Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Ngoại thương

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
* Mã trường: NTH 

* Cơ sở Hà Nội: 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: (04) 32.595.154; Fax: (04): 38343605. Website: http://www.ftu.edu.vn.
* Cơ sở Quảng Ninh: Số 260 đường Bạch Đằng, P. Nam Khê, Tp. Uông Bí, Quảng Ninh.

- Điện thoại: 0333 856 481 Fax: 0333 852 557. Website: http://csquangninh.ftu.edu.vn

Mã xét tuyển, Nhóm ngành, Chỉ tiêu, Tổ hợp xét tuyển năm 2017 như sau :

Mã xét tuyển

Nhóm ngành

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

2017

I. Tại Cơ sở Hà Nội

2700

NTH01

Nhóm ngành Kinh tế; Kinh tế quốc tế; Luật

Kinh tế

Kinh tế đối ngoại

A00;A01;D01;D02; D03;D04;D06;D07

840

Thương mại quốc tế

A00; A01; D01; D07

Kinh tế quốc tế

Kinh tế quốc tế

A00;A01;D01;D03;D07

340

Kinh tế và phát triển quốc tế

A00; A01; D01; D07

Luật

Luật thương mại quốc tế

A00;A01;D01;D07

120

NTH02

Nhóm ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh quốc tế

A00; A01; D01; D07

340

Kinh doanh quốc tế

 

 

Kinh doanh quốc tế

 

A00;A01;D01;D07

190

(trong đó 50 chỉ tiêu cho chương trình theo mô hình tiên tiến Nhật Bản)

Kinh doanh quốc tế (Chương trình theo mô hình tiên tiến Nhật Bản)

A00;A01;D01; D06;D07

NTH03

Nhóm ngành Kế toán; Tài chính-Ngân hàng

Kế toán

Kế toán-Kiểm toán

A00;A01;D01;D07

150

(trong đó 70 chỉ tiêu cho chương trình theo định hướng nghề nghiệp ACCA)

Kế toán-Kiểm toán (Chương trình theo định hướng nghề nghiệp ACCA)

Tài chính- Ngân hàng

Tài chính quốc tế

A00;A01;D01;D07

340

Ngân hàng

Phân tích và đầu tư tài chính

NTH04

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

Tiếng Anh thương mại

D01

(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)

170

NTH05

Ngôn ngữ Pháp

Ngôn ngữ Pháp

Tiếng Pháp thương mại

D03

(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)

60

NTH06

Ngôn ngữ Trung

Ngôn ngữ Trung

Tiếng Trung thương mại

D01;D04

(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)

60

NTH07

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Nhật

Tiếng Nhật thương mại

D01;D06

(Ngoại ngữ nhân hệ số 2)

90

II. Tại Cơ sở Quảng Ninh

150

NTH08

Nhóm ngành Kế toán; Kinh doanh quốc tế

Kế toán

Kế toán-Kiểm toán

A00;A01;D01;D07

70

Kinh doanh quốc  tế

Kinh doanh quốc tế

80

-  Ký hiệu tổ hợp các môn xét tuyển:  A00 (Toán, Vật Lý, Hoá học); A01 (Toán,  Vật Lý, Tiếng Anh); D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh); D02 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nga);D03 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp); D04 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Trung); D06 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật) ;D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh);

- Hệ số của các môn thi xét tuyển: Đối với các ngành không phải là ngành ngôn ngữ, điểm các môn thi xét tuyển nhân hệ số 1. Đối với các ngành ngôn ngữ,  điểm các môn thi ngoại ngữ nhân hệ số 2.

  - Điểm trúng tuyển được xác định theo Nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) và được xác định riêng cho Cơ sở Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh.

- Chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển:

*Đối với Cơ sở Hà Nội :

+ Tổ hợp môn xét tuyển A01, D01,D03,D04,D06,D07 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 1 điểm/30 điểm.

+ Tổ hợp môn xét tuyển D02 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển A00 là 2 điểm /30 điểm.

+ Ngành Ngôn ngữ Trung (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét tuyển D04 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm.

+ Ngành Ngôn ngữ Nhật (Môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) : Tổ hợp môn xét tuyển D06 thấp hơn tổ hợp môn xét tuyển D01 là 2 điểm /40 điểm.

