Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành học.

Ký hiệu

Trường

ngành

Môn thi/ xét tuyển

Tổng chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

MỎ-ĐỊA CHẤT

MDA

 

 

4.500

 Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà  Nội. ĐT: (04)38386214, (04)38389633

 Website: www.humg.edu.vn 

 

 Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3.850

 Kỹ thuật dầu khí

 

D520604

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

260

 Kỹ thuật địa vật lý

 

D520502

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

60

 Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

D510401

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

110

 Kỹ thuật địa chất

 

D520501

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

410

 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

 

D520503

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

330

 Quản lý đất đai

 

D850103

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Hóa học, Sinh học

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

 Kỹ thuật mỏ

 

D520601

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

220

 Kỹ thuật tuyển khoáng

 

D520607

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

160

 Công nghệ thông tin

 

D480201

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

410

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

D520216

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

110

 Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

210

 Kỹ thuật cơ khí

 

D520103

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

100

 Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

350

 Kỹ thuật môi trường

 

D520320

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Hóa học, Sinh học

280

 Quản trị kinh doanh

 

D340101

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

160

 Kế toán

 

D340301

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

240

Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh Bà  Rịa- Vũng Tàu:

 

 

 

 

 Kỹ thuật dầu khí

 

D520604

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40

 Công nghệ kỹ thuật hoá học

 

D510401

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40

 Kỹ thuật mỏ

 

D520601

  Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40

 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

 

D520216

  Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40

 Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

  Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40

 Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

 

D520503

  Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40

 Các ngành đào tạo đại học tại tỉnh  Quảng Ninh:

 

 

 

 

 Kỹ thuật mỏ

 

D520601

  Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

50

 Quản trị kinh doanh

 

D340101

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

 Kế toán

 

D340301

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

50

 Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

650

 Công nghệ kỹ thuật địa chất

 

C515901

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Công nghệ kỹ thuật trắc địa

 

C515902

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Công nghệ kỹ thuật mỏ

 

C511001

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Kế toán

 

C340301

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

65

 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự  động hoá

 

C510303

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

 

C510102

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Công nghệ thông tin

 

C480201

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

65

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

C510406

 Toán, Vật lý, Hóa học

 Toán, Vật lý, Tiếng Anh

 Toán, Hóa học, Sinh học

65

- Năm 2015, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất sẽ thực hiện việc xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) quốc gia tại các cụm thi trên cả nước do các trường đại học chủ trì.

- Trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. Thông tin chi tiết tham khảo trên website của trường.

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]