Học phí các trường Đại học ngoài công lập năm 2012 - 2013

CÁC TRƯỜNG PHÍA BẮC

HỌC PHÍ NĂM 2012 - 2013

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CHU VĂN AN

+ ĐH: 590.000 đến 650.000đ/tháng.

+ CĐ: 490.000 đến 520.000 đ/tháng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á

- Phí nhập học: 300.000đ/sinh viên nhập học

- Đào tạo Đại học: 700. 000đ/ 01 tháng.

- Đào tạo Cao đẳng: 500.000đ/ 01 tháng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN

+ Hệ Đại học: 4.900.000đồng/năm

+ Hệ Cao đẳng: 3.200.000đồng/năm

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ

* Khối ngành Khoa học: 600.000đ/tháng

* Khối ngành Kinh tế - Quản lý:

  +  Đại học 850.000đồng/tháng

  + Cao đẳng: 500.000đồng/tháng

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

*Học phí đại học:

+ Ngành Tài chính ngân hàng: 1.180.000 đ/tháng

+ Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng:

1.080.000 đ/tháng.

+ Các ngành còn lại: 980.000 đ/tháng.

* Học phí cao đẳng: 800.000 đ/tháng.

(1 năm đóng 10 tháng)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

HẢI PHÒNG

1.Hệ đại học:

- Theo niên chế: 9.950.000 đồng/năm

- Theo tín chỉ: 331.600 đồng/tín chỉ

2.Hệ Cao đẳng:

- Theo niên chế: 9.250.000 đồng/năm

- Theo tín chỉ: 308.300 đồng/tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

LƯƠNG THẾ VINH

- Hệ Đại học: 650.000đ/1 tháng

- Hệ Cao đẳng: 600.000đ/1 tháng 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

PHƯƠNG ĐÔNG

Năm thứ nhất từ 6.750.000đ/năm đến 8.250.000đ/năm (tùy theo ngành học). Các năm sau, mỗi năm sẽ tăng khoảng 10% so với năm  học trước (thu theo số Tín chỉ thực học)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

* 23,100,000 VNĐ / học kỳ (Thời lượng học: 9 học kỳ)

Học phí nộp vào đầu mỗi học kỳ. Riêng đợt đóng học phí đầu tiên khi nhập học tạm thu 13,440,000 VNĐ tương ứng với 4,200,000 VNĐ lệ phí nhập học và học phí 1 mức học tiếng Anh dự bị.

* Dự bị tiếng Anh: 9,240,000 VNĐ / mức (Tối đa: 6 mức; Thời lượng học 1 mức là  8 tuần)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN

Cao đẳng 400.000đ/tháng,

Đại học 500.000đ/tháng

(tương đương 135.000đ - 165.000đ/tín chỉ).

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOÀ BÌNH

+ Hệ đại học: 7.950.000đồng/ năm

+ Hệ cao đẳng: 6.450.000đồng/ năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

9.000.000đ/năm

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGUYỄN TRÃI

+ Hệ đại học: 1.580.000 đ/tháng

+ Hệ cao đẳng: 980.000 đ/tháng

+ Chương trình liên kết đào tạo với Đh Sunderland (Vương quốc Anh) 305.000.000 đ/04 năm.

+ Chương trình liên kết đào tạo với ĐH FHM (CHLB Đức) 405.000.000 đ/04 năm.

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

BẮC HÀ

a. Đại học:

• Khối ngành Kinh tế: 15 triệu VNĐ/ năm học

• Khối ngành Công nghệ thông tin và Điện tử, truyền thông: 16 triệu VNĐ/ năm học

• Khối ngành Xây dựng và Quản lý xây dựng: 18 triệu VNĐ/ năm học

b. Cao đẳng:

• Khối ngành Kinh tế: 8 triệu VNĐ/ năm học

• Khối ngành Công nghệ thông tin và Điện tử, truyền thông: 9 triệu VNĐ/ năm học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH –

NGÂN HÀNG HÀ NỘI

- Mức học phí 450.000đ / 01 tín chỉ.

- Tổng số tín chỉ toàn khóa đối với tất cả các ngành đào tạo: hệ đại học 140 tính chỉ; cao đẳng 99 tín chỉ (bao gồm cả chương trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh; Giáo dục Thể chất)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔ

+ Hệ Đại học: 550.000 đồng/ tháng (5.500.000 đồng/ năm)

+ Hệ Cao đẳng: 450.000 đồng/ tháng (4.500.000 đồng / năm)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THÀNH ĐÔNG

+ Hệ đại học: 580.000 đồng /tháng

+ Hệ cao đẳng: 500.000 đồng /tháng 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

- Hệ đại học các ngành: 750.000đ/ tháng. Riêng ngành Đièu dưỡng: 1.400.000 đ/tháng.

- Hệ cao đẳng : 600.000 đ/tháng

(Một năm 10 tháng)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THĂNG LONG

+ Các ngành Kế toán, Tài chính- Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản lý bệnh viện, Y tế công cộng, Công tác xã hội, Việt Nam học: 17.000.000 đồng/năm.

