Điểm chuẩn 2013: Trường ĐH Văn hóa Hà Nội

A. Điểm trúng tuyển

I. Trình độ  Đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn năm 2013

- Kinh doanh xuất bản phẩm

D320402

C : 16.0; D1 : 15.5

- Khoa học thư viện

D320202

C : 16.0; D1 : 15.0

- Thông tin học

D320201

C : 16.0; D1 : 15.0

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích )

D320305

C : 16.0; D1 : 15.0

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông )

D220340

C : 17.0; D1 : 15.5

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

 

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS

 

C : 17.5; D1 : 15.0

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS

 

R : 18.5

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

 

+ Chuyên ngành Chính sách văn hoá và Quản lí Nghệ thuật

A220342

C : 18.5; D1 : 16.5

R : 20.0

+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình

 

C : 16.0; D1 : 15.0

+ Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện

 

N3 : 21.5

+ Chuyên ngành Biểu diễn âm nhạc

 

N1 : 23.5

- Ngành Sáng tác văn hoc ( Chuyên ngành Viết báo )

D220110

C : 18.0; D1 : 16.5

- Ngành Việt Nam học

D220113

 

+ Chuyên ngành Văn hoá Du lịch

 

C : 19.0; D1 : 18.0

+ Chuyên ngành Lữ hành - Hướng dẫn du lịch

 

+ Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế

A220113

D1 : 18.0


II. Trình độ liên thông cao đẳng lên đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Điểm chuẩn năm 2013

- Khoa học thư viện

D320202

C : 15.0

- Quản lý văn hóa

D220342

C : 15.0

- Việt Nam học

D220113

C : 15.0; D1 : 15.0

 

Lưu ý:  Điểm trúng tuyển trên đây áp dụng đối với HSPT, KV3. Các đối tượng  ưu tiên 1 và 2 cách nhau 1.0 điểm; khu vực liền kề cách nhau: 0.5 điểm. Giấy triệu tập nhập học đối với thí sinh trúng tuyển và giấy báo điểm của thí sinh không trúng tuyển sẽ được gửi đến Ban tuyển sinh thuộc các Sở GD&ĐT(riêng mã hồ sơ 99:  Giấy triệu tập nhập học và giấy báo điểm sẽ được gửi theo địa chỉ thí sinh đã đăng kí )


B. Chỉ tiêu xét nguyện vọng bổ sung

I. Trình độ Đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

- Khoa học thư viện ( Khối C,D1)

D320202

30

- Thông tin học ( Khối C,D1)

D320201

10

- Bảo tàng học( Gồm chuyên ngành Bảo tàng; Bảo tồn di tích ) Khối C,D1

D320305

30

- Văn hoá học ( Gồm các chuyên ngành: Nghiên cứu văn hoá, Văn hoá truyền thông ) ( Khối C,D1)

D220340

40

- Văn hoá Dân tộc thiểu số, gồm chuyên ngành :

D220112

 

+ Chuyên ngành Quản lí nhà nước về văn hoá DTTS ( Khối C,D1)

 

10

+ Chuyên ngành Tổ chức hoạt động văn hoá DTTS (khối R)

 

10

- Quản lí văn hoá, gồm các chuyên ngành :

D220342

 

+ Chuyên ngành Quản lý Nhà nước và Gia đình ( khối C,D1)

 

60

- Ngành Việt Nam học

D220113

 

+ Chuyên ngành Hướng dẫn  du lịch quốc tế (khối D1)

A220113

40

 

II. Trình độ liên thông cao đẳng lên đại học

Tên ngành học

Mã ngành

Chỉ tiêu

- Khoa học thư viện ( Khối C,D1)

D320202

40

- Quản lý văn hóa ( Khối C,D1)

D220342

10

- Việt Nam học ( Khối C,D1)

D220113

40

 

III. Trình độ Cao đẳng

Tên ngành học

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

- Quản lí văn hoá

C220342

C, D1

80

- Khoa học thư viện

C320202

C, D1

90

- Việt Nam học ( Chuyên ngành văn hoá du lịch )

C220113

C, D1

80

 

C. Điều kiện nộp hồ sơ

 Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh chung Quốc gia có điểm thi tối thiểu bằng điểm chuẩn nguyện vọng 1 của ngành  

 

D. Hồ sơ xét tuyển

1. Giấy chứng nhận kết quả thi Đại học, Cao đẳng năm 2013 có dấu đỏ của trường dự thi

2. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và điện thoại liên lạc

3. Lệ phí xét tuyển : 15.000đ/ hồ sơ

4. Thời gian nhận hồ sơ : Từ ngày 20/8/2013 đến hết ngày 08/09/2013.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]