Bằng 2 » Các trường phía Bắc

ĐH KHXH&NV HN tuyển sinh chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) năm 2016

-
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV) thông báo kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy khoá 2016 các chương trình đào tạo thứ 2, đợt 1 năm học 2016 – 2017 với các thông tin cụ thể như sau:
1. Các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh
TT
Ngành học
Chỉ tiêu
Ghi chú
1
Báo chí
35
 
2
Đông phương học
– Chuyên ngành Korea học
– Chuyên ngành Nhật Bản học
 
30
30
 
– Ngoại ngữ học tiếng Hàn
– Ngoại ngữ học tiếng Nhật
3
Khoa học quản lí
20
 
4
Lịch sử
10
 
5
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
40
 
6
Quốc tế học
35
 
7
Tâm lí học
40
 
8
Văn học
10
 
2. Đối tượng tuyển sinh
– Với các ngành Báo chí, Đông phương học, Khoa học quản lí, Quốc tế học và Tâm lí học:Sinh viên chính quy các CTĐT chuẩn của Trường ĐHKHXH&NV và Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
– Với ngành Lịch sử: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Lịch sử, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
– Với ngành Văn học: Sinh viên chính quy CTĐT chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Điều kiện đăng kí xét tuyển
– Đã học ít nhất hai học kỳ của chương trình đào tạo thứ nhất.
– Điểm trung bình chung tất cả các học phần tính từ đầu khoá học đến thời điểm đăng kí học chương trình đào tạo thứ 2 đạt từ 2,00 trở lên.
– Sinh viên có đơn xin học ngành thứ 2 và tự nguyện đóng kinh phí đào tạo theo quy định của Trường ĐHKHXH&NV.
4. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển theo điểm trung bình chung học kì tính từ đầu khoá học đến hết năm học 2015 – 2016 và lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.
5. Lịch trình tuyển sinh
TT
Nội dung
Thời gian
Ghi chú
1
Nhận hồ sơ đăng kí xét tuyển
05/10 – 28/10/2016
 
2
Công bố kết quả trúng tuyển
04/11/2016
 
3
Nhập học
10/11/2016
 
4
Bắt đầu học các học phần mở lớp riêng cho sinh viên ngành 2 khóa QH-2016-X
14/11/2016
 
6. Hồ sơ đăng kí xét tuyển
– Phiếu đăng kí dự tuyển tải về TẠI ĐÂY
– Bảng điểm đại học ngành thứ nhất (có ghi rõ điểm trung bình chung học tập tính từ đầu khoá học).
– 2 ảnh chân dung cỡ 3 x 4 chụp trong vòng 3 tháng trở lại đây (mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, mã số sinh viên và ngày sinh).
7. Nơi nhận hồ sơ: Phòng Đào tạo, phòng 604B, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (gặp thầy Nguyễn Văn Hồng).
8. Lệ phí tuyển sinh: 100.000đ/sinh viên
9. Chương trình đào tạo: Sinh viên xem khung chương trình đào tạo thứ 2 chi tiết của các ngành theo địa chỉ dưới đây:
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Báo chí: – Dành cho sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV; – Dành cho sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Đông phương học (chuyên ngành Korea học và Nhật Bản học): – Dành cho sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV; – Dành cho sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Khoa học quản lý: – Dành cho sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV; – Dành cho sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Lịch sử: Dành cho sinh viên ngành Sư phạm Lịch sử, Trường ĐH Giáo dục.
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: – Dành cho sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV; – Dành cho sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Quốc tế học: – Dành cho sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV; – Dành cho sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Tâm lí học: – Dành cho sinh viên của Trường ĐH KHXH&NV; – Dành cho sinh viên của Trường ĐH Ngoại ngữ.
+ Chương trình đào tạo thứ 2 ngành Văn học: Dành cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Giáo dục.
10. Học phí:
Học phí tính theo đơn vị tín chỉ, được nộp theo từng học kỳ tương ứng với số tín chỉ đăng ký học trong học kỳ đó.
Mức học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017: 250.000đ/tín chỉ.
11. Tổ chức đào tạo
Sinh viên học tại Trường ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội.  Trên cơ sở thời khóa biểu chung cho tất cả sinh viên các ngành học của Trường ĐHKHXH&NV và thời khoá biểu riêng cho lớp học theo chương trình đào tạo thứ 2, sinh viên đăng ký lớp học phần phù hợp với thời gian và kế hoạch học tập của bản thân.
12. Điều kiện tốt nghiệp
Kết thúc chương trình đào tạo ngành thứ 2, sinh viên được nhận bằng đại học chính quy do Trường ĐHKHXH&NV – Đại học Quốc gia Hà Nội cấp. Sinh viên chỉ được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau:
– Được công nhận tốt nghiệp ngành học thứ nhất;
– Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
– Tích luỹ đủ số lượng tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo thứ 2;
– Điểm trung bình chung tích luỹ của toàn khoá học đạt từ 2,0 trở lên;
– Đang còn trong thời gian tối đa hoàn thành khoá học của ngành học thứ nhất;
– Đã nộp đủ học phí của khoá học.
13. Thời hạn tối đa hoàn thành khoá học chương trình đào tạo thứ 2: là thời gian tối đa hoàn thành chương trình đào tạo thứ nhất (tối đa 12 học kỳ chính tính từ thời điểm trúng tuyển ngành thứ nhất).

 

14. Hỗ trợ và tư vấn tuyển sinh: Thầy Nguyễn Văn Hồng – Phòng Đào tạo (604B, nhà E, Trường ĐHKHXH&NV). Email: hongnv15@gmail.com, Điện thoại liên hệ: 04.3858.5237, 0946.631.686.

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]