Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH

Ký hiệu: DCG

Địa chỉ: A15-19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.6262.2980

Website: www.giadinh.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Tốt nghiệp THPT, hoặc tương đương

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

- Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển;

- Xét tuyển riêng: Trường xét điểm các môn trong học bạ cuối năm lớp 12 tương ứng với các tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành học.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6 dưới đây

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017: Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xét tuyển bằng kết quả học tập THPT hoặc tương đương: Điểm trung bình 3 môn học trong tổ hợp dùng để xét tuyển của năm học lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + Học kì I lớp 12 hoặc lớp 10 + lớp 11 + lớp 12 không nhỏ hơn 6,0.           

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

a. Thông tin ngành, mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu theo kết quả

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Thi THPT QG

Học tập THPT

52220201

 

Ngôn ngữ Anh

 

20

 

100

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

52340101

 

Quản trị kinh doanh

 

50

 

350

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Địa lí

Ngữ văn, Sinh học, Địa lí

52340201

 

Tài chính – Ngân hàng

 

20

 

80

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Lịch sử

Toán, Lịch sử, Địa lí

52340301

 

Kế toán

 

30

 

170

 

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Lịch sử

Toán, Sinh học, Địa lí

Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử

52480102

 

Truyền thông và mạng máy tính

 

20

 

80

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Sinh học

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52480103

 

Kỹ thuật phần mềm

 

20

 

80

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Vật lí, Địa lí

Toán, Hóa học, Sinh học

b. Thông tin về quy định điểm xét tuyển giữa các tổ hợp:

- Khi xét tuyển, trường sẽ xét theo từng ngành, theo từng tổ hợp môn, lấy điểm từ cao xuống thấp đến khi hết chỉ tiêu.

- Điểm trúng tuyển được xây dựng dựa trên tiêu chí: chỉ tiêu của ngành, số lượng hồ sơ thí sinh nộp vào trường và điểm xét tuyển của thí sinh. Trong đó, Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy.

7. Tổ chức tuyển sinh:         

- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 03/07/2017

- Hình  thức nhận ĐKXT: Thí sinh nộp trực tiếp tại trường, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến tại website: giadinh.edu.vn

- Các điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệpTHPT (bản sao có chứng thực), hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, học bạ THPT, giấy chứng nhận ưu tiên (bản sao chứng thực (nếu có).

8. Chính sách ưu tiên:         

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Bậc đại học 13.000.000đ/năm     Bậc cao đẳng  12.000.000đ/năm  

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]