Điểm chuẩn ĐH - CĐ

Điểm chuẩn tuyển sinh Đại học và cao đẳng

NĂM 2014

ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV3 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

 

NĂM 2013

ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

ĐIỂM CHUẨN NV2 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV3 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

 

NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN NV1 VÀ THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NV2

  * Khu vực Tp. Hà Nội        * Khu vực Tp. HCM        * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung       * Khu vực miền Nam      * Quân đội     * Công an

ĐIỂM CHUẨN NV BỔ SUNG 

  * Khu vực Hà Nội và TP.HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

 

NĂM 2011

ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

  * Khu vực TP. Hà Nội          * Khu vực TP. HCM      * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung         * Khu vực miền Nam    * Quân đội & Công an

ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

  * Khu vực TP. Hà Nội và TP. HCM        *  Khu vực các tỉnh thành khác

 

NĂM 2010

ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2

  * Khu vực TP. Hà Nội           * Khu vực TP. HCM       * Khu vực miền Bắc

  * Khu vực miền Trung          * Khu vực miền Nam     * Quân đội & Công an 

ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

  * Khu vực TP. Hà Nội & TP. HCM           * Khu vực các tỉnh thành khác

 

NĂM 2009

* ĐIỂM CHUẨN NV1 & XÉT NV2            * ĐIỂM CHUẨN NV2 & XÉT NV3

 

ĐIỂM CHUẨN ĐH & CĐ NĂM 2008 

 

ĐIỂM CHUẨN ĐH & CĐ NĂM 2007 

Tin cùng chuyên mục

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]