Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Kinh tế - Luật Tp.HCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ năm 2021

-

Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021 như sau:

1. Các ngành tuyển sinh và chỉ tiêu dự kiến

Stt

Ngành, chuyên ngành

Bậc

đào tạo

Mã ngành,

chuyên ngành

Chỉ tiêu

dự kiến

1

Ngành Kinh tế học

Thạc sĩ

Mã số: 8310101

300

2

Ngành Kinh tế Chính trị

Thạc sĩ

Mã số: 8310102

3

Chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công

Thạc sĩ

Mã số: 831010101

4

Ngành Kinh tế Quốc tế

Thạc sĩ

Mã số: 8310106

5

Ngành Tài chính - Ngân hàng

Thạc sĩ

Mã số: 8340201

6

Ngành Kế toán

Thạc sĩ

Mã số: 8340301

7

Ngành Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ

Mã số: 8340102

8

Ngành Luật Kinh tế

Thạc sĩ

Mã số: 8380107

9

Ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Thạc sĩ

Mã số: 8380103

2. Hình thức, thời gian đào tạo và thời gian học

2.1. Hình thức và thời gian đào tạo: Chính quy, được thực hiện theo hình thức bán thời gian. Thời gian đào tạo 02 năm.

2.2. Thời gian học

Stt

Ngành, chuyên ngành

Thời gian học

1

Kinh tế học, Kinh tế Chính trị, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế & Quản lý công

Sáng, chiều thứ 7;

Sáng, chiều Chủ Nhật

2

Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Luật Kinh tế, Luật Dân sự & Tố tụng dân sự

Các buổi tối

2, 3, 4, 5, 6, 7

3. Các môn thi và điều kiện dự thi

3.1. Các môn thi:

Ngành, chuyên ngành:

Kinh tế học, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế & Quản lý công, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán:

- Môn cơ bản: Toán kinh tế

- Môn cơ sở: Kinh tế học

- Môn ngoại ngữ

Ngành:

Luật Kinh tế, Luật Dân sự và

Tố tụng dân sự:

- Môn cơ bản: Luật Dân sự

- Môn cơ sở: Luật Hợp đồng

- Môn ngoại ngữ

Ngành: Kinh tế chính trị

- Môn cơ bản: Lịch sử các học thuyết kinh tế

- Môn cơ sở: Kinh tế học

- Môn ngoại ngữ

 

3.2. Điều kiện dự thi

- Ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Dân sự & Tố tụng dân sự chỉ tuyển cử nhân luật.

- Các ngành, chuyên ngành còn lại: tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ.

- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ bằng hai, tại chức, mở rộng, chuyên tu, đào tạo từ xa ngành đúng, ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi phải học chuyển đổi kiến thức.

- Tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải học chuyển đổi kiến thức.

Thông tin chi tiết về ngành đúng, ngành gần, ngành khác; các môn học và thời gian học chuyển đổi kiến thức được đăng trên trang Thông tin tuyển sinh tại website:  http://psdh.uel.edu.vn.

3.3. Ghi chú

Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Thông tin liên hệ:

Phòng công nhận văn bằng, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 38683359; 024 38683359

Email: cnvb@moet.edu.vn;  Website: http://cnvb.deta.edu.vn

4. Yêu cầu về ngoại ngữ của người dự tuyển

4.1. Các văn bằng, chứng chỉ được công nhận cả chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra trong quá trình đào tạo, được miễn thi môn ngoại ngữ.

- Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ toàn thời gian tại nước ngoài mà ngôn ngữ giảng dạy là ngôn ngữ của môn thi ngoại ngữ, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng  theo quy định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng, có bằng tốt nghiệp các chương trình dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh được Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc ĐHQG-HCM công nhận.

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài là một trong các ngoại ngữ sau: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung, Nhật;

- Có Chứng chỉ tiếng Anh tương đương B1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc  dùng cho Việt Nam, do các đơn vị được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Hà Nội; Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ.

- Có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ dưới đây còn trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ dự thi:

+ Tiếng Anh:

VNU-EPT

IELTS

( BC, IDP)

TOEFL

(ETS)

TOEIC (ETS)

Cambridge Exam

BEC

BULATS

201

4.5

450 PBT/IPT

133 CBT

45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

+ Ngoại ngữ khác tiếng Anh:

Tiếng Nga

Tiếng Pháp

Tiếng Đức

Tiếng Trung

Tiếng Nhật

TRKI 1

DELF B1

TCF niveau B1

B1

ZD

HSK cấp độ 3

JLPT N3

4.2. Chứng nhận được công nhận chuẩn đầu vào, được miễn thi môn ngoại ngữ.

Chứng nhận thi môn ngoại ngữ ở kỳ thi tuyển sinh sau đại học do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, có điểm thi tối thiểu 50 điểm.

4.3. Tham gia kỳ thi ngoại ngữ

Ngoài các văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ, chứng nhận nêu trên, thí sinh có thể tham gia kỳ thi môn ngoại ngữ do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Thời gian thi dự kiến: tháng 5 năm 2020

5. Học phí dự kiến

Học phí dự kiến đối với đào tạo trình độ thạc sĩ: 16.500.000/năm

6. Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo dự kiến

Stt

Nội dung

Thời gian

1

Phát hành và nhận hồ sơ tuyển sinh

15/12/2020 – 29/4/2021

2

Thời gian ôn thi

23/01/2021 – 16/5/2021

3

Thí sinh nhận giấy báo dự tuyển

Giữa tháng 5/2021

4

Thi môn cơ bản, cơ sở, ngoại ngữ

Giữa tháng 5/2021

5

Thí sinh nhận giấy báo trúng tuyển

Tháng 8/2021

6

Lễ khai giảng

Tháng 8/2021

7

Thời gian đào tạo

8/2021 – 8/2023

7. Địa điểm thi

Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, đường Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Địa điểm học

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Địa điểm phát hành hồ sơ, thông tin liên hệ và thời gian làm việc

9.1. Địa điểm phát hành hồ sơ

Phòng Sau đại học

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Văn phòng

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Phòng A109, Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669, đường Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

9.2. Thông tin liên hệ và thời gian làm việc

Phòng Sau đại học

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Văn phòng

Trường Đại học Kinh tế - Luật

ĐT: 028 37244555 (số nội bộ 6371)

Email: phongsdh@uel.edu.vn

Thời gian làm việc:

08g00 đến 16g00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

ĐT : 028 39100916

Thời gian làm việc:

15g00 đến 20g30

từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]