Trung cấp » Miền Trung

Hệ Trung cấp trong Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

Mã trường: 3304 – Tổng chỉ tiêu: 1.190

 

Địa chỉ: Số 123, Nguyễn Huệ, tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế; Tel: (054) 3.828.328;  3.828.327

Website: www.cdsphue.edu.vn;  Email: cdsp.hue@vnn.vn

 

Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

máy tính

Chỉ tiêu

CQ

THPT

VLVH

THPT

THCS

THCS

Tin học ứng dụng

01

100

100

0

0

0

0

Kế toán doanh nghiệp

02

200

200

0

0

0

0

Quản lý đất đai

03

100

100

0

0

0

0

Hành chính văn thư

04

150

150

0

0

0

0

Sư phạm mầm non

05

350

350

290

290

0

0

 

* Hình thức đào tạo chính quy:

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

- Tiêu chí tuyển:

   + Ngành 01, 02, 03: Xét tuyển môn Toán, Lý lớp 12.

   + Ngành 04: Xét tuyển môn Văn, Sử lớp 12.

   + Ngành 05: Xét tuyển môn Toán, Văn lớp 12.

- Nhận hồ sơ: Từ 01/7 - 30/8/2014

- Ngày xét tuyển: 05/9/2014

- Tuyển sinh trong cả nước

 

* Hình thức đào tạo VLVH:

- Đối tượng tuyển sinh: Đã tốt nghiệp THPT

- Tiêu chí tuyển: Xét tuyển môn Toán, Văn lớp 12.

- Nhận hồ sơ: Từ 01/6 - 25/11/2014

- Ngày xét tuyển:

   + Đợt 1: 05/9/2014

   + Đợt 2: 30/11/2014

- Tuyển thí sinh khu vực Miền Trung

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]