Tại chức » Khu vực Hà Nội

ĐH Lâm nghiệp tuyển sinh đại học hình thức VLVH năm 2021

-

THÔNG BÁO
V/v kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2021
hình thức đào tạo vừa làm vừa học
Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2021, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch tuyển sinh đối với các hệ đại học, liên thông trình độ đại học (liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và đối với người tốt nghiệp đại học) hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2021, cụ thể như sau:
1. Các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh
TT
Khối ngành/Ngành học
Mã ngành
Chỉ tiêu
tuyển sinh
I.
Khối ngành Kinh tế và Xã hội nhân văn
 
 
1
Kế toán
7340301
300
2
Quản trị kinh doanh
7340101
100
3
Kinh tế
7310101
100
4
Kinh tế Nông nghiệp
7620115
100
5
Công tác xã hội
7760101
150
6
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7810103
100
7
Bất động sản
7340116
50
II. 
Khối ngành Kiến trúc và Cảnh quan
 
 
8
Thiết kế nội thất
7580108
100
9
Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị)
7620202
100
10
Kiến trúc cảnh quan
7580102
100
III
Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng
 
 
11
Công nghệ sinh học
7420201
120
12
Chăn nuôi (Chuyên ngành chăn nuôi -  Thú y)
7620105
100
13
Thú y
7640101
150
14
Bảo vệ thực vật
7620112
100
15
Khoa học cây trồng (Nông học, trồng trọt)
7620110
100
16
Khuyến nông (Phát triển nông nghiệp, nông thôn)
7620102
100
IV.
Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái
 
17
Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Đào tạo bằng tiếng Việt)
7908532
100
18
Quản lý tài nguyên và Môi trường
7850101
100
19
Khoa học môi trường
7440301
120
20
Quản lý đất đai
7850103
300
21
Du lịch sinh thái
7850104
50
V.
Khối ngành Lâm nghiệp
 
 
22
Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)
7620211
250
23
Lâm học (Lâm nghiệp)
7620201
150
24
Lâm sinh
7620205
250
VI.
Khối ngành Công nghệ và Công nghệ thông tin
 
 
25
Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin)
7480104
100
26
Công nghệ kỹ thuật ô tô
7510205
100
27
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
7510203
100
28
Công nghệ sau thu hoạch
7540104
100
29
Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng)
7580201
100
30
Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy)
7520103
100
31
Công nghệ chế biến lâm sản (CN gỗ và quản lý SX)
7549001
100
32
Công nghệ vật liệu (vật liệu mới)
7510402
100
2. Đối tượng tuyển sinh
2.1. Bậc đại học:  Thí sinh đã tốt nghiệp bậc THPT và tương đương.
2.2. Tuyển sinh liên thông trình độ đại học
- Liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học: Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ CĐ trở lên.
- Liên thông đối với người có bằng tốt nghiệp đại học (Văn bằng 2 đại học): Thí sinh đã tốt nghiệp đại học.
3. Địa điểm học và thời gian xét tuyển
- Địa điểm học: Học tại Trường Đại học Lâm nghiệp và tại các địa điểm liên kết đào tạo của Nhà trường.
- Thời gian xét tuyển: 01 đợt/tháng, cụ thể:
+ Thời gian nhận hồ sơ đợt 01: từ ngày 05/01/2021.
+ Công bố kết quả xét tuyển: trước ngày 25 hàng tháng.
+ Thời gian nhập học: 10 ngày sau khi công bố kết quả xét tuyển.
4. Lệ phí xét tuyển và nơi nộp hồ sơ
- Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/ hồ sơ.
- Nơi nộp hồ sơ: tại Trường Đại học Lâm nghiệp hoặc tại các địa điểm mở lớp liên kết đào tạo của Nhà trường.
- Mẫu hồ sơ đăng tải trên Website: http://vnuf.edu.vn/, mục TUYỂN SINH.
5. Thông tin liên hệ
- Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
- Website: http://vnuf.edu.vn/
- Điện thoại: 02433.840707; 02433.840440.

 

Bản quyền 2008 - 2021 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]