Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

********

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM

* Ký hiệu trường: HUI

* Địa chỉ: Số: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp, Tp.HCM;

* Điện thoại: (08) 3985 0578; 9851932; 8955858 - FAX: (08) 38946268;

* Website: www.iuh.edu.vn;

* Email: tuyensinh@iuh.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh: Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

4. Ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

52510301

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Nhóm ngành Công nghệ Điện gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

280

 

 

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52510301C

 

 

 

Nhóm ngành Công nghệ Điện tuyển sinh 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
Đại học Chất lượng cao

80

 

 

 

52510302

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Nhóm ngành Công nghệ Điện tử gồm 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Công nghệ kỹ thuật máy tính

320

 

 

 

52510302C

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
Đại học chất lượng cao

40

52510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

120

52510201C

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Đại học Chất lượng cao

40

52510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

60

52510203C

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Đại học chất lượng cao

40

52510202

Công nghệ chế tạo máy

130

52510202C

Công nghệ chế tạo máy
Đại học chất lượng cao

40

52510205

Công nghệ kỹ thuật ô tô

335

52510206

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

140

52580201

 

 

Kỹ thuật công trình xây dựng
Nhóm ngành Kỹ thuật xây dựng gồm 02 ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

130

 

 

52540204

Công nghệ may

140

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

 

 

 

52210404

Thiết kế thời trang

70

52480201

 

 

 

Công nghệ thông tin
Nhóm ngành Công nghệ thông tin gồm 04 ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin

380

 

 

 

52480201C

 

 

Nhóm ngành Công nghệ thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật phần mềm
Đại học chất lượng cao

120

 

 

52510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

310

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học
Đại học chất lượng cao

80

52540102

 

 

 

Công nghệ thực phẩm
Nhóm ngành Thực phẩm gồm 03 ngành: Công nghệ thực phẩm; Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và An toàn Thực phẩm

175

 

 

 

52540102C

Công nghệ thực phẩm
Đại học chất lượng cao

40

52420201

Công nghệ sinh học

120

52420201C

Công nghệ sinh học
Đại học chất lượng cao

40

52510406

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường
Nhóm ngành Môi trường gồm 03 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Khoa học môi trường

858

 

 

 

52510406C

 

 

Nhóm ngành Môi trường tuyển sinh 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường
Đại học chất lượng cao

80

 

 

52340301

 

 

Kế toán
Nhóm ngành Kế toán-Kiểm toán gồm 02 ngành: Kế toán; Kiểm toán

322

 

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

52340301C

Kế toán
Đại học chất lượng cao

200

52340201

 

 

 

Tài chính – Ngân hàng
Ngành Tài chính ngân hàng gồm 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp

345

 

 

 

52340201C

 

 

Ngành Tài chính ngân hàng tuyển sinh 02 chuyên ngành: Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp
Đại học chất lượng cao

160

 

 

52340115

Marketing

140

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

 

 

 

 

 

52340115C

Marketing
Đại học chất lượng cao

40

52340101

Quản trị kinh doanh

280

52340101C

Quản trị kinh doanh
Đại học chất lượng cao

200

52340107

Quản trị khách sạn

70

52340109

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

70

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

70

52340120

Kinh doanh quốc tế

140

52340120C

Kinh doanh quốc tế
Đại học chất lượng cao

40

52340122

 

 

Thương mại điện tử

 

 

70

 

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Vật lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH tự nhiên, Tiếng Anh

52380107

Luật kinh tế

60

Toán, Vật Lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh  

52380108

 

Luật quốc tế

 

60

 

52220201

 

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

480

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

Toán, KH xã hội, Tiếng Anh

Ghi chú: Môn in chữ đậm là môn chính

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

Điểm xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ đại học năm 2017 do Bộ Giáo Dục và Đào tạo quy định.         

6. Căn cứ xét tuyển:

+ Điểm  xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển (được làm tròn đến 0,25 và không nhân hệ số); cộng với điểm ưu  tiên đối tượng, điểm ưu tiên khu vực (theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Điểm bài thi Khoa học tự nhiên và điểm bài thi Khoa học xã hội là điểm trung bình chung của các môn thi thành phần.

+ Điều kiện phụ: Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ là điểm thi môn chính trong tổ hợp xét tuyển (nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn).

+ Không có sự chênh lệch giữa các tổ hợp xét tuyển.

7. Tổ chức tuyển sinh:         

- Thời gian xét tuyển nguyện vọng 1 theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thời gian xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho mỗi đợt: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hình thức nhận ĐKXT: Đăng ký xét tuyển online trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường và qua đường bưu điện.
- Tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo theo bảng 2.4 Danh sách các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh ở trên.

8. Chính sách ưu tiên:         

Theo quy chế tuyển sinh đại học năm 2017.  

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.    

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:  

- Năm 2017 dự kiến mức thu học phí hệ Đại học chính quy 16,5 triệu đồng/sv.

- Học phí năm 2017 tăng 11% so với năm 2016 (16,5n triệu đồng/14,8 triệu đồng), các năm về sau dự kiến tăng 6% mỗi năm.         

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]