Sau ĐH » Khu vực TP.HCM

ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2015

-

Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG TP.HCM thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học Tự Nhiên năm 2015 – đợt 2

1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN:

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thỏa các điều kiện sau đây:

1.1 Về văn bằng tốt nghiệp đại học: Thí sinh phải thỏa 1 trong các điều kiện về văn bằng như sau

a. Có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành hay ngành phù hợp thì được dự thi vào các chuyên ngành cao học tương ứng mà không cần học bổ túc kiến thức trước khi dự thi (xem hướng dẫn ngành đúng, ngành phù hợp tại (phụ lục 1)

b. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi (phụ lục 2) và phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi. Trường hợp này thí sinh phải đăng ký học và thi đạt các môn bổ túc kiến thức (điểm thi >=5.0 điểm) mới được đăng ký dự thi vào cao học. Điểm các môn bổ túc kiến thức được bảo lưu tối đa 3 năm.

1.2. Nơi đào tạo, hệ đào tạo, xếp loại tốt nghiệp: không xét. (riêng tốt nghiệp hệ chuyên tu, hệ hoàn chỉnh thi phải nộp kèm1 bản sao bằng cao đẳng)

1.3. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn:  Không xét thâm niên công tác

1.4. Có đủ sức khỏe để học tập.

2. DANH MỤC CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ MÔN THI:

2.1. Danh mục các ngành, tên môn thi từng ngành và dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh (phụ lục 3)

2.2. Các môn thi: thí sinh sẽ thi 3 môn: cơ bản, cơ sở và ngoại ngữ

- Môn cơ bản và môn cơ sở: tên môn thi của từng ngành xem tại phụ lục 3 và đề cương môn thi xem tại trang web www.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc

- Môn ngoại ngữ:

2.2.a. Thí sinh đã đạt trình độ ngoại ngữ như qui định tại mục 2.3 thông báo này thì được xét tuyển (không thi) môn ngoại ngữ đầu vào và đầu ra (xét 1 lần khi nộp hồ sơ thi tuyển)

2.2.b. Thí sinh đã đạt chứng chỉ TOEFL ITP ≥ 450 điểm; Chứng chỉ TOEIC 2 kỹ năng (nghe, đọc) ≥ 500 điểm; Chứng chỉ B.1 do trường ĐH Ngoại ngữ- HN, ĐH Ngoại ngữ- Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ- Huế, ĐH Hà Nội, ĐH Sư phạm- HCM, Trung tâm SEAMEO RETRAC cấp; Chứng chỉ VNU-EPT B1.1, B1.2; Giấy chứng nhận điểm ngoại ngữ (giấy báo điểm tuyển sinh) ≥ 50 điểm trong kỳ thi tuyển sinh sau đại học tại các CSĐT thuộc ĐHQG-HCM. Các chứng chỉ/ điểm thi phải còn hiệu lực 2 năm kể từ ngày thi môn ngoại ngữ (từ ngày 13/10/2013) đến ngày nộp hồ sơ.

Trường hợp này thí sinh phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra như qui định tại mục 2.3 trước khi tốt nghiệp (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày tốt nghiệp) 

2.2.c. Thí sinh chưa đạt trình độ ngoại ngữ như mục 2.2.a, 2.2.b nêu trên thì phải đăng ký thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh 2015- đợt 2.

Trường hợp này thí sinh phải đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ đầu ra như qui định tại mục 2.3 trước khi tốt nghiệp (chứng chỉ còn thời hạn sử dụng đến ngày tốt nghiệp)

Thí sinh tham khảo dạng thức đề thi tại phụ lục 4 và giáo trình ôn thi VNU-EPT mua tại phòng ĐT sau đại học 150.000đ/ quyển lý thuyết và 120.000đ quyển bài tập.

2.3. Qui định điều kiện xét tuyển (không thi) môn ngoại ngữ

2.3.1. Qui định về văn bằng ngoại ngữ được xét tuyển:  thí sinh thỏa 1 trong các điều kiện sau:

a. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài;

b. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng toàn phần trong đào tạo là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung không qua phiên dịch;

c. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo trong nước, nước ngoài cấp;

2.3.2. Qui định về chứng chỉ tiếng Anh được xét tuyển:

Thí sinh phải đạt chuẩn trình độ tiếng Anh là B1.3, gồm các chứng chỉ dưới đây và các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển sinh cao học.

IELTS (*)

Cambridge English

TOEFL

(ETS cấp)

TOEIC 4 kỹ năng, 2 chứng chỉ (ETS cấp)

VNU-EPT

Trung tâm Khảo thí tiếng Anh ĐHQG-HCM cấp

(Nghe, đọc)

(Nói, viết)

4.5 - 50

FCE (60-74)

iBT 35 - 45

401 - 475

201 - 220

VNU-EPT B.1.3

201 - 22

    (*): do Hội đồng Anh, ĐH Cambridge, IDP-Úc cấp

2.3.3. Qui định về chứng chỉ ngoại ngữ khác tiếng Anh được xét tuyển:

Các chứng chỉ này còn hiệu lực 2 năm tính từ ngày thi chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển

