Tại chức » Khu vực TP. HCM

ĐH Sài Gòn tuyển sinh hệ VLVH Đợt4 năm 2014

 

Trường Đại học Sài Gòn thông báo về việc tuyển sinh

  • Đại học ngành KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH;
  • Đại học Liên thông ngành KẾ TOÁN, QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG và CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hình thức Vừa làm vừa học đợt 4 (tháng 11/2014)

 

Xem toàn văn Thông báo tuyển sinh TẠI ĐÂY

 

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]