*Đối với Cơ sở Quảng Ninh:

+ Mã xét tuyển NTH08 : Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp môn xét tuyển.

- Thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường theo Nhóm ngành (theo Mã xét tuyển) được xét tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo của trường căn cứ trên nguyện vọng đăng ký ngành/chuyên ngành theo thứ tự ưu tiên của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành/chuyên ngành xét tuyển.

- Trong trường hợp tại ngưỡng điểm trúng tuyển của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển), số thí sinh bằng ngưỡng điểm trúng tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu xét tuyển còn lại của từng Nhóm ngành (từng Mã xét tuyển) tại ngưỡng điểm trúng tuyển (số chỉ tiêu xét tuyển còn lại bằng chỉ tiêu xét tuyển trừ số thí sinh có số điểm cao hơn ngưỡng điểm xét tuyển) thì Nhà trường sẽ sử dụng tiêu chí phụ là điểm thi môn Toán để xét tuyển đối với các thí sinh tại ngưỡng điểm trúng tuyển.

Tổ chức tuyển sinh: 

- Thời gian, hình thức nhận ĐKXT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chính sách ưu tiên: 

Xét tuyển thẳng; Ưu tiên xét tuyển theo quy định về xét tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển hiện hành của Bộ Giáo dục và đào tạo và quy định cụ thể của Nhà trường (xem chi tiết tại website của Nhà trường: www.ftu.edu.vn).         

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:  

Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.    

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 

-Thực hiện theo quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 ban hành theo nghị định 86/2015/NĐ-CP và thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

-Học phí dự kiến năm học 2017-2018 đối với chương trình đại trà: 16.8 triệu đồng/sinh viên/năm. Dự kiến học phí được điều chỉnh hàng năm không quá 10%/năm.

- Học phí chương trình Chất lượng cao, chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản và chương trình Kế toán – kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA dự kiến là 30 triệu đồng/năm. Học phí chương trình tiên tiến dự kiến là 50 triệu đồng/năm. Dự kiến học phí của các chương trình này được điều chỉnh hàng năm không quá 5%/năm.          

Các nội dung khác:  

- Chương trình Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản: thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường với nhóm ngành Quản trị kinh doanh và Kinh doanh quốc tế (NTH02) sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình này. Chương trình được xây dựng trên cơ sở các chương trình đào tạo của Nhật Bản, có sự hỗ trợ, tham gia của các doanh nghiệp Nhật Bản và JICA trong quá trình đào tạo. Sinh viên được học tối thiểu 50% các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh, học ngoại ngữ thứ hai là tiếng Nhật.

- Chương trình Kế toán kiểm toán theo định hướng nghề nghiệp ACCA: thí sinh sau khi đã trúng tuyển vào trường với nhóm ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng (NTH03) sẽ được đăng ký xét tuyển vào chương trình này. Sinh viên theo học chương trình sẽ học các môn kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh được thiết kế trên cơ sở nội dung của chương trình ACCA.

- Các Chương trình tiên tiến, Chương trình chất lượng caoThí sinh sau khi trúng tuyển vào trường sẽ đăng ký xét tuyển vào chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao khi đáp ứng điều kiện về trình độ ngoại ngữ và điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của từng chương trình. Trình độ Ngoại ngữ, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển và phương thức xét tuyển các chương trình tiên tiến và chất lượng cao được quy định cụ thể trong thông báo xét tuyển chương trình tiên tiến và chất lượng cao năm 2017 của trường. Các chương trình tiên tiến và chất lượng cao của Nhà trường gồm có :

+ 02 Chương trình tiên tiến: chương trình Kinh tế đối ngoại (hợp tác với ĐH Colorado State University – Hoa Kỳ) và chương trình Quản trị kinh doanh quốc tế (hợp tác với trường California State University (Fullerton) – Hoa Kỳ). Sinh viên có cơ hội nhận bằng tốt nghiệp của trường Đại học Ngoại thương và bằng của trường đối tác cấp.

+ 04 Chương trình chất lượng cao (giảng dạy bằng tiếng Anh) gồm các chương trình Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh quốc tế, Ngân hàng và Tài chính quốc tế, Kinh tế quốc tế.      

 

 

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]