Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Tây Đô

Số 68, Lộ hậu Thạnh Mỹ, P. Lê Bình, Q. Cái Răng, TP Cần Thơ.
ĐT: (0710)3840.666. Website: www.tdu.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DTD - TỔNG CHỈ TIÊU: 2.200

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.200

Dược học

D720401

A, B

340

Điều dưỡng

D720501

B

60

Công nghệ thực phẩm

D540101

A, A1, B

150

Quản lí đất đai

D850103

A, A1, B

180

Kế toán

D340301

A,A1,D1

150

Tài chính - Ngân hàng

D340201

A,A1,D1

150

Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

300

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

D510102

A, A1

150

Công nghệ thông tin

D480201

A,A1,D1

130

Kĩ thuật điện, điện tử

D520201

A, A1

70

Nuôi trồng thủy sản

D620301

A, A1, B

70

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

150

Văn học

D220330

C

150

Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch)

D220113

C, D1

150

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

800

Dược

C900107

A, B

150

Điều dưỡng

C720501

B

50

Tin học ứng dụng

C480202

A,A1,D1

100

Kế toán

C340301

A,A1,D1

100

Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng

C510102

A, A1

100

Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

150

Nuôi trồng thủy sản

C620301

A, A1, B

50

Tài chính - Ngân hàng

C340201

A,A1,D1

100

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức tuyển sinh:

+ Trường tổ chức thi tuyển sinh theo kỳ thi chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

+ Xét tuyển đại học, cao đẳng theo đề thi 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (nếu còn chỉ tiêu).

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]