Tại chức » Khu vực Hà Nội

ĐH Giáo dục - ĐHQGHN tuyển sinh Đại học hệ VLVH năm 2022

-

Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN thông báo kế hoạch tuyển sinh Đại học hệ vừa làm vừa học các ngành đào tạo giáo viên, Đợt tháng 7 năm 2022
1. Thời gian thi tuyển:  Ngày 03 tháng 07 năm 2022.
2. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN.
3. Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và môn thi tuyển sinh
TT
Ngành
Môn thi
Số tín chỉ của CTĐT
Chỉ tiêu tuyển sinh
I
Chương trình đào tạo liên thông
 
 
1
Giáo dục Mầm non
- Tâm lý học đại cương
- Ngữ văn cho GDMN
- Phương pháp phát triển ngôn ngữ
Từ TCSP: 89
Từ CĐSP: 65
450
2
Giáo dục Tiểu học
- Tâm lý học đại cương
- Toán
- Tiếng Việt
Từ CĐSP: 65
320
3
Sư phạm Toán học
- Tâm lý học đại cương
- Đại số - Hình học
- Giải tích
Từ CĐSP: 65
100
4
Sư phạm Ngữ văn
- Tâm lý học đại cương
- Đọc hiểu
- Làm văn nghị luận
Từ CĐSP: 65
100
5
Sư phạm KHTN
- Tâm lý học đại cương
- Vật lý
- Hóa học
Từ CĐSP: 65
100
- Tâm lý học đại cương
- Vật lý
- Sinh học
- Tâm lý học đại cương
- Hóa học
- Sinh học
6
Sư phạm LS&ĐL
- Tâm lý học đại cương
- Lịch sử
- Địa lý
Từ CĐSP: 66
100
II
Chương trình đào tạo chuẩn
 
 
1
Sư phạm Toán học
Toán, Vật lý, Hoá học
140
50
2
Sư phạm Ngữ văn
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
139
50
3
Giáo dục Tiểu học
- Toán, Vật lý, Hoá học hoặc
- Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
137
50
4
Giáo dục Mầm non
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
139
50
 
 
 
