Bản tin » Thi cử - Tuyển sinh

Gợi ý giải đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2020

07/05/2020

Giáo viên Hệ thống giáo dục HOCMAI gợi ý giải đề tham khảo 9 môn thi tốt nghiệp THPT, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 7/5.

ĐỀ THAM KHẢO

  TOÁN

  VẬT LÝ

  LỊCH SỬ

  NGỮ VĂN

  HÓA HỌC

  ĐỊA LÝ

  TIẾNG ANH

  SINH HỌC

  GÍAO DỤC CÔNG DÂN

* GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

A

 

11

D

 

21

B

 

31

B

 

41

A

2

A

 

12

D

 

22

D

 

32

C

 

42

B

3

A

 

13

D

 

23

B

 

33

D

 

43

C

4

B

 

14

A

 

24

C

 

34

D

 

44

D

5

C

 

15

B

 

25

A

 

35

A

 

45

C

6

C

 

16

C

 

26

B

 

36

B

 

46

C

7

D

 

17

D

 

27

C

 

37

C

 

47

D

8

A

 

18

D

 

28

C

 

38

D

 

48

B

9

C

 

19

C

 

29

D

 

39

D

 

49

B

10

C

 

20

B

 

30

A

 

40

A

 

50

B

* GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN:
XEM TẠI ĐÂY

* GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH:

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

 

Câu

Đáp án

1

A

 

11

C

 

21

A

 

31