THPT » Thành phố Hà Nội

Thông tin tuyển sinh THPT tại TP. Hà Nội

-

NĂM HỌC 2015 - 2016

- Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2015 - 2016

- Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên đợt 2

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2015 - 2016

- Hướng dẫn chi tiết tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

- Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

- Tóm tắt phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015 - 2016

 

NĂM HỌC 2014 – 2015

- Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2014 - 2015

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2014 - 2015

- Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2014 - 2015

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2014 - 2015

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT ngoài công lập năm học 2014 - 2015

 

NĂM HỌC 2013 - 2014

- Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2013 - 2014 (điều chỉnh)

- Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2013 - 2014

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2013 - 2014

- Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2013 - 2014

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2013 - 2014

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT ngoài công lập năm học 2013 - 2014

 

NĂM HỌC 2012 - 2013

- Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập (Đợt 2) năm học 2012 - 2013

- Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường công lập năm học 2012 - 2013

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên (Đợt 2) năm học 2012 - 2013

- Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm học 2012 - 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập năm học 2012 - 2013

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2012 - 2013

 

NĂM HỌC 2011 - 2012

- Những điều cần biết về Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tại Hà Nội

- Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2011-2012

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2011-2012 tại Hà Nội

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các Trung tâm GDTX năm học 2011-2012

- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 ngoài công lập năm học 2011-2012

 

- Danh sách các trường THPT ngoài công lập

loading...

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]