Cao đẳng » Miền Bắc

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2017

*******

Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên
Mã trường: CKT
Địa chỉ: Phường Thịnh Đán – Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 02803 855 290 ; Fax: 02803 655 280
Website:www.cdkttctn.edu.vn
Email:caodangkinhte@gmail.com

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]