 
1370
Lưu ý: Không tổ chức tuyển sinh các ngành có ít hơn 50 thí sinh đăng ký dự thi.
4. Hình thức tuyển sinh:
- Chương trình đào tạo liên thông: Thi tuyển.
- Chương trình đào tạo chuẩn: Thi tuyển hoặc xét tuyển
Nguyên tắc xử lý kết quả thi tuyển: thực hiện xét từ cao xuống thấp theo tổng điểm các môn thi và điểm ưu tiên (theo thang điểm 10, nếu có). Điểm trùng tuyển không phân biệt theo tổ hợp môn thi.
Phương thức này chỉ được thực hiện khi số hồ sơ đăng ký dự thi của từng ngành nhiều hơn chỉ tiêu tuyển sinh của ngành tương ứng.
Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông năm 2020; 2021, 2022.
Xét kết quả thi THPT năm 2020, 2021, 2022 theo tổ hợp các môn thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, cụ thể:
STT
Ngành
Tổ hợp
1
Sư phạm Toán
A00; A01; B00; D01
3
Sư phạm Ngữ văn
C00; D01; D14; D15
3
Giáo dục Tiểu học
A00; B00; C00; D01
4
Giáo dục Mầm non*
A00; B00; C00; D01
Nguyên tắc xét tuyển:
- Chỉ xét tuyển các thí sinh có kết quả thi THPT năm 2020, 2021, 2022 theo tổ hợp xét tuyển nói trên đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với tuyển sinh đại học chính quy các ngành sư phạm năm 2022.
- Xét từ cao xuống thấp theo tổng điểm các môn thi của tổ hợp xét tuyển (không phân biệt giữa các tổ hợp) và điểm ưu tiên (theo thang điểm 10, nếu có) cho đến hết chỉ tiêu hoặc hết thí sinh đáp ứng điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
* Đánh giá năng khiếu đối với thí sinh dự tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non.
Thí sinh đăn ký dự tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non, ngoài việc tham gia thi tuyển/xét tuyển theo quy định tại Mục 5.2.1 và 5.2.3 thì cần phải thực hiện bài đánh giá năng khiếu sau khi có kết quả thi tuyển/xét tuyển.
Thí sinh tìm hiểu Quy định về việc thực hiện bài đánh giá năng khiếu tại địa chỉ:  http://education.vnu.edu.vn/index.php/WebControl/viewnews/2208
Thời hạn đăng ký thực hiện bài đánh giá năng khiếu: Từ ngày 20 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2022.
Thí sinh được công nhận trúng tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non khi có điểm thi tuyển/xét tuyển đạt điểm chuẩn của ngành theo quy định và có kết quả Đạt ở bài thi đánh giá năng khiếu.
5. Đối tượng dự thi tuyển sinh đại học vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo liên thông
* Điều kiện dự thi đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ trung cấp lên đại học (áp dụng cho chương trình Giáo dục mầm non).
- Yêu cầu về ngành tốt nghiệp trung cấp (Phụ lục kèm theo)
- Đối với người đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trước ngày 07/05/2020:
Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Đối với người đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên từ ngày 07/05/2020 về sau:
Thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; và phải đạt thêm một trong các tiêu chí sau:
+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên;
+ Tốt nghiệp THPT loại giỏi;
+ Có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp đạt loại giỏi;
+ Tốt nghiệp trình độ trung cấp đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
* Điều kiện dự thi đối với thí sinh dự tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học.
- Yêu cầu về ngành tốt nghiệp cao đẳng (Phụ lục kèm theo)
- Đối với người đã tốt nghiệp cao đẳng ngành đào tạo giáo viên trước ngày 07/05/2020: Có bằng tốt nghiệp trình độ trình độ cao đẳng trở lên.
- Đối với người đã tốt nghiệp cao đẳng ngành đào tạo giáo viên từ ngày 07/05/2020 về sau phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên và đạt một trong các tiêu chí sau:
+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi hoặc điểm trung bình chung các môn văn hóa THPT đạt từ 8,0 trở lên;
+ Tốt nghiệp THPT loại giỏi;
+ Có học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;
+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại giỏi;
+ Tốt nghiệp trình độ cao đẳng đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.
- Những người không đủ các điều kiện trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
+ Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.
6. Đối tượng dự thi tuyển sinh đại học vừa làm vừa học theo chương trình đào tạo chuẩn
- Mọi công dân có đủ các điều kiện sau được dự thi tuyển sinh đại học hình thức VLVH: 
+ Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. (Người tốt nghiệp trung cấp nghề phải là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở, đã học đủ khối lượng kiến thức, thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD& ĐT).
+ Đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành;
+ Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và các loại lệ phí tuyển sinh;
- Những người không đủ các điều kiện trên và những người thuộc diện dưới đây không được dự thi:
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kỳ thi hành án hình sự;
+ Quân nhân hoặc công an nhân dân tại ngũ chưa được Thủ trưởng cơ quan cho phép đi học.
7. Tổ chức đào tạo và thời gian đào tạo
Kế hoạch đào tạo toàn khóa, công tác quản lý và tổ chức đào tạo sẽ do Trường Đại học Giáo dục – ĐHQG phụ trách.
- Đối với sinh viên học CTĐT liên thông từ Trung cấp lên đại học, thời gian đào tạo chuẩn từ 2,5 năm đến 3 năm, thời gian tối đa là 4,5 năm;
- Đối với sinh viên học CTĐT liên thông từ Cao đẳng lên đại học, thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm, thời gian tối đa là 4 năm.
- Đối với sinh viên học CTĐT chuẩn: thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, thời gian tối đa là 6 năm.
8. Kinh phí
- Tài chính thực hiện đề án theo nguyên tắc đồng thuận, lấy thu bù chi.
- Theo đúng quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội, mức thu cụ thể Trường ĐHGD sẽ thông báo đầu khóa học.
Đối với các đối tượng chính sách xã hội, nhà trường sẽ xem xét giảm học phí.
9. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
9.1. Đối với thí sinh dự tuyển CTĐT liên thông từ cao đẳng:
+ 01 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục)
+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục, có dấu xác nhận của đơn vị đang công tác hoặc xác nhận của nơi cư trú);
+ 02 bản photo công chứng Bảng điểm tốt nghiệp hệ cao đẳng;
+ 02 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp cao đẳng;
+ 02 bản photo công chứng minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ Xác nhận thâm niên công tác (đối với đối tượng ưu tiên 07, nhóm 02);
+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu;
+ 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 cm, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh (ảnh trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);
+ 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên người nhận, địa chỉ người nhận, và số điện thoại liên hệ.
9.2. Đối với thí sinh dự tuyển CTĐT liên thông ngành GD Mầm non (từ trung cấp SP):
+ 01 Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục) ;
+ Sơ yếu lý lịch (theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục, có dấu xác nhận của đơn vị đang công tác hoặc xác nhận của nơi cư trú);
+ 02 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông;
+ 02 bản photo công chứng Bảng điểm tốt nghiệp hệ trung cấp;
+ 02 bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp trung cấp;
+ 02 bản photo công chứng minh chứng về đối tượng ưu tiên (nếu có);
+ Xác nhận thâm niên công tác (đối với đối tượng ưu tiên 07, nhóm 02);
+ Bản sao công chứng Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu;
+ 04 ảnh chân dung cỡ 3×4 cm, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh (ảnh trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);
+ 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ và tên người nhận, địa chỉ người nhận, và số điện thoại liên hệ.
9.3. Đối với thí sinh dự thi tuyển sinh chương trình đào tạo chuẩn
+ 02 phiếu đăng kí dự thi/xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Giáo dục.
+ 02 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp (Trung học phổ thông, Trung học bổ túc, Trung học chuyên nghiệp) hoặc chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.
+ Kết quả thi THPT năm 2020 hoặc 2021 hoặc 2022 (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển);
+ 02 bản sao công chứng giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có)
+ 04 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm, mặt sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh (ảnh trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi).
+ 03 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ người nhận, điện thoại liên hệ.
10. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ đăng ký dự thi: đến hết ngày 30/05/2022
11. Lệ phí tuyển sinh: 300.000 đồng/thí sinh.
12. Địa chỉ liên hệ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi
- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN
- Địa chỉ: Phòng 103, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024 73017123 (máy lẻ 1103).
- Cán bộ phụ trách: ThS. Hồ Thu Quyên./.

 

Bản quyền 2008 - 2023 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]