CĐ nghề » Miền Nam

Trường Cao đẳng nghề Nha Trang


THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2014
 
 
ĐỊA ĐIỂM BÁN VÀ NHẬN HỒ SƠ:
Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng nghề Nha Trang
Số 32 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đt: 058.3881139 Fax: 058.3881139
Website: www.cdnnt.edu.vn

 

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]