Bằng 2 » Các trường phía Bắc

HV Nông nghiệp VN tuyển sinh ĐH văn bằng 2 năm 2018

-

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo về tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai năm 2018 như sau: 

1/ Chỉ tiêu tuyển sinh: Hệ chính quy 50, hệ vừa làm vừa học: 100.

2/ Ngành đào tạo: Tất cả các ngành hiện đang đào tạo ở bậc đại học (ĐH) tại Học viện (phụ lục 2).

3/ Đối tượng tuyển. Là những người có đủ các điều kiện:

- Đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học (ĐH).

- Có đủ sức khoẻ để học tập.

- Không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4/Phương thức tuyển sinh

a/ Hệ chính quy: Thi tuyển

b/ Hệ Vừa làm vừa học: Xét tuyển theo Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2018

5/ Các trường hợp được miễn thi tuyển sinh

a/ Hệ chính quy

- Có bằng tốt nghiệp ĐH hệ CQ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đăng ký học ngành mới hệ CQ trong cùng nhóm ngành.

Chi tiết về đối tượng được miễn thi xem bảng phụ lục 1 đính kèm.

b/ Hệ vừa làm vừa học: theo Thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học năm 2018

6/ Công tác tuyển sinh.

a/ Hệ chính quy

·  Môn thi tuyển sinh:  2 môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai (xem bảng phụ lục 2 đính kèm).

·  Hình thức thi tuyển sinh: thi tự luận.

·  Thời gian thi tuyển sinh hệ chính quy: từ ngày 02 đến ngày 03/11/2018.

· Điểm trúng tuyển: theo quy định của Học viện.

b/ Hệ VLVH: Theo Thông báo tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2018

7/ Chương trình đào tạo và bảo lưu kiến thức:

a/ Chương trình đào tạo bằng thứ hai là chương trình đào tạo hệ chính quy của khóa tuyển sinh năm 2018.

b/ Người học phải học đủ các học phần có trong chương trình đào tạo của ngành thứ hai mà khi học ngành thứ nhất chưa được học hoặc đã học nhưng chưa đủ khối lượng quy định.

c/ Người học chỉ được bảo lưu kết quả học tập đối với những học phần trong chương trình đào tạo của ngành thứ nhất có số đơn vị học trình (tín chỉ) tương đương hoặc lớn hơn so với chương trình đào tạo bằng hai và đạt từ 5,0 điểm trở lên.

d/ Căn cứ bảng điểm kèm theo bằng tốt nghiệp ĐH thứ nhất và chương trình đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp  ĐH thứ  hai, Giám đốc Học viện quyết định các học phần được bảo lưu, các học phần phải học.

8/ Tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả học tập, xét công nhận và cấp  bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai:

a/ Học viện chỉ mở lớp riêng cho từng ngành khi số lượng sinh viên của ngành đó từ 30  trở lên. Khi số lượng sinh viên không đủ để mở lớp riêng, sinh viên được đăng ký học tích luỹ từng học phần với các lớp (nhóm) có học phần cần tích luỹ với các điều kiện:

- Số lượng tín chỉ đăng ký tích luỹ tối đa 25 tín chỉ/ kỳ.

- Đảm bảo đúng trình tự môn học (nếu có) trong chương trình đào tạo bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai .

- Sinh viên hệ CQ chỉ được đăng ký học và thi tại các lớp (nhóm) hệ CQ.

b/ Thời gian đào tạo:

Từ 1 đến 3 năm tuỳ thuộc vào chương trình đào tạo bằng tốt nghiêp ĐH thứ nhất, thứ hai và mức độ đăng ký tích luỹ của người học (số tín chỉ tích luỹ không quá 25 tín chỉ/ kỳ).

c/ Sinh viên thuộc hệ đào tạo nào thì thực hiện theo quy chế đào tạo và được cấp bằng tốt nghiệp theo hệ đào tạo đó.

9/ Kinh phí đào tạo:

- Người học có trách nhiệm đóng góp 100 % học phí theo quy định hàng năm (kể cả các đối tượng ưu tiên trong đào tạo).

Các cá nhân có nhu cầu đào tạo để được cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai, cần nộp Hồ sơ đăng ký dự thi tại ban Quản lý đào tạo của Học viện trước ngày 01/10/2018 (Mẫu hồ sơ có kèm theo thông báo này và có tại ban Quản lý đào tạo).

Điện thoại liên hệ khi cần: 02462 617 520. Website: www.vnua.edu.vn. 

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]