Ngoại ngữ

Pháp

Nga

Đức

Trung

Nhật

Trình độ

DELF A3, DELF B1, TCF niveau 2

TRKI  cấp độ 2

ZD cấp độ 2

HSK cấp độ 4

JLPT N4

3. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

3.1. Đối tượng: thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên khi bản thân thuộc các đối tượng sau:

a. Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính từ ngày tốt nghiệp đại học đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi) tại các địa phương được qui định là khu vực 1 trong qui chế tuyển sinh đại học hiện hành. Trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động công tác của cấp có thẩm quyền (cơ quan công tác);

b. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c. Con liệt sĩ;

d. Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

đ. Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là khu vực 1 trong qui chế tuyển sinh đại học hiện hành

e. Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả chất độc hóa học

3.2. Mức ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên tại mục 3.1 (kể cả người thuộc nhiều đối tượng) được:

1. Cộng vào kết quả thi mười điểm (10 điểm) cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ

2. Và được cộng một điểm (01 điểm) cho một trong hai môn thi cơ bản và cơ sở (thang điểm 10) theo nguyên tắc như sau:

a. Khi một môn thi có điểm < 05 điểm và một môn thi có điểm ≥ 05 điểm thì được cộng thêm 01 điểm cho môn có điểm thi < 05 điểm

b. Các trường hợp còn lại thì được cộng 01 điểm vào môn cơ sở 

4. HỒ SƠ DỰ THI, THỜI GIAN THI VÀ LỆ PHÍ:

4.1. Phát và nhận hồ sơ:

- Thí sinh liên hệ đăng ký mua hồ sơ tại phòng Đào tạo SĐH trường ĐH Khoa học Tự nhiên từ ngày 27/7/2015 đến 16g ngày 28/8/2015. (giờ hành chánh)

- Nộp hồ sơ thi tuyển từ ngày 3/9/2015 đến 16g ngày 16/9/2015 (giờ hành chánh). Nhà trường chỉ nhận các hồ sơ đầy đủ, đúng qui định và đúng thời hạn.

         * Đối với sinh viên sẽ tốt nghiệp đại học vào tháng 10/2015, hạn cuối nộp hồ sơ đến 16g ngày 16/9/2015 và được nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp thay cho bản sao bằng TNĐH, Tuy nhiên phải nộp bổ sung bản sao hợp lệ bằng TNĐH trước ngày 9/11/2015, sau thời hạn này các thí sinh chưa nộp bổ sung bản sao bằng TNĐH sẽ bị hủy kết quả thi tuyển.

         * Thí sinh chưa có văn bằng/ Chứng chỉ ngoại ngữ trong thời gian nộp hồ sơ thi tuyển thì được phép nộp bổ sung đến trước 16 giờ ngày 30/10/2015. Sau thời hạn này, các trường hợp không nộp bổ sung văn bằng/ chứng chỉ ngoại ngữ sẽ bị hủy kết quả thi tuyển môn cơ bản và cơ sở. 

4.2. Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi (nộp cùng với nộp hồ sơ dự thi):

4.2.1. Lệ phí đăng ký dự thi: 60.000đ/ thí sinh

4.2.2. Lệ phí thi:

- Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ              : 240.000đ/ thí sinh/ 2 môn CB-CS

- Thí sinh không được miễn thi ngoại ngữ    : 360.000đ/ thí sinh/ 3 môn CB-CS-NN

4.3. Ngày thi tuyển:

- Sáng ngày 17/10/2015: thi cơ bản. Chiều ngày 17/10/2015: thi môn cơ sở

- Sáng ngày 18/10/2015: thi môn ngoại ngữ

5. ĐỀ CƯƠNG, TÀI LIỆU VÀ KẾ HOẠCH ÔN TẬP:

5.1. Môn cơ bản, cơ sở:

Các lớp ôn tập sẽ học vào buổi tối trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (môn cơ bản: 2 buổi/ tuần; môn cơ sở: 2 buổi/ tuần). Học viên đăng ký học từ ngày 28/7/2015 - 21/8/2015. Khóa học bắt đầu từ 17/8/2015 – 30/9/2015. Các lớp ôn tập chỉ mở nếu số học viên đăng ký ≥ 20 học viên.

Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau ngày 28/7/2015.

Đề cương ôn thi xem tại trang web: www.hcmus.edu.vn/tuyensinh/saudaihoc

5.2. Môn Anh văn:

Các lớp ôn tập môn Anh văn sẽ học vào ban ngày 3 buổi/ tuần. Học viên đăng ký học từ ngày 28/7/2015 - 21/8/2015. Khóa học bắt đầu từ 17/8/2015 – 30/9/2015

Lịch học cụ thể sẽ thông báo sau ngày 28/7/2015.

6. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

6.1. Khung chương trình đào tạo của từng ngành

Thí sinh tham khảo khung chương trình đào tạo của từng ngành tại trang web

 www.hcmus.edu.vn/daotao/saudaihoc/chuongtrinhdaotao

6.2. Thời gian đào tạo và học phí:

- Tổng thời gian đào tạo chương trình thạc sĩ là 2 năm chính qui.

- Lịch học: Trừ các ngành liệt kê dưới đây, các chuyên ngành còn lại của sẽ học vào giờ hành chánh, 3-4 buổi/tuần.

   * Các ngành Đại số; Hóa phân tích; Hóa vô cơ; Hóa lý thuyết và hóa lý; Kỹ thuật điện tử hướng Điện tử-VT-MT; Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Địa chất học sẽ  học vào các buổi tối trong tuần, thứ 7 và chủ nhật:

   * Các ngành thuộc ngành Sinh sẽ học vào thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.

- Khóa tuyển sinh năm 2015- đợt 2 sẽ bắt đầu nhập học vào tháng 12/2015

(*) Ngành Kỹ thuật điện tử hướng Vi điện tử và thiết kế vi mạch là chương trình giảng dạy có thỉnh giảng Giáo sư nước ngoài (có phiên dịch) tối đa 2 chuyên đề. Mức thu học phí dự kiến 33.000000 – 40.000.000đ/học viên/ khóa 2 năm.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]