Trung cấp » Miền Trung

Hệ Trung cấp trong Viện Pasteur Nha Trang

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2016

Hệ Trung cấp trong Viện Pasteur Nha Trang
Mã trường: YT10
Địa chỉ: Số 8 Pasteur, Nha Trang, Khánh Hòa; Tel: (058) 3 822.410

Website: pasteur-nhatrang.org.vn; Email: qlkhdt-pasteurnt@vnn.vn

Ngành hoặc chuyên ngành

 đào tạo

Mã ngành

máy tính

Tổng

Chỉ tiêu

Đối tượng tuyển sinh

THPT

THCS

Kỹ thuật xét nghiệm

01

90

+

 

- Tiêu chí tuyển: Xét điểm tổng kết 3 mônToán, Hóa, Sinh lớp 12.
- Đối tượng tuyển: Tốt nghiệp THPT

- Nhận hồ sơ: Từ 01/7/2016
- Thời gian xét tuyển:
   + Đợt 1: 26/9 ÷ 30/9/2016
   + Đợt 2: 24/10 ÷ 28/10/2016
   + Đợt 3: 28/11 ÷ 01/12/2016
- Tuyển thí sinh trong cả nước.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]