+ Các ngành Toán ứng dụng, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung quốc: 17.500.000 đồng/năm.

+ Ngành Điều dưỡng: 17.500.000 đồng/năm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRƯNG VƯƠNG

+ Hệ Đại học: 500.000 VNĐ/ tháng.

+ Hệ Cao đẳng: 450.000 VNĐ/ tháng

CÁC TRƯỜNG PHÍA NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÀ RỊA-VŨNG TÀU

* ĐH: 3.900.000đồng/hk1;

* CĐ: 3.300.000đồng/hk1

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

BÌNH DƯƠNG

* Hệ đại học:

+ Các ngành Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng, Công nghệ sinh học, Kiến trúc là 4.950.000 đồng/ học kỳ.
+ Các ngành còn lại là 4.840.000 đồng/ học kỳ.

* Hệ cao đẳng:

+ Các ngành Công nghệ kĩ thuật điện - điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng là 3.630.000 đồng/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 3.410.000 đồng/ học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI

- Đại học 140 tín chỉ, Cao đẳng 100 tín chỉ.

- Mức học phí áp dụng cho tất cả các ngành:

+ Đại học: 250.000 đồng/tín chỉ.

+ Cao đẳng: 220.000 đồng/tín chỉ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

SÀI GÒN

+ Hệ đại học (04 năm): 4,7 triệu/HK (01 năm gồm 02 học kỳ)

+ Hệ cao đẳng (03 năm): 4,1 triệu/HK (01 năm gồm 02 học kỳ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

THÔNG TIN GIA ĐỊNH

Đại học 10.000.000đ/năm,

Cao đẳng: 9.000.000đ/năm

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

* Hệ đại học:

+ Các ngành Quản trị kinh doanh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Kinh doanh thương mại; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng là 3.850.000 đ/ học kỳ.

+ Các ngành Công nghệ thực phẩm; Nông học; Công nghệ sinh học là 4.150.000 đ/học kỳ.

+ Các ngành Đông phương học; Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 3.300.000 đ/ học kỳ.

+ Ngành Ngôn ngữ Anh 4.000.000 đ/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 4.200.000 đ/ học kỳ.

* Hệ cao đẳng:

+ Ngành Công nghệ thông tin 3.300.000 đ/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại là 3.000.000 đ/ học kỳ.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

DUY TÂN

* Hệ đại học:

- Tất cả các ngành đào tạo 375.000 đồng/ tín chỉ.

- Chương trình quốc tế CMU: 9.000.000 đồng/ học kỳ.

- Chương trình quốc tế PSU & CSU: 8.000.000 đồng/ học kỳ.

* Hệ Cao đẳng: tất cả các ngành 350.000đồng/ tín chỉ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG

4.750.000 đ/học kỳ, 9.500.000 đ/1 năm. Sinh viên có thể đóng theo từng học kỳ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

PHÚ XUÂN

+ ĐH: 3.500.000đ/sv/học kỳ;

+ CĐ: 3.250.000đ/sv/học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

VĂN LANG

Dự kiến 12 triệu đến 19 triệu đồng/ năm tùy theo từng ngành. Riêng ngành CNTT đào tạo theo chương trình CMU - Hoa Kỳ học phí 22 - 26 triệu đồng/ năm. Ngành Quản trị khách sạn và ngành Quản trị dịch vụ Du lịch lữ hành: riêng lớp đào tạo văn bằng đôi, học phí dự kiến 29 triệu đ/ năm. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

* Hệ đại học: 3.000.000 - 3.500.000 /1 học kỳ (15 tín chỉ)

* Hệ Cao đẳng: 2.400.000 - 2.850.000 /1 học kỳ (15 tín chỉ)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

* Bậc Đại học: khoảng 3.800.000 đồng/tháng. Một số ngành, nếu chọn chương trình học bằng Tiếng Anh: 4.300.000 đồng/tháng; chương trình chính quy hợp tác quốc tế (hợp tác với Đại học Paris Est, Viện Mod’ Art): 4.900.000 – 5.800.000 đồng/tháng.

* Bâc Cao đẳng: khoảng 3.300.000 đồng/tháng

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC

ĐÀ NẴNG

* Đại học:

- Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất : 5,4 triệu/học kỳ.

- Kiến trúc, Quy hoạch vùng và đô thị     : 5,3 triệu/học kỳ.

- Các ngành khối kỹ thuật: 4,5 triệu/học kỳ.

- Ngành TC-NH, Ngôn ngữ Anh: 4,3 triệu/học kỳ.

* Cao đẳng:                                              

- Ngành Công nghệ kỹ thuật CTXD: 4,0 triệu/học kỳ.

- Ngành Tài chính - Ngân hàng: 3,8 triệu/học kỳ.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CÔNG NGHIỆP LONG AN

Học phí tuỳ theo ngành

- ĐH: 4.800.000 đ/1 hk - 5.800.000 đ/1 hk

- CĐ: 4.000.000 đ/1 hk - 4.800.000 đ/1 hk

(tương đương 260.000 - 320.000 đ/1 tín chỉ)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG

 + Hệ đại học: Các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử là 4.450.000đ/ học kỳ. Các ngành khác là 4.000.000 đ/học kỳ.

