Bản tin » Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

Điểm nhận hồ sơ ĐKXT năm 2020 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-

Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố ngưỡng điểm để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi  tốt nghiệp THPT năm 2020 vào Học viện như sau:

I. Nhóm chương trình quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh) 

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành

Tổ hợp

xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

 

 

 

 

HVN01 –

Chương trình quốc tế

Agri-business Management

(Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

 

 

A00,

D01

 

16

Agricultural Economics

(Kinh tế nông nghiệp)

Bio-technology

(Công nghệ sinh học)

Crop Science

(Khoa học cây trồng)

Financial Economics

(Kinh tế tài chính)

II. Nhóm chương trình tiêu chuẩn gắn với khởi nghiệp trong nước và quốc tế 

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ

HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

A00,

B00,

B08,

D01

 

15

Khoa học cây trồng

Nông nghiệp

HVN03 –

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

A00,

A01,

B00,

D01

 

15

Chăn nuôi thú y

HVN04 –

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

A00,

A01,

C01,

D01

 

16

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

A00,

A01,

C01,

D01

 

16

Kỹ thuật cơ khí

HVN06 –

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

A00,

A09,

B00,

C20

15

HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học

A00,

B00,

B08,

D01

16

HVN08 –

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin

A00,

A01,

D01,

K01

16

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch

A00,

A01,

B00,

D01

16

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

 

HVN10 –

Kế toán

– Tài chính

 

Kế toán

A00,

A09,

C20,

D01

16

Tài chính - Ngân hàng

HVN11 –

Khoa học đất - dinh dưỡng

cây trồng

Khoa học đất

A00,

B00,

B08,

D07

15

Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

 

 

 

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế

A00,

C20,

D01,

D10

15

Kinh tế đầu tư

Kinh tế tài chính

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý kinh tế

 

 

HVN13 –

Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế nông nghiệp

A00,

B00,

D01,

D10

15

Phát triển nông thôn

HVN14 –

Luật

 

Luật

A00,

C00,

C20,

D01

16

HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường

A00,

B00,

D01,

D07

15

HVN16 –

Công nghệ

hóa học và

môi trường

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00,

B00,

D01,

D07

15

Công nghệ kỹ thuật môi trường

HVN17 –

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

D01,

D07,

D14,

D15

15

HVN18 –

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao

A00,

B00,

B08,

D01

18

 

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai

A00,

A01,

B00,

D01

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý bất động sản

HVN20 –

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh

A00,

A09,

C20,

D01

16

Thương mại điện tử

Quản lý và phát triển du lịch

HVN21 - Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

A00,

A09,

C20,

D01

18

HVN22 –

Sư phạm

Công nghệ

 

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

A00,

A01,

B00,

D01

 

Bằng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sư phạm Công nghệ

HVN23 –

Thú y

 

Thú y

A00,

A01,

B00,

D01

15

HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học Thủy sản

A00,

B00,

D01,

D07

15

Nuôi trồng thủy sản

HVN25 –

Xã hội học

Xã hội học

A00,

C00,

C20,

D01

15

Ghi chú:  

A00

Toán, Vật lí, Hóa học

B00

Toán, Hóa học, Sinh học

A01

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

B08

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

A09

Toán, Địa lí, Giáo dục công dân

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

C01

Ngữ văn, Toán, Vật lí

D07

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

C20

Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

D10

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D15

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

D14

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

 

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 nêu trên là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 tương ứng với từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 đối với học sinh phổ thông thuộc khu vực 3. Học sinh thuộc diện ưu tiên theo đối tượng và khu vực (nếu có) được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm

Học viện sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để thí sinh có thể học đúng ngành yêu thích.

Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 - 024.6261.7578 - 0961.926.639 - 024.6261.7520.

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]