Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2017: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

30/07/2017

Ngày 30/7/2017, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2017 như sau:

Tên nhóm ngành

Mã nhóm ngành

Điểm chuẩn

Cơ điện tử

KT11

27

TT11

25.5

Cơ khí – Động lực

KT12

25.75

Nhiệt – Lạnh

KT13

24.75

Vật liệu

KT14

23.75

TT14

22.75

Điện tử - Viễn thông

KT21

26.25

TT21

25.5

Công nghệ thông tin

KT22

28.25

TT22

26.75

Toán - Tin

KT23

25.75

Điện - Điều khiển và Tự động hóa

KT24

27.25

TT24

26.25

Kỹ thuật y sinh

TT25

25.25

Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường

KT31

25

Kỹ thuật in

KT32

21.25

Dệt-May

KT41

24.5

Sư phạm kỹ thuật

KT42

22.5

Vật lý kỹ thuật–Kỹ thuật hạt nhân

KT5

23.25

Kinh tế - Quản lý

KQ1

23

KQ2

24.25

KQ3

23.75

Ngôn ngữ Anh

TA1

24.5

TA2

24.5

Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản)

QT11

23.25

Điện tử -Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover  (Đức)

QT12

22

Hệ thống thông tin  - ĐH Grenoble (Pháp)

QT13

20

Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc)

QT14

23.5

Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand)

QT15

22

Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand)

QT21

21.25

Quản trị kinh doanh – ĐH Troy (Hoa Kỳ)

QT31

21

Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ)

QT32

21.25

Quản trị kinh doanh - ĐH Pierre Mendes France  (Pháp)

QT33

20.75

Quản lý hệ thống công nghiệp

QT41

20

 

Close [X]