Điểm chuẩn 2011: ĐH CNTT, Khoa Ngoại ngữ, CĐ KTKT (ĐH Thái Nguyên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngành học


ngành

Khối thi

 

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu
NV2

Điểm xét
NV2

- Công nghệ thông tin

120

A

13

 

 

 

433

13

- Hệ thống thông tin

121

A

13

13

- Công nghệ phần mềm

122

A

13

13

- Khoa học máy tính

123

A

13

13

- Mạng và truyền thông

124

A

13

13

- Kĩ thuật máy tính

125

A

13

13

- Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

126

A

13

221

13

- Công nghệ điều khiển tự động

127

A

13

96

13

- Hệ thống thông tin quản lí

128

A

13

112

13

 

KHOA NGOẠI NGỮ

Ngành học


ngành

Khối thi

 

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu
NV2

Điểm xét
NV2

Các ngành đào tạo đại học.

 

Đã nhân hệ số

 

Đã nhân hệ số

- SP Tiếng Anh

701

D1

19

 

 

- CN Song ngữ Trung – Anh

702

D1/D4

16,5/15

 

 

- SP Tiếng Trung

703

D1/D4

16/15

33

16/15

- SP Song ngữ Trung – Anh

704

D1/D4

15,5/15

 

 

- SP Song ngữ Nga – Anh

705

D1/D2

16/15

26

16/15

- Cử nhân Tiếng Anh

706

D1

15

18

15

- Cử nhân Tiếng Trung

707

D1/D4

15/15

19

15/15

- CN Song ngữ Pháp – Anh

708

D1/D3

15,5/15,5

21

15,5/15,5

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

Chưa nhân hệ số

 

Chưa nhân hệ số

- SP Tiếng Anh

C81

D1

10

45

10

- SP Song ngữ Trung – Anh

C82

D1/D4

10/10

30

10/10

- SP Tiếng Trung

C83

D1/D4

10/10

30

10/10

- SP Song ngữ Nga – Anh

C84

D1/D2

10/10

30

10/10

- SP Song ngữ Pháp – Anh

C85

D1/D3

10/10

30

10/10

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT

Ngành học


ngành

Khối thi

 

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu
NV2

Điểm xét
NV2

- Cơ khí

C65

A

10

60

10

- Điện - Điện tử

C66

A

10

60

10

- Công nghệ Thông tin

C67

A

10

60

10

- Kế toán

C68

A/D1

10/10

120

10/10

- Quản trị Kinh doanh

C69

A/D1

10/10

60

10/10

- Tài chính – Ngân hàng

C70

A/D1

10/10

60

10/10

- Quản lí đất đai

C71

A/B

10/11

60

10/11

- Trồng trọt

C72

B

11

60

11

- Thú y

C73

B

11

60

11

- Xây dựng dân dụng và CN

C74

A

10

60

10

- Xây dựng cầu đường

C75

A

10

60

10

- Kinh tế Xây dựng

C76

A/D1

10/10

60

10/10

- Kế toán – Kiểm toán

C77

A/D1

10/10

60

10/10

- Quản lí môi trường

C78

A/B

10/11

60

10/11

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]