Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Tôn Đức Thắng tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

-

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022 (Đợt 2 năm 2022)
*******

Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) tuyển sinh 13 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, hình thức đào tạo chính quy với các thông tin sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO

STT

Mã ngành

Tên ngành

Khoa chuyên môn

Chỉ tiêu chương trình định hướng ứng dụng

Chỉ tiêu chương trình định hướng nghiên cứu

Tổng chỉ tiêu

1

8140111

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Ngoại ngữ

10

10

20

2

8210410

Mỹ thuật ứng dụng

Mỹ thuật công nghiệp

13

10

23

3

8340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

0

25

25

4

8340201

Tài chính – Ngân hàng

Tài chính – Ngân hàng

10

15

25

5

8340301

Kế toán

Kế toán

10

8

18

6

8460112

Toán ứng dụng

Toán - Thống kê

0

20

20

7

8580201

Kỹ thuật xây dựng

Kỹ thuật công trình

15

15

30

8

8580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Kỹ thuật công trình

10

10

20

9

8310301

Xã hội học

Khoa học xã hội và Nhân văn

0

15

15

10

8380107

Luật kinh tế

Luật

30

0

30

11

8480101

Khoa học máy tính

Công nghệ thông tin

20

19

39

12

8520201

Kỹ thuật điện

Điện – Điện tử

0

20

20

13

8810301

Quản lý thể dục thể thao

Khoa học thể thao

0

15

15

2. THỜI GIAN TUYỂN SINH

- Thời gian tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào: 06/08/2022

- Thời gian xét tuyển: 26/08/2022;

- Thời gian công bố kết quả trúng tuyển: 09/09/2022;

- Thời gian nhập học: 30/09/2022-01/10/2022.

3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

4.1 Yêu cầu về văn bằng

Người dự tuyển khi đăng ký chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu phải thỏa một trong những điều kiện sau:

Đã tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học hạng khá trở lên (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển; đối với ngành không phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển;

Đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển và có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày hoàn tất nộp hồ sơ dự tuyển; đối với ngành không phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

Đối với chương trình đào tạo định hướng ứng dụng: Người dự tuyển đã tốt nghiệp đại học hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp với ngành dự tuyển; đối với ngành không phù hợp với ngành dự tuyển thì phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức trước khi dự tuyển.

Bảng phân biệt chương trình đào tạo định hướng ứng dụng và định hướng nghiên cứu tại đây.

Danh mục ngành phù hợp, ngành không phù hợp với chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ được trình bày tại đây.

4.2 Yêu cầu về năng lực ngoại ngữ

Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt, ngoại ngữ là một trong sáu ngôn ngữ nước ngoài sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật. Riêng đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh, ngoại ngữ là một trong năm ngôn ngữ nước ngoài sau: tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Trung Quốc và tiếng Nhật

Người dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt phải có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Người dự tuyển đạt yêu cầu ngoại ngữ đầu vào chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt theo tiêu chí quy định tại khoản 2 của mục này khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ như sau:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài là ngoại ngữ được quy định tại khoản 1 của mục này;

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tham khảo Phụ lục 1);

Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ tiếng Việt hoặc có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ quy định tại khoản 3 của mục này;

Đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ có ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Anh, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ, cụ thể khi có một trong những văn bằng, chứng chỉ sau đây:

Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ Anh; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình đào tạo có ngôn ngữ giảng dạy chủ yếu bằng tiếng Anh;

Một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ tiếng Anh đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam quy định tại Phụ lục 1 của Thông báo này hoặc các chứng chỉ tương đương khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

Người dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại điểm 3 mục này thì phải đạt yêu cầu năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức đánh giá theo Đề án đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào dành cho thí sinh dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

Xem chi tiết Phụ lục 1 tại đây. Tất cả văn bằng/chứng chỉ sẽ được Nhà trường thực hiện công tác hậu kiểm. Nhà trường chỉ chấp nhận những chứng chỉ thí sinh dự thi theo hình thức trực tiếp. Đối với một số chứng chỉ không thông dụng thí sinh cần liên hệ với Phòng Sau đại học trước khi thi chứng chỉ.

