Đại học » TP.Hà Nội

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*****

* Tên trường: HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

* Mã trường: HVN

* Địa chỉ:  Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

* Điện thoại:  0462617520;    Fax: 0438276554         

* Website:  www.vnua.edu.vn;      Email: quangtu@vnua.edu.vn         

1. Đối tượng tuyển sinh là những người đã tốt nghiệp: Trung học phổ thông; Bổ túc văn hóa trung học; Trung học chuyên nghiệp; Cao đẳng; Cao đẳng nghề (Trường hợp người tốt nghiệp cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước;

3. Phương thức tuyển sinh: Căn cứ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017 để xét tuyển.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành đào tạo (theo bảng tại mục 6 dưới đây).

5. Điều kiện nhận ĐKXT: Các ngành đào tạo đều có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Xem chi tiết TẠI ĐÂY

6. Thông tin về ngành đào tạo/ chỉ tiêu/ tổ hợp môn xét tuyển:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu

Tổ hợp xét tuyển

1

52620112

Bảo vệ thực vật

85

A00; A01; B00; D01

2

52620105

+ Chăn nuôi (gồm các chuyên ngành: Chăn nuôi – Thú y, Dinh dưỡng và công nghệ thức ăn chăn nuôi, Khoa học vật nuôi).

+ Chăn nuôi - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y).

480

 

 

 

A00; A01; B00; D01

3

52510210

Công thôn (Công trình, công nghiệp nông thôn) (gồm các chuyên ngành: Công trình, Kỹ thuật hạ tầng cơ sở).

25

 

A00; A01; D01; C01

4

52620113

Công nghệ rau - hoa - quả và cảnh quan (gồm các chuyên ngành: Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che, thiết kế và tạo dựng cảnh quan, Marketing và thương mại, Nông nghiệp đô thị).

50

 

 

 

A00; A01; B00; D01

5

52540104

Công nghệ sau thu hoạch

70

A00; A01; B00; D01

6

52420201

+ Công nghệ sinh học (gồm các chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Công nghệ sinh học chất lượng cao).

+ Công nghệ sinh học - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (chuyên ngành Nấm ăn và Nấm dược liệu).

340

 

 

 

A00; A01; B00; D08

7

52480201

+ Công nghệ thông tin (gồm các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin).

+ Công nghệ thông tin - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (gồm các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính và Web, Toán tin ứng dụng).

Từ năm 2017 thời gian đào tạo của ngành Công nghệ thông tin là 4 năm.

125

 

 

A00; A01; D01; C01

8

52540101

Công nghệ thực phẩm (gồm các chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm).

300

 

 

A00; A01; B00; D01

9

52340301

+ Kế toán (gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán).

+ Kế toán - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (gồm các chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kế toán kiểm toán)..

350

 

 

 

A00; A01; D01; C01

10

52620110

Khoa học cây trồng (gồm các chuyên ngành: Khoa học cây trồng, Chọn giống cây trồng, Khoa học cây dược liệu, Khoa học cây trồng theo chương trình tiên tiến).

235

 

 

A00; A01; B00; D01

11

52440306

Khoa học đất (gồm các chuyên ngành: Khoa học đất, Nông hóa - thổ nhưỡng).

30

 

A00; A01; B00; D01

12

52440301

Khoa học môi trường

280

A00; A01; B00; D01

13

52620114

Kinh doanh nông nghiệp (gồm kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc thú y, vật tư nông nghiệp, thức ăn gia súc …)

25

 

 

A00; A01; B00; D01

14

52310101

Kinh tế (gồm các chuyên ngành: Kinh tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư, Kinh tế - Tài chính chất lượng cao, Kế hoạch và đầu tư, Quản lý kinh tế).

350

 

A00; A01; B00; D01

15

52620115

Kinh tế nông nghiệp (gồm các chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường)

135

 

A00; A01; B00; D01

16

52520103

+ Kỹ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành: Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí thực phẩm).

+ Kỹ thuật cơ khí - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (gồm các chuyên ngành: Công nghệ và Thiết bị thực phẩm, Máy và Thiết bị thực phẩm).

95

 

 

 

 

A00; A01; D01; C01

17

52520201

Kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Hệ thống điện, Tự động hóa).

 

135

 

A00; A01; D01; C01

18

52580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

25

A00; A01; B00; D01

19

52220201

Ngôn ngữ Anh

50

D01; A01; D07; D08

20

52620101

Nông nghiệp - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (gồm các chuyên ngành: Nông học, khuyến nông, Nông nghiệp công nghệ cao).

