường; nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

- Vị trí việc làm: Các cơ quan quản lý Nhà nước về nông lâm nghiệp, cơ quan kiểm lâm, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các công ty lâm nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường.

Ngành quản lý tài nguyên rừng

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Quản lý tài nguyên rừng (Forestry Recources and Environment Management – FREM) được đào tạo chuyên về lĩnh vực quản lý bảo vệ tài nguyên rừng và môi trường. Kỹ sư có kỹ năng kiến thức về xây dựng, tổ chức thực hiện phương án quản lý tài nguyên rừng, quản lý lưu vực, quản lý môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, thực thi luật pháp, chính sách trong lĩnh vực bảo vệ rừng.

- Vị trí việc làm: Các quan Kiểm lâm, các vườn quốc gia, các khu bảo tồn, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo về lĩnh vực quản lý tài nguyên rừng...

Ngành Lâm nghiệp đô thị

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Lâm nghiệp đô thị (Urban Forestry) được đạo tạo chuyên về lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, quản lý, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển các công trình cây xanh đô thị.

- Vị trí việc làm: Các cơ quan quy hoạch, thiết kế xây dựng và phát triển đô thị; Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực cây xanh đô thị và môi trường, các công ty công viên và cây xanh đô thị, vườn thực vật, vườn quốc gia, khu du lịch, các khu danh thắng, di tích, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn, chuyển giao công nghệ về lâm nghiệp đô thị.

Ngành Khuyến nông

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Khuyến nông (Extension and rural development) được trang bị kỹ năng và kiến thức về tổ chức, quản lý và thực hiện các hoạt động khuyến nông (tuyên truyền, đào tạo, nghiên cứu), tổ chức thực hiện các quy trình, quy phạm kỹ thuật công nghệ và tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến hộ gia đình và cộng đồng.

- Vị trí việc làm: Cơ quan chuyên ngành khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông - lâm nghiệp, các Ban quản lý dự án phát triển nông thôn, các tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngành Kiến trúc cảnh quan

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Kiến trúc cảnh quan được trang bị kiến thức và kỹ năng quy hoạch, thiết kế, thi công các công trình cảnh quan, ngoại thất, sinh thái môi trường và nghệ thuật.

- Vị trí việc làm: Các cơ quan quản lý nhà nước về đô thị, các cơ quan tư vấn quy hoạch, thiết kế, thi công xây dựng các công trình đô thị, các công ty công viên - cây xanh đô thị, các khu danh thắng, di tích, khu du lịch, khu đô thị, các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ về kiến trúc cảnh quan.

Ngành Lâm nghiệp

- Kiến thức và kỹ năng: Kỹ sư ngành Lâm nghiệp được đào tạo để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo sản xuất, nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp. Hoạch định kế hoạch, đề xuất những dự án, giải pháp phát triển, bảo vệ rừng, cảnh báo nguy cơ xâm hại rừng, khai thác nguồn lợi rừng một cách hiệu quả nhất.

- Vị trí việc làm: các cơ quan quản lý Nhà nước, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các viện nghiên cứu, các trường đâò tạo về lâm nghiệp.

Hồng Hạnh (dantri.com.vn – 12/03/2016)
(Nguồn trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam )

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]