Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 1 năm 2014

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Tự Nhiên năm 2014 - đợt 1
 
1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:
    Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:
1.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Người dự tuyển phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau
   a. Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hay ngành phù hợp thì được dự thi vào các chuyên ngành cao học tương ứng mà không cần học bổ túc kiến thức trước khi dự thi (xem hướng dẫn ngành đúng, ngành phù hợp tại Phụ lục 1 File đính kèm)
   b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành, chuyên ngành gần với chuyên ngành dự thi, trường hợp này thì phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Trường hợp này thí sinh phải đăng ký học và thi đạt (điểm thi >= 5.0 điểm) các môn bổ túc kiến thức mới được đăng ký dự thi vào cao học. (xem hướng dẫn ngành gần tại Phụ lục 2 File đính kèm). Điểm các môn bổ túc kiến thức được bảo lưu tối đa 3 năm.
1.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét. (riêng tốt nghiệp hệ chuyên tu, hệ hoàn chỉnh thì phải nộp kèm 2 bản sao bằng cao đẳng)
1.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  Không xét thâm niên công tác
1.4. Có đủ sức khỏe để học tập.
 
2. DANH MỤC CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN THI:
2.1. Danh mục các ngành, tên môn thi từng ngành và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh (File đính kèm).
2.2. Các môn thi: thí sinh sẽ thi 2 môn: cơ bản, cơ sở và phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ theo qui định tại mục 2.3
       - Môn cơ bản: tên môn thi của từng ngành xem tại phụ lục 3 và đề cương môn thi xem tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyển sinh/sau đại học
      - Môn cơ sở: tên môn thi của từng ngành xem tại phụ lục 3 và đề cương môn thi xem tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyển sinh/sau đại học
       - Môn ngoại ngữ: phải đạt chuẩn trình độ theo qui định tại mục 2.3
2.3. Qui định chuẩn trình độ môn ngoại ngữ
2.3.1. Qui định về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ được xét tuyển:
     Thí sinh thỏa 1 trong các điều kiện sau:
      a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài;
     b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;
     c. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;
    d. Kỳ thi tuyển sinh năm 2014- đợt 1, ĐHQG-HCM cho phép thí sinh sử dụng chứng chỉ TOEFL ITP tối thiểu 450 điểm; chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) tối thiểu 500 điểm hoặc có giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ đạt từ 50 điểm trở lên trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM và còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ đến ngày nộp hồ sơ (từ năm 2012). Trường hợp này thí sinh phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.3.2 hay 2.3.3 trước khi tốt nghiệp
2.3.2. Qui định về chứng chỉ tiếng Anh được xét tuyển:
   Thí sinh phải đạt chuẩn trình độ tiếng Anh là B1.3, gồm các chứng chỉ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh cao học.
IELTS (*)
Cambridge English
TOEFL
(ETS cấp)
TOEIC 4 kỹ năng (ETS cấp)
VNU-EPT (**)
 
 
 
(Nghe, đọc)
(Nói, viết)
 
4.5 - 50
FCE (60-74)
iBT 35 - 45
401 - 475
201 - 220
VNU-EPT 7
201 - 225
     (*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp
     (**): do Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp (xem lịch thi đính kèm)
2.3.3. Qui định về chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh được xét tuyển:
     - Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF A3, DELF B1, TCF niveau 2;
     - Tiếng Nga: Chứng chỉ TRKI  cấp độ 2;
     - Tiếng Đức: Chứng chỉ ZD cấp độ 2
     - Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 4
     - Tiếng Nhật: Chứng chỉ JLPT N4
   Nếu thí sinh chưa có các văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh nêu trên thì phải đăng ký dự thi môn ngoại ngữ tại Trường ĐH KH XH&NV trước ngày 29/3/2014.
 
3. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:
3.1. Đối tượng: thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau:
    - Thương binh, bệnh binh người có thẻ chứng nhận được hưởng chính sách như thương binh
    - Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với cách mạng
    - Người thuộc dân tộc thiểu số
    - Người có thời gian công tác 2 năm liên tục trở lên (tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi) tại các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ở các địa phương thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo, vùng sâu theo quy định của Chính phủ. Trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc biệt phái công tác của cấp có thẩm quyền (cơ quan công tác) đủ 2 năm
3.2. Chính sách ưu tiên:
   - Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản;
   - Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
 
4. HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:
4.1. Phát và nhận hồ sơ:
   - Thí sinh liên hệ mua hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự Nhiên từ ngày 20/1/2014 đến 16g ngày 28/3/2014.
   - Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 10/3/2014  đến 16g ngày 28/3/2014 Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.
        * Đối với sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 4/2014, hạn cuối nộp hồ sơ đến 16g ngày 16/4/2014 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TNĐH trước ngày 27/6/2014, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi tuyển.
        * Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ thi tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16 giờ ngày 13/6/2014. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả thi tuyển môn cơ bản và cơ sở. 
4.2. Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):
4.2.1. Lê phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh
4.2.2. Lê phí thi: 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS
4.3. Ngày thi tuyển:   dự kiến ngày 17/5/2014
 
5. ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP (xem chi tiết thông báo các lớp ôn tập tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyển sinh/sau đại học) sau ngày 20/01/2014
 
6. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
6.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành
      Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại trang web  www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc/chuongtrinhdaotao
6.2. Thời gian đào tạo và học phí:
    - Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ là 2 năm chính qui.
   - Thời gian học chính thức: Trừ các ngành liệt kê dưới đây, các chuyên ngành còn lại của sẽ học vào giờ hành chánh, 3-4 buổi/tuần.
     * Các ngành học vào buổi tối, thứ 7 và chủ nhật: Đại số; Hóa phân tích; Hóa vô cơ; Hóa lý; Kỹ thuật điện tử hướng Điện tử-VT-MT; Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử; Khoa học môi trường; Quản lý môi trường; Địa chất học
     * Các chuyên ngành thuộc ngành Sinh sẽ học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.
    - Dự kiến tổng thu học phí: 27.000.000đ - 31.000.000đ/ học viên/ khóa 2 năm.  
    - Khóa tuyển sinh năm 2014- đợt 1 sẽ bắt đầu nhập học vào giữa  tháng 9/2014
(*) Đặc biệt ngành Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử và thiết kế vi mạch là chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (có trợ giảng tiếng Việt). Mức thu học phí dự kiến 1.500 - 2.000USD/học viên/ khóa 2 năm.

 

     Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2014 vui lòng xem trên trang web: http://www.hcmus.edu.vn

Close [X]
Close [X]