Liên thông » Khu vực phía Bắc

ĐH Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh Đại học liên thông năm 2021

-
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG NĂM 2021
Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học Điều dưỡng liên thông năm 2021 như sau:
 
I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH
Tổng chỉ tiêu:  230 chỉ tiêu. Trong đó:
- Đại học liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học:
+ Ngành Điều dưỡng: 140 chỉ tiêu
+ Ngành Hộ sinh: 36 chỉ tiêu.
- Đại học liên thông VLVH từ cao đẳng lên đại học:
+ Ngành Điều dưỡng: 42 chỉ tiêu
+ Ngành Hộ sinh: 12 chỉ tiêu. 
 
Xem toàn văn thông báo tuyển sinh tại đây:  TẠI ĐÂY
       
 
 

Bản quyền 2008 - 2022 @ Thongtintuyensinh.vn
Hosting @ MinhTuan

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]