4.3 Yêu cầu về thâm niên công tác

Người dự tuyển tốt nghiệp đại học ngành không phù hợp với ngành đăng ký dự tuyển phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan được quy định trong Phụ lục 2. Xem chi tiết Phụ lục 2 tại đây.

4.4 Đối tượng và chính sách ưu tiên:

1. Đối tượng ưu tiên:

Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại Khu vực 1 được quy định theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành;

Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh”;

Con liệt sĩ;

Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học;

2. Mức ưu tiên:

Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại mục này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng 10 (mười) điểm (thang điểm 100) cho điểm xét tuyển;

Người có bằng tốt nghiệp đại học do Trường Đại học Tôn Đức Thắng cấp được hưởng chế độ ưu tiên trong tiêu chí xét tuyển.

5. QUY TRÌNH XÉT TUYỂN”

5.1 Tiểu ban chuyên môn đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển.

5.2 Thí sinh đủ điều kiện xét trúng tuyển nếu đạt tối thiểu 50% thang điểm đối với điểm xét tuyển (tối thiểu 50 điểm).

5.3 Căn cứ kết quả đánh giá của Tiểu ban chuyên môn, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường công bố kết quả xét tuyển, thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang thông tin điện tử của Trường.

5.4 Tiêu chí xét tuyển: tại đây.

6. ĐĂNG KÝ HỒ SƠI DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ:

6.1 Hướng dẫn đăng ký dự tuyển: tại đây

6.2 Đăng ký dự tuyển trực tuyến: tại đây

6.3 Nhận hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại đây

Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót 17h00 ngày 20/08/2022;

Lệ phí xét tuyển: 450.000đ/hồ sơ.

6.4 Thời gian, hình thức đào tạo và ngôn ngữ đào tạo sau khi trúng tuyển: 

Thời gian theo kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa là 02 năm (24 tháng);

Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 10/2022 đến 10/2024;

Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần và ngày thứ 7;

Hình thức đào tạo chính quy tại Trường áp dụng cho chương trình định hướng nghiên cứu và chương trình định hướng ứng dụng;

Ngôn ngữ dùng trong đào tạo trình độ thạc sĩ là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

6.5 Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

7. TỔ CHỨC ÔN TẬP VÀ THI MÔN TIẾN ANH/ TIẾNG TRUNG:

1. Đối tượng: Dành cho thí sinh đăng ký tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào (chưa có chứng chỉ theo quy định).

2. Nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/07/2022.

3. Thời gian dự kiến tổ chức thi: 06/08/2022.

4. Sĩ số tối thiểu để tổ chức ôn tập và thi: 10 thí sinh/môn.

5. Chi phí: 2.200.000 đồng/thí sinh/môn (bao gồm học phí ôn tập và lệ phí thi). Khi số lượng thí sinh đăng ký đủ sĩ số để tổ chức ôn tập và thi, Nhà trường không hoàn trả chi phí sau khi nộp.

6. Điểm chuẩn đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6: 5/10 (trung bình cộng của 04 kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết) và Không có phần thi nào dưới 01 điểm).

8. Thời gian dự kiến công bố kết quả: 20/08/2022.

7. Thời khóa biểu dự kiến và hồ sơ đăng ký: tại đây.

Lưu ý: Thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào cần nộp hồ sơ đăng ký ôn tập và thi trước. Đồng thời cũng chuẩn bị song song các hồ sơ đăng ký dự tuyển để nộp trước 17h00 ngày 20/08/2022. Sau khi có kết quả đánh giá năng lực ngoại ngữ thì sẽ thực hiện nộp lệ phí dự tuyển trình độ thạc sĩ theo đúng quy định.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN:

Phòng Sau đại học, Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)

Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

Điện thoại: (028) 37755 059 – 094 431 4466 (hotline và zalo)

Email: tssdh@tdtu.edu.vn. Website: http://grad.tdtu.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]