Tìm hiểu ngành nghề

Ngành Khoa học đất

-
Đất là một trong những tài nguyên quý nhất của nhân loại. Các nhà khoa học đất khám phá và tìm hiểu tài nguyên đất và nước của địa cầu. Chuyên viên làm việc trong ngành khoa học đất có phương pháp nhận diện, giải thích và quản lý, sử dụng đất một cách hợp lý, bền vững trong nông nghiệp, lâm nghiệp, đồng cỏ, hệ thống sinh thái, đô thị, phục hóa các vùng khai quặng mỏ v.v…
 
Ngành Khoa học đất:
- Bao gồm sinh học, sinh thái và nhiều khoa học khác về Trái Đất và tài nguyên thiên nhiên
- Giao diện với địa chất học và địa lý học
- Tập trung tìm hiểu, quản lý sử dụng và cải thiện đất và nước.
- Sử dụng hóa học, vật lý học, vi sinh học, toán học cũng như các công cụ kỹ thuật cao để khám phá, phân tích, giải thích các số liệu kết quả về đất và lập mô hình các quy trình hình thành đất và phong cảnh.
- Kết hợp những quan tâm đối với con người, sản xuất lương thực và môi trường.
 
Công việc chính của nhà khoa học đất:
- Quy hoạch sử dụng đất
- Bảo vệ môi trường
- Lập bản đồ sử dụng và bảo vệ đất ngập nước.
- Bảo vệ đất và nước.
- Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS – áp dụng các số liệu địa lý trên máy vi tính).
- Khảo sát đất (mô tả, phân loại và lập bản đồ đất)
- Lập trang trại
- Xây dựng những công trình sinh thái
- Xây dựng nông nghiệp bền vững
- Quản lý sử dụng nước.
- Quản lý sử dụng hóa chất nông nghiệp
- Kỹ thuật và sử dụng phân bón.
- Đánh giá địa điểm thích hợp làm nhà vệ sinh, khu chứa nước chảy tràn, và những công dụng liên quan đến đất và nước khác.
- Quản lý sử dụng các chất thải công nghiệp và nước cống tiêu
- v.v…
 
Điều kiện làm việc và cơ hội nghề nghiệp
Nhà khoa học đất đưa khoa học và kỹ thuật vào những vấn đề liên quan đến tài nguyên đất và nước, tham gia vào việc quản lý sử dụng đất và nước trong nhiều mục đích, từ đô thị đến nông thôn, môi trường. Họ đóng vai trò quan trọng trong các quyết định về sử dụng tài nguyên đất trong các dự án công hoặc tư nhân. Nhà khoa học đất làm việc trong các công ty tư nhân chuyên về tư vấn sử dụng tài nguyên đất và nước, các cơ quan nông nghiệp Nhà nước, các tổ chức nông nghiệp quốc tế v.v…
 
Những sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học đất có thể làm các nghề như: chuyên viên tư vấn về môi trường, sản xuất nông nghiệp, sản xuất lâm nghiệp chuyên viên đánh giá đất đai chuyên viên về xử lý chất thải độc hại và không độc hại chuyên viên áp dụng phân bón và hóa chất nông dược nhà sinh thái học chuyên viên hoặc cán bộ quản lý phòng thí nghiệm chuyên viên nghiên cứu phòng thí nghiệm hoặc đồng ruộng giảng viên về Khoa học đất v.v…
 
Nhà khoa học đất làm việc ở các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp tư nhân. Cơ hội nghề nghiệp của họ rất rộng mở trong các cơ quan các cấp, mọi ngành kinh doanh nông nghiệp, tư vấn và các cơ sở giáo dục.
 
Phẩm chất và kỹ năng cần thiết:
- Giỏi các môn khoa học tự nhiên, đặc biệt là toán học, hóa học và sinh học.
- Có khả năng phán đoán tốt, khả năng tổ chức công việc tốt.
- Có tầm nhìn xa, tư duy chiến lược, tư duy phân tích tốt. 
- Yêu thích công việc nghiên cứu, tìm tòi, những công việc gần với thiên nhiên.

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]