Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Mở TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên ngành

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

MBS

 

 

 

97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (08) 39307696 . Website: ou.edu.vn

 

Các ngành đào tạo ĐH:

 

 

 

2.900

 Khoa học máy tính

 

D480101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

200

 Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

200

 Quản lý xây dựng

 

D580302

100

 Công nghệ sinh học

 

D420201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Hóa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

200

 Quản trị kinh doanh

 

D340101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

400

 Kinh tế

 

D310101

100

 Tài chính – Ngân hàng

 

D340201

300

 Kế toán

 

D340301

300

 Hệ thống thông tin quản lý

 

D340405

100

 Luật kinh tế

 

D380107

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Ngoại ngữ

300

 Đông Nam Á học

 

D220214

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Văn, Toán, Ngoại ngữ

- Văn, Sử, Ngoại ngữ

100

 Xã hội học

 

D310301

100

 Công tác xã hội

 

D760101

100

 Ngôn ngữ Anh

 

D220201

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

300

 Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Ngoại ngữ

- Văn, Sử, Ngoại ngữ

50

 Ngôn ngữ Nhật

 

D220209

50

* Các môn tô chữ đậm: tính hệ số 2

1. Vùng tuyển sinh

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngành Công nghệ sinh học đào tạo tại cơ sở Bình Dương

2. Phương thức tuyển sinh:

- Trường căn cứ vào kết quả thi THPT Quốc gia tại các điểm thi do các trường đại học tổ chức.

- Ngành Khoa học máy tính: điểm môn Toán tính hệ số 2

- Các ngành Ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật: môn Ngoại ngữ được tính hệ số 2.

3. Phương thức xét tuyển:

* Điểm trúng tuyển xét theo từng ngành và được xác định theo 3 nhóm

- Nhóm Kỹ thuật gồm các ngành: Khoa học máy tính, CNKT CT Xây dựng, Công nghệ sinh học

- Nhóm Kinh tế - Quản lý gồm các ngành: Quản lý xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý.

- Nhóm Xã hội – Nhân văn gồm các ngành:  Luật kinh tế, Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Nhật.

* Thí sinh không trúng tuyển vào ngành xin xét tuyển có thể được chuyển sang ngành khác còn chỉ tiêu, cùng nhóm ngành và có điểm chuẩn thấp hơn nếu thí sinh có nguyện vọng.

* Nhà trường có thể tổ chức nhiều đợt xét tuyển

* Trường có tổ chức các lớp đào tạo đặc biệt (chất lượng cao), học phí dự kiến 21 triệu đ/1 năm các ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Ngôn ngữ Anh, CNKT công trình xây dựng, Luật kinh tế.

Close [X]
Close [X]