Đại học » Quân đội - Công an

Trường Sĩ quan Đặc công

Thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
ĐT: 0433840625
Email: tuyensinh_sqdc@yahoo.com.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

TỔNG CHỈ TIÊU: 40

 

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

*Các ngành đào tạo đại học quân sự:

DCH

 

 

 

+Chỉ huy Tham mưu Đặc công

 

D860206

A

40

 

*Đại học quân sự:

- Tuyển thí sinh nam trong cả nước.

- Ngày thi: Theo qui định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển: Theo khối thi.

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]