Thủ tục - Hồ sơ tuyển sinh » Những điều cần biết

Lịch công tác Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

-

LỊCH CÔNG TÁC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10/02/2017

của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT

Nội dung công tác

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị tham gia

Thời gian

thực hiện

 

Tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi, sử dụng phần mềm Quản lý thi.

Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT và các trường đại học, cao đẳng

Trước ngày

30/3/2017

 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ làm công tác thi.

Các sở GDĐT

Các nơi đăng ký dự thi (đơn vị ĐKDT)

Trước ngày

30/3/2017

 

Đăng ký dự thi, nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các sở GDĐT quy định, trường phổ thông thực hiện

Các đối tượng thí sinh, các đơn vị ĐKDT

Từ ngày 01/4 đến ngày

20/4/2017

 

In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, trường; thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách.

Các đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày 25/4/2017

 

Kiểm tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh, bàn giao danh sách và Phiếu ĐKDT cho sở GDĐT.

Các sở GDĐT

 

Các đơn vị ĐKDT

Trước ngày 05/5/2017

 

Tổ chức các Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi, chuẩn bị cho kỳ thi.

Các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Các trường

phổ thông, các đơn vị có liên quan

Trước ngày 10/5/2017

 

Hoàn thành việc đánh số báo danh, lập danh sách thí sinh, phân xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi.

Các Hội đồng thi

 

Trước ngày

25/5/2017

 

 

Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm QLT.

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày 25/5/2017

 

Các trường ĐH, CĐ phối hợp tổ chức thi gửi danh sách cán bộ tham gia tổ chức thi về đơn vị chủ trì cụm thi.

Các sở GDĐT

Các trường ĐH, CĐ

Trước ngày 27/5/2017

 

Cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào phần mềm QLT và gửi về Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

Trước ngày 28/5/2017

 

Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Thủ trưởng đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày 02/6/2017

 

Hoàn thành việc in và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh

Các đơn vị ĐKDT

 

Trước ngày 07/6/2017

 

Bàn giao đề thi đã in sao cho các Điểm thi

Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi

Các Điểm thi

Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định

 

Ban Coi thi làm việc

Ban Coi thi

Các sở GDĐT

Từ ngày 21/6/2017

 

Coi thi theo lịch thi

Ban Coi thi

Các sở GDĐT

Các ngày 22/6, 23/6 và 24/6/2017

 

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng thi

Buổi thi sáng chậm nhất 11 giờ 30, buổi thi chiều chậm nhất 16 giờ 30

 

Cập nhật vào phần mềm QLT báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi

Cục KTKĐCLGD

Các Hội đồng thi

Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 25/6/2017

 

- Tổ chức chấm thi.

- Tổng kết công tác chấm thi.

- Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT.

- Hoàn thành đối sánh kết quả thi.

Các Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh; Các Hội đồng thi

Cục KTKĐCLGD, các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Hoàn thành chậm nhất ngày 06/7/2017

 

Công bố kết quả thi

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT, Các đơn vị ĐKDT

Ngày 07/7/2017

 

Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 12/7/2017

 

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT.

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

Chậm nhất ngày 14/7/2017

 

Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Hiệu trưởng trường phổ thông

 

Chậm nhất ngày 17/7/2017

 

In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh

Các Hội đồng thi

Các sở GDĐT, các đơn vị ĐKDT

Chậm nhất ngày 17/7/2017

 

Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo kể từ ngày công bố kết quả thi.

Các đơn vị ĐKDT

 

Từ ngày  08/7 đến hết ngày 17/7/2017

 

Các đơn vị ĐKDT chuyển dữ liệu phúc khảo cho sở GDĐT

Các đơn vị ĐKDT

Các sở GDĐT

Chậm nhất ngày 17/7/2017

 

Sở GDĐT chuyển dữ liệu phúc khảo cho Hội đồng thi

Các sở GDĐT

Các Hội đồng thi

Chậm nhất ngày 18/7/2017

 

Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có)

Các Hội đồng thi

Cục KTKĐCLGD, các sở GDĐT, các trường ĐH, CĐ

Hoàn thành chậm nhất ngày 24/7/2017

 

Hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo

Các sở GDĐT

Các trường phổ thông

Chậm nhất ngày 26/7/2017

 

Cập nhật vào phần mềm QLT và gửi Báo cáo kết quả tốt nghiệp THPT chính thức và dữ liệu về Cục KTKĐCLGD

Các sở GDĐT

Cục KTKĐCLGD

 

Chậm nhất ngày 29/7/2017

 

Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT chính thức về Văn phòng Bộ GDĐT

Các sở GDĐT

Văn phòng Bộ GDĐT

Chậm nhất ngày 30/7/2017

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]