50

 

A00; A01; B00; D01

21

52620301

Nuôi trồng thuỷ sản (gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản).

55

 

A00; A01; B00; D01

22

52620116

+ Phát triển nông thôn

+ Phát triển nông thôn - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) (gồm các chuyên ngành: Công tác xã hội trong phát triển nông thôn; Quản lý phát triển nông thôn; Tổ chức sản xuất, dịch vụ phát triển nông thôn và khuyến nông).

60

 

 

 

A00; A01; B00; D01

23

52850103

Quản lý đất đai (gồm các chuyên ngành: Quản lý đất đai, Quản lý bất động sản).

300

 

A00; A01; B00; D01

24

52340101

Quản trị kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị marketing, Quản trị tài chính, Quản trịnh kinh doanh nông nghiệp theo chương trình tiên tiến).

150

 

 

A00; A01; B00; D01

25

52140215

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp - đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE).

30

 

A00; A01; B00; D01

26

52640101

Thú y

850

A00; A01; B00; D01

27

52310301

Xã hội học

100

A00; A01; C00; D01

Cộng

 

 

4780

 

 

  A00: Toán, Vật lí, Hóa học

  C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí

  A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh

  D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

  B00: Toán, Hóa học, Sinh học

  D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh

  C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

  D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

- Điểm trúng tuyển theo ngành đào tạo.

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển là 0 (không).

- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển:

+ Điều kiện phụ thứ nhất: Nếu chỉ tiêu tuyển sinh có hạn trong khi có nhiều thí sinh cùng có tổng số điểm bằng nhau thì ưu tiên cho thí sinh có điểm môn Toán cao hơn (riêng ngành Xã hội học có xét tuyển khối C00 thì lấy điểm môn Ngữ văn thay cho điểm môn Toán).

+ Điều kiện phụ thứ hai: Nếu điều kiện phụ thứ nhất đã sử dụng nhưng vẫn quá chỉ tiêu cần tuyển thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian; hình thức nhận ĐKXT theo kế hoạch và hướng dẫn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau khi có kết quả thi kỳ thi THPT quốc gia, Học viện sẽ có thông báo cụ thể).

8. Chính sách ưu tiên:

Tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

9. Lệ phí xét tuyển:

Theo Quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Đơn vị tính: 1000 đ/tháng/sinh viên

Năm học

Ngành

2016 -2017

2017 -

2018

2018 -

2019

2019 -

2020

2020 -

2021

Nông, Lâm, Thủy sản

730

(14,1)

840

(15,1)

980

(16,7)

1160

(18,4)

1390

(19,8)

Khoa học xã hội ( Kinh tế, Quản lý, Kế toán, Quản trị kinh doanh, ...)

745

(16,4)

865

(16,1)

1020

(17,9)

1220

(19,6)

1480

(21,3)

Công nghệ (Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, ...)

880

(16,4)

1030

(17,0)

1220

(18,4)

1470

(20,5)

1800

(22,4)

Thú y

1082

(16,4)

1280

(18,3)

1530

(19,5)

1860

(21,6)

2290

(23,1)

Ghi chú: Số liệu ghi trong ngoặc là mức tăng học phí so với năm học trước (%)

               Năm học được tính 10 tháng

               Dự kiến ngành Nông, Lâm, thủy sản được hỗ trợ học phí từ năm 2018-2021

11. Các nôi dung khác:

- Căn cứ  điểm trúng tuyển và tổ hợp các môn xét tuyển vào từng ngành, Học viện xét tuyển trong số Sinh viên mới nhập học để đào tạo theo chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao như sau: 1 lớp Khoa học cây trồng tiên tiến 60 sinh viên; 1 lớp Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến 60 Sinh viên; 1 lớp  Công nghệ sinh học chất lượng cao 60 Sinh viên, 1 lớp Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao 50 Sinh viên,  1 lớp Kinh tế - Tài chính chất lượng cao  50 sinh viên.

- Sau 1 năm học tập, các Sinh viên học theo chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao, nếu không đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh thì Sinh viên được chuyển về ngành  khi mới  nhập  học.

- Đối với các ngành có đào tạo theo chuyên ngành, Học viện căn cứ vào kết quả  thi học kỳ 1 của các Sinh viên trong cùng ngành đào tạo để xét tuyển vào các chuyên ngành.

-  Đối tượng  xét tuyển vào đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE ) là Sinh viên mới nhập học của ngành tương ứng không  POHE. Chỉ tiêu tuyển vào  đào tạo theo POHE (mỗi ngành từ 25 đến 70 sinh viên)  nằm trong  chỉ  tiêu chung của ngành đó .

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]