Bản tin » Điểm chuẩn trúng tuyển

Điểm chuẩn 2011: Các trường Sỹ quan khối Quân đội

Tên trường/ngành đào tạo

Khối thi

Điểm chuẩn

 

Trường Sỹ quan Chính trị

 

C

 

+Miền Bắc

 

15,5

+Miền Nam

 

14,5

 

Trường Sỹ Quan Lục Quân I

 

 

+Miền Bắc

 

17,0

+Miền Nam

 

17,0

 

Trường Sỹ Quan Công Binh

 

A

 

+Miền Bắc

 

19,0

+Miền Nam

 

14,0

 

Trường Sỹ Quan Pháo Binh

 

A

 

+Miền Bắc

 

16,5

+Miền Nam

 

13,0

 

Trường Sỹ Quan Thông tin

 

A

 

+Miền Bắc

 

16,0

+Miền Nam

 

14,0

 

Trường Sỹ Quan Lục Quân II

 

A

 

+Quân khu 5

 

15,5

+Quân khu 7

 

15,0

+Quân khu 9

 

14,0

+Đơn vị khác

 

14,5

 

Trường Sỹ quan Không quân

 

A

 

+ Miền Bắc

 

14,5

+ Miền Nam

 

13,5

 

Trường Sỹ Quan kỹ thuật Quân sự

 

A

 

+ Quân khu 5

 

13,0

+ Quân khu 7

 

13,0

+ Quân khu 9

 

13,0

+ Đơn vị khác

 

13,0

 

Trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật quân đội

 

C

 

* Hệ quân sự

 

 

- Hệ CĐ Thư viện

 

 

+ Miền Bắc

 

13,0

+ Miền Nam

 

12,5

 

Bản quyền 2008 - 2024 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]