Sau ĐH » Các khu vực khác

ĐH Trà Vinh tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 4 năm 2022

-

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022;
Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt tháng 4 năm 2022, cụ thể như sau:
1. NGÀNH TUYỂN SINH
Stt

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Stt

Ngành/chuyên ngành

Mã ngành

1

Kế toán

 8340301

 13

Luật dân sự và tố tụng dân sự

 8380103

2

Quản lý kinh tế

8310110

14

Luật kinh tế

8380107

3

Quản trị kinh doanh

8340101

15

Luật hiến pháp và luật hành chính

8380102

4

Quản trị kinh doanh (Khởi sự doanh nghiệp)

8340101

16

Luật hình sự và tố tụng hình sự

8380104

5

Tài chính – Ngân hàng

8340201

 17

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn

8140111

6

Kỹ thuật điện

8520201

18

Văn hoá học

8229040

7

Phát triển nông thôn

8620116

19

 Quản lý giáo dục

8140114

8

Thú y

8640101

20

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

8140101

9

Nuôi trồng thủy sản

8620301

21

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

8140101

10

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

8580205

22

Quản lý công

8340403

11

Quản lý y tế

8720801

23

Công nghệ thông tin

8480201

12

Y tế công cộng

8720701

24

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

8140111

2. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
Hội đồng tuyển sinh đánh giá hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh dựa trên:
- Chương trình đào tạo bậc đại học phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển.
- Kết quả học tập trình độ đại học.
- Năng lực ngoại ngữ (theo yêu cầu của chương trình đào tạo mà thí sinh dự tuyển).
- Mức ưu tiên theo quy định.
Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có đủ sức khỏe học tập, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự.
Về văn bằng
Thí sinh cần thỏa một trong các điều kiện sau:
- Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ, đã hoàn thành học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển theo quy định tổ chức và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường;
>>Danh mục ngành ĐÚNG, ngành PHÙ HỢP, ngành GẦN, ngành KHÁC (Xem Phụ lục đính kèm tại đây)
Điều kiện Ngoại ngữ
Thí sinh dự tuyển cần đáp ứng một trong các điều kiện sau: 
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;
- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Trà Vinh cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
- Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
- Thí sinh dự tuyển vào ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh, yêu cầu về trình độ ngoại ngữ là phải có chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển; hoặc đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh.
- Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo (nếu có).
- Đối với thí sinh chưa có minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo các điều kiện trên, thí sinh phải dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trình độ bậc 3/6 do Trường tổ chức trước khi thực hiện xét tuyển.
Bảng tham chiếu quy đổi một số văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ tương đương Bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

 

TT
Ngôn ngữ
Chứng chỉ /Văn bằng
Trình độ/Thang điểm
Tương đương Bậc 3

 

1
Tiếng Anh
TOEFL iBT
30-45
TOEFL ITP
450-499
IELTS
4.0 – 5.0
Cambridge
Assessment
English
B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/ Linguaskill.
Thang điểm: 140-159
TOEIC (4 kỹ năng)
Nghe: 275-399
Đọc: 275-384
Nói: 120-159
Viết: 120-149

2

Tiếng Pháp
CIEP/Alliance
francaise
diplomas
TCF: 300-399
Văn bằng DELF B1
Diplôme de Langue

  3

Tiếng Đức
Goethe – Institut
Goethe-Zertifikat B1
The German
TestDaF language certificate
TestDaF Bậc 3
(TDN 3)

4

Tiếng Trung Quốc
Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK)
HSK Bậc 3

  5

Tiếng Nhật
Japanese Language Proficiency Test (JLPT)
N4

  6

Tiếng Nga
 
 
Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo
– Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy    
– Thời gian đào tạo: Từ 01 đến 02 năm.
– Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh.
Đối tượng ưu tiên
- Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Con liệt sĩ; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học;
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
Hồ sơ dự tuyển
- Phiếu đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ;
- Sơ yếu lý lịch;
- Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức (nếu có);
- Phiếu đăng ký xét miễn giảm các học phần bổ sung kiến thức (nếu có);
- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ:
- Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học;
- Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) còn thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ đến thời điểm dự tuyển;
- Căn cước công dân hoặc giấy khai sinh;
- Giấy tờ minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có);
- Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của cơ sở y tế có thẩm quyền trong thời gian không quá 6 tháng;
- Phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh;
- 03 ảnh (4×6) chụp không quá 6 tháng (ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh ở mặt sau)
Hình thức đăng ký
- Trực tiếp: tại phòng Đào tạo Sau đại học hoặc gửi qua đường Bưu điện: Phòng Đào tạo Sau đại học (A11.101), Trường Đại học Trà Vinh
Thí sinh đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến phải nộp hồ sơ trực tiếp đến Phòng Đào tạo Sau đại học đến hết ngày nhận hồ sơ dự tuyển.
Thông tin biểu mẫu hồ sơ dự tuyển được đăng tại trang web http://sdh.tvu.edu.vn (Mục cao học – biểu mẫu – tuyển sinh).
Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, xét tuyển (dự kiến)
- Nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/4/2022;
- Đăng ký học bổ sung kiến thức: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2022;
- Lịch xét tuyển (dự kiến): Từ ngày 28-29/4/2022;
- Thời gian công bố kết quả: Thông báo tại website của Trường.
Lệ phí dự tuyển và học bổ sung kiến thức
- Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng/hồ sơ;
- Lệ phí thi đánh giá năng lực ngoại ngữ: 1.500.000 đồng;
- Học phí bổ sung kiến thức: 1.200.000 đồng/môn.
Thí sinh nộp lệ phí tại phòng Kế hoạch – Tài vụ, Trường Đại học Trà Vinh. Hoặc chuyển khoản:
 – Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh, số tài khoản:  7400211000777 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, khi nộp cần ghi rõ họ tên, ngành đăng ký dự thi, đơn vị công tác.
Mọi chi tiết liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học (A11.101), Trường Đại học Trà VinhSố 126 Nguyễn Thiện Thành, phường 5, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: 02943.779.888Email: sdh@tvu.edu.vn.
Lưu ý:
– Các văn bằng, bảng điểm do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định của Bộ GD&ĐT Việt Nam.
– Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí cho người dự tuyển.

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]