Điểm chuẩn 2013: Trường ĐH Giao thông vận tải

 

Ngành, chuyên ngành đào tạo đại học

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn 2013

* Cơ sở phía Bắc (GHA)

 

 

 

Công nghệ thông tin:

D480201

A

16,5

Công nghệ kĩ thuật giao thông

D510104

A

14,5

Kĩ thuật môi trường:

D520320

A

16,5

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A

17,5

Kĩ thuật xây dựng

D580208

A

17,5

Kĩ thuật cơ khí

D520103

A

17,5

Kế toán

D340301

A

17,5

Kinh tế xây dựng

D580301

A

17,5

Kinh tế vận tải

D840104

A

17,5

Kinh tế

D310101

A

17,5

Quản trị kinh doanh

D340101

A

17,5

Khai thác vận tải

D840101

A

17,5

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

A

17,5

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

D520216

A

17,5

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A

17,5

* Cơ sở phía Nam (GSA)

 

 

 

Công nghệ thông tin

D480201

A

13,0

Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông

D580205

A

13,0

Kĩ thuật xây dựng

D580208

A

13,5

Kĩ thuật cơ khí

D520103

A

13,0

Kế toán

D340301

A

13,0

Kinh tế xây dựng

D580301

A

13,5

Kinh tế vận tải

D840104

A

13,0

Kinh tế

D310101

A

13,0

Quản trị kinh doanh

D340101

A

13,0

Khai thác vận tải:

D840101

A

13,0

Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá.

D520216

A

13,0

Kĩ thuật điện tử, truyền thông

D520207

A

13,0

 

Bản quyền 2008 - 2019 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]