Điểm chuẩn 2013: Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản, Hội đồng tuyển sinh thống nhất điểm trúng tuyển Đại học năm 2013 như sau:

 

NGÀNH HỘI HOẠ

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

27.5

27.0

26.5

26.0

 

Số người đạt

24-1

5

4-1

2

33

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

26.5

26.0

25.5

25.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

25.5

25.0

24.5

24.0

 

Số người đạt

1

0

0

1

2

Tổng số người đạt

24

5

3

3

35

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ cả hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Thiết kế đồ họa.


NGÀNH ĐỒ HOẠ

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

23.5

23.0

22.5

22.0

 

Số người đạt

5-1

2-1

3-1

0

7

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

22.5

22.0

21.5

21.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

21.5

21.0

20.5

20.0

 

Số người đạt

0

1

0

0

1

Tổng số người đạt

4

2

2

0

8

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ cả hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Sư phạm mỹ thuật hoặc ngành Thiết kế đồ họa.

 

NGÀNH ĐIÊU KHẮC

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

28.5

28.0

27.5

27.0

 

Số người đạt

0

1

4

2

7

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

27.5

27.0

26.5

26.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

26.5

26.0

25.5

25.0

 

Số người đạt

1

0

0

0

1

Tổng số người đạt

1

1

4

2

8

 

NGÀNH LÝ LUẬN, LỊCH SỬ VÀ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

21.5

21.0

20.5

20.0

 

Số người đạt

1

1

0

0

2

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

20.5

20.0

19.5

19.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

19.5

19.0

18.5

18.0

 

Số người đạt

0

0

0

0

 

Tổng số người đạt

1

1

0

0

2

 

NGÀNH SƯ PHẠM MỸ THUẬT

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

23.5

23.0

22.5

22.0

 

Số người đạt

11-4

1-1

4

0

11

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

22.5

22.0

21.5

21.0

 

Số người đạt

0

0

2

0

2

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

21.5

21.0

20.5

20.0

 

Số người đạt

0

0

0

2

2

Tổng số người đạt

7

0

6

2

15

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ cả hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Hội họa hoặc Đồ họa.

 

NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Ưu tiên

 

KV3

KV2

KV2NT

KV1

Tổng số

HSPT

Điểm trúng tuyển

25.0

24.5

24.0

23.5

 

Số người đạt

19-8

10

6-1

1

27

Nhóm 2

Điểm trúng tuyển

24.0

23.5

23.0

22.5

 

Số người đạt

0

0

0

0

0

Nhóm 1

Điểm trúng tuyển

23.0

22.5

22.0

21.5

 

Số người đạt

0

0

0

1

1

Tổng số người đạt

11

10

5

2

28

Ghi chú: Số bị trừ là số thí sinh đỗ cả hai ngành nhưng Lựa chọn 1 là ngành Hội họa hoặc Đồ họa.

 

Số được tuyển qua kỳ thi tuyển sinh (căn cứ điểm trúng tuyển): 96

 

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam dành 4 chỉ tiêu còn lại cho ngành Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật và xét tuyển từ các thí sinh dự thi ngành Hội họa, Đồ họa, Sư phạm mỹ thuật có nguyện vọng chuyển ngành học.

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]