Nghề Trồng cây công nghiệp

 

Tên nghề:                    TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP

Mã nghề:                      40620103

Trình độ đào tạo:         Trung cấp nghề

Thời gian đào tạo:        2 năm

Đối t­­ượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp Trung học phổ thông và t­ương đ­ương; (Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Bằng cấp:                     Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được ưu nhược điểm của các phương pháp sản xuất cây giống  cây công nghiệp dài ngày;

+ Nêu tên và cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất điều tiết sinh trưởng, hóa chất bảo quản thường sử dụng trong nghề trồng cây công nghiệp;

+ Liệt kê được các bước của quy trình sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản đáp ứng yêu cầu từng loại cây công nghiệp và điều kiện sản xuất;

+ Mô tả được nguyên tắc, quy trình vận hành, những hư hỏng và biện pháp duy trì bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc thường dùng trong sản xuất cây công nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Thực hiện  được thu thập thông tin, tra cứu tài liêu trên Internet để phục vụ sản xuất kinh doanh cây công nghiệp;

+ Phân biệt được các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chất điều tiết sinh trưởng, hóa chất bảo quản thường sử dụng cho sản xuất cây công nghiệp;

+ Xây dựng vườn trồng cây công nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật;

+ Sản xuất cây giống, làm đất, bón phân, quản lý dịch hại, thu hái sản phẩm, tiêu thụ sản phẩm cây công nghiệp có hiệu quả, theo đúng quy trình;

+ Tính toán được các chí đầu vào, đầu ra và xác định giá thành theo kỳ sản xuất kinh doanh Thống kê được các khoản thu, chi  và tính được giá thành khi tiêu thụ sản phẩm;

+ Sử dụng và bảo trì được các dụng cụ, trang thiết bị, máy móc trong  sản xuất cây công nghiệp.

2.  Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Vận dụng những hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư­ tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam để trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức và năng lực hoàn thành nhiệm vụ; 

+ Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;

+ Có tinh thần tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về phương pháp tập luyện một số môn thể dục thể thao phổ biến vào quá trình tự luyện tập thành thói quen bảo vệ sức khỏe, phát triển thể lực chung và thể lực chuyên môn nghề nghiệp;

+ Trình bày được những nội dung chính về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; có ý thức làm tốt công tác quốc phòng, an ninh ở cơ sở và sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang;

3. Cơ hội việc làm:

 Ng­ười có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trồng cây công nghiệp có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp, trang trại, hộ gia đình, các chương trình và dự án liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cây công nghiệp.

 

DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO

I

Các môn chung

1

Chính trị

4

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

Pháp luật

5

Tin học

3

Giáo dục thể chất

6

 Ngoại ngữ (Anh văn)

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

1

Sinh lý thực vật

4

Bảo vệ môi trường

2

Đất và phân bón

5

Tin học ứng dụng

3

Giống cây trồng

6

Bảo vệ thực vât đại cương

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1

Sản xuất  cây giống cây công nghiệp

7

Trồng và chăm sóc cây chè

2

Thiết lập vườn trồng cây công nghiệp

8

Trồng và chăm sóc cây cà phê

3

Sử dụng máy nông nghiệp

9

Trồng và chăm sóc cây cao su

4

Sử dụng hệ thống tưới  nước

10

Tiêu thụ sản phẩm

5

Trồng và chăm sóc cây lạc, đậu tương

11

Thực tập tay nghề

6

Trồng và chăm sóc cây thuốc lá

 

 

III

Các môn học, mô đun đào tạo nghề tự chọn

1

Trồng và chăm sóc cây  vừng

8

Trồng và chăm sóc cây tiêu

2

Trồng và chăm sóc cây hướng dương

9

Trồng và chăm sóc quế

3

Trồng và chăm sóc cây jatropha

10

Trồng và chăm sóc cây trẩu

4

Trồng và chăm sóc cây bông

11

Trồng và chăm sóc một số cây dược liệu

5

Trồng và chăm sóc cây đay

12

Sản xuất nấm

6

Trồng và chăm sóc cây dứa sợi

13

Nông lâm kết hợp

7

Trồng và chăm sóc cây ca cao

14

Kỹ năng giao tiếp đàm phán

 

THI TỐT NGHIỆP

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm 

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

2

Văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề

 

 

 

- Thi lý thuyết nghề

Viết,  trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (chuẩn bị là 40 phút và 20 phút trả lời/học sinh)

 

- Thi thực hành nghề

 

 

Thực hành bài tập kỹ năng tổng hợp

Thời gian thi thực hành cho một đề thi từ 4 đến 8 giờ

 

- Mô đun tốt nghiệp

(tích hợp giữa lý thuyết  và thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]