+ Hệ cao đẳng: Tin học ứng dụng là 3.350.000 đ/học kỳ; Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử  là 3.550.000 đ/học kỳ; Công nghệ kĩ thuật hóa học 3.450.000 đ/ học kỳ. Các ngành còn lại là 3.100.000 đ/ học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -

TÀI CHÍNH TP.HCM

7,4 triệu đồng/ tháng chưa kể học phí tiếng Anh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT-

CÔNG NGHỆ TP.HCM

Bình quân từ 6.500.000đ đến 8.000.000đ /học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NGUYỄN TẤT THÀNH

+ Hệ đại học: 14,4 triệu đồng/ năm.

+ Hệ cao đẳng: 10,7 triệu đồng / năm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

TIN HỌC TP.HCM

Năm thứ 1: Từ 12.000.000đ đến 15.000.000đ tùy theo ngành học (chia làm 02 đợt)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

PHAN CHÂU TRINH

+ Hệ đại học: 3.500.000 đồng/HK (7.000.000 đồng / năm)

+ Hệ cao đẳng: 3.000.000 đồng/HK (6.000.000 đồng / năm)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

+ Bậc Đại học: 7.200.000đ/ năm

+ Bậc Cao đẳng: 6.100.000 đ/ năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

QUANG TRUNG

+ Hệ đại học: 6,5 triệu đồng/ năm

+ Hệ cao đẳng: 6,0 triệu đồng/ năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

HỒNG BÀNG

+ Đại học: trung bình 12.980.000đ/năm, trừ các ngành: Kiến trúc; Điều dưỡng, Kỹ thuật y học: 15.980.000 đ/năm.

+ Cao đẳng: 11.780.000 đ/năm.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

MIỀN ĐÔNG

Học phí thu theo số tín chỉ đăng kí học tập:

- Ngành QTKD : 30.000.000đ/năm

- Ngành Kĩ thuật : 20.000.000đ/năm

(Gồm các ngành: Kỹ Thuật Điện, Điện Tử; Kỹ Thuật Điều khiển và Tự động hóa; Kỹ Thuật Cơ Điện tử; Kỹ Thuật Phần mềm; Truyền thông và Mạng Máy tính)

- Ngành Điều dưỡng: 15.000.000đ/năm

Học phí này áp dụng cho tất cả sinh viên trúng tuyển vào EIU niên khóa 2012-2013 và sẽ ổn định trong toàn khóa đào tạo 4 năm.

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC

QUỐC TẾ SÀI GÒN

* Ngành Khoa học máy tính:

- Học bằng tiếng Việt: 48 triệu đ/năm

- Học bằng tiếng Anh: 119 triệu đ/năm

* Các ngành còn lại:

- Học bằng tiếng Việt: 42 triệu đ/năm

- Học bằng tiếng Anh: 109 triệu đ/năm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TẠO

Tương đương 3.000USD/năm cho tất cả các ngành

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

+ Các ngành Đại học:

* Dược học: 36.000.000đồng/năm

* Các ngành Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng; Kĩ thuật điện, điện tử; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh là 10.000.000đồng/ năm.

* Nuôi trồng thủy sản: 11.000.000 đồng / năm.

* Các ngành còn lại là 9.000.000 đồng / năm.

+ Các ngành Cao đẳng:

* Ngành Dược: 23.000.000 đồng/năm.

* Nuôi trồng thủy sản: 10.000.000 đồng / năm.

* Các ngành Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng; Tin học ứng dụng: 9.000.000đồng/năm

* Các ngành còn lại là 8.000.000 đồng / năm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

THÁI BÌNH DƯƠNG

- Đại học các ngành: 8 triệu đ/năm

- Cao đẳng các ngành: 6,5 triệu đ/năm

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

VÕ TRƯỜNG TOẢN

* Hệ đại học:

+ Y đa khoa: 17.500.000 đ/ học kỳ.

+ Dược học: 16.500.000 đ/ học kỳ.

+ Công nghệ thông tin: trong tỉnh Hậu Giang là 3.950.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 4.100.000 đ/ học kỳ

+ Các ngành còn lại: trong tỉnh Hậu Giang là 3.250.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 3.400.000 đ/ học kỳ.

* Hệ cao đẳng:

+ Dược học: 10.000.000 đ/ học kỳ.

+ Công nghệ thông tin: trong tỉnh Hậu Giang là 3.650.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 3.800.000 đ/ học kỳ.

+ Các ngành còn lại: trong tỉnh Hậu Giang là 3.000.000 đ/ học kỳ, ngoài tỉnh Hậu Giang là 3.150.000 đ/ học kỳ.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN

ĐÀ LẠT

- Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp, Điều dưỡng: 7.500.000 đ/1 năm. - Các ngành còn lại thu học phí theo số lượng tín chỉ sinh viên đăng kí, khoảng 7.000.000 đ /1 năm)

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]