Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Ngưỡng điểm đầu vào năm 2015 của Trường ĐH Công nghệ – ĐGQGHN

02/07/2015

Nhóm ngành

Ngành

Mã ngành

Điểm ngưỡng

Nhóm ngành

Ngành

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

52480201

106,5

109

Khoa học máy tính

52480101

106,5

Hệ thống thông tin

52480104

106,5

Truyền thông và mạng máy tính

52480102

106,5

Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử và viễn thông

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

52510302

102,5

102,5

Vật lí kĩ thuật

Vật lí kĩ thuật

52520401

91,5

91,5

Công nghệ Kĩ thuật Cơ điện tử và Cơ kĩ thuật: 

Cơ kĩ thuật

52520101

97,5

97,5

Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

52510203

99,5

Ghi chú:

- Các thí sinh đăng ký vào ngành Công nghệ thông tin (thuộc nhóm Công nghệ thông tin) có điểm từ 106.5 đến 108.5 được chuyển sang ngành HTTT hoặc ngành Truyền thông và mạng máy tính;

- Các thí sinh đăng ký vào ngành Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử (thuộc nhóm Công nghệ Kĩ thuật Cơ điện tử và Cơ kĩ thuật) có điểm từ 97,5 đến 99,0 được chuyển sang ngành Cơ kĩ thuật;

Lưu ý: 

- Điểm ngưỡng xét tuyển đầu vào tính cả điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng;

- Danh sách thí sinh đạt ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào sẽ được công bố trước ngày 25/7/2015;

- Căn cứ số lượng thí sinh nhập học (dự kiến ngày 20/8/2015), Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét việc tuyển bổ sung cho các ngành có số thí sinh nhập học chưa đủ theo chỉ tiêu.

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]