Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Nghệ thuật - ĐH Huế

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT

Mã trường: DHN

Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

ĐT: (054) 3527 746; Website: www.hufa.edu.vn

Ngành đào tạo

Mã ngành

Môn thi / xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

210

 

Sư phạm Mỹ thuật

 

D140222

Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH HỌA, TRANG TRÍ)

(Môn chính: Hình họa; Trang trí, hệ số 2)

 

30

 

Hội họa

 

D210103

Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH HỌA, TRANG TRÍ)

(Môn chính: Hình họa; Trang trí, hệ số 2)

 

20

 

Đồ họa

 

D210104

Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH HỌA, TRANG TRÍ)

(Môn chính: Hình họa; Trang trí, hệ số 2)

 

10

 

Điêu khắc

 

D210105

Ngữ văn, Năng khiếu (TƯỢNG TRÒN, PHÙ ĐIÊU)

(Môn chính: Tượng tròn; Phù điêu, hệ số 2)

 

05

 

Thiết kế Đồ họa

 

D210403

Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH HỌA, TRANG TRÍ)

(Môn chính: Hình họa; Trang trí, hệ số 2)

 

50(*)

 

Thiết kế Thời trang

 

D210404

Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH HỌA, TRANG TRÍ)

(Môn chính: Hình họa; Trang trí, hệ số 2)

 

25

 

Thiết kế Nội thất

 

D210405

Ngữ văn, Năng khiếu (HÌNH HỌA, TRANG TRÍ)

(Môn chính: Hình họa; Trang trí, hệ số 2)

 

50(*)

(*) Ngành Thiết kế Đồ họa và ngành Thiết kế Nội thất mỗi ngành có thêm 10 chỉ tiêu đào tạo tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

- Thí sinh xét tuyển vào các ngành của Trường ĐH Nghệ thuật, ngoài môn văn hóa, thí sinh phải thi các môn năng khiếu theo quy định. Các ngành: Hội họa; Sư phạm Mỹ thuật; Đồ họa; Thiết kế đồ họa; Thiết kế thời trang; Thiết kế nội thất thi môn Hình họa và Trang  trí. Ngành Điêu khắc thi môn Tượng tròn và Phù điêu.

- Điểm các môn năng khiếu có hệ số 2 và mỗi môn năng khiếu chưa nhân hệ số phải >= 5.0.

- Trường ĐH Nghệ thuật tuyển sinh theo 2 phương thức:

+ Phương thức 1: Sử dụng kết quả thi môn Ngữ văn của kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 và kết quả điểm thi các môn năng khiếu do trường tổ chức thi riêng để xét tuyển. Trường dành 70% chỉ  tiêu  ngành để  tuyển  sinh theo phương thức này.

+ Phương thức 2: Sử dụng kết quả học tập môn Ngữ văn ở bậc THPT của 5 học kỳ (2 học kỳ năm học lớp 10, 2 học kỳ năm học lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12) và kết quả điểm  thi các môn năng khiếu do trường tổ chức thi riêng để xét tuyển.

Điều kiện điểm trung bình cộng môn Ngữ văn của 5 học kỳ phải >= 5.0, làm tròn đến 1 chữ số thập phân. Trường dành 30% chỉ tiêu ngành để tuyển sinh theo phương thức này. Điểm trúng tuyển được lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]