Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT

Ký hiệu: MDA

Số 18 phố Viên, Phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (04)38386214, (04)38389633

Website:www.humg.edu.vn

Ngành học.

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 

4.070

*Đào tạo tại Hà Nội

 

 

3.680

Kỹ thuật dầu khí

D520604

  - TOÁN, LÝ, HOÁ

  - TOÁN, LÝ, ANH

230

Kỹ thuật địa vật lý

D520502

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

60

Công nghệ kỹ thuật hoá học

D510401

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

100

Kỹ thuật địa chất

D520501

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

350

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

D520503

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

300

Quản lý đất đai

D850103

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, HÓA, SINH

  - TOÁN, VĂN, ANH

100

Kỹ thuật mỏ

D520601

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

220

Kỹ thuật tuyển khoáng

D520607

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

160

Công nghệ thông tin

D480201

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

480

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

D520216

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

180

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

240

Kỹ thuật cơ khí

D520103

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

190

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

350

Kỹ thuật môi trường

D520320

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, HÓA, SINH

250

Quản trị kinh doanh

D340101

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, VĂN, ANH

210

Kế toán

D340301

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, VĂN, ANH

260

*Đào tạo tại tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu:

 

 

270

Kỹ thuật dầu khí

D520604

  - TOÁN, LÝ, HOÁ

  - TOÁN, LÝ, ANH

50

Công nghệ kỹ thuật hoá học

D510401

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

50

Kỹ thuật mỏ

D520601

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

50

Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

D520216

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Kỹ thuật điện, điện tử

D520201

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Kỹ thuật trắc địa – bản đồ

D520503

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

*Đào tạo tại tỉnh Quảng Ninh:

 

 

120

Kỹ thuật mỏ

D520601

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Quản trị kinh doanh

D340101

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, VĂN, ANH

40

Kế toán

D340301

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, VĂN, ANH

40

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

 

 

400

Công nghệ kỹ thuật địa chất

C515901

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Công nghệ kỹ thuật trắc địa

C515902

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Công nghệ kỹ thuật mỏ

C511001

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Kế toán

C340301

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, VĂN, ANH

40

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

C510303

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

C510102

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Công nghệ thông tin

C480201

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

40

Công nghệ kỹ thuật môi trường

C510406

  - TOÁN, LÝ, HÓA

  - TOÁN, LÝ, ANH

  - TOÁN, HÓA, SINH

40

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

- Phương thức TS:

+ Trình độ đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Trình độ cao đẳng: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Các thông tin khác:

+ Chương trình tiên tiến chuyên ngành Lọc – Hóa dầu, hợp tác với trường đại học California UCDavis Hoa Kỳ, giảng dạy bằng tiếng Anh theo chương trình đào tạo của UC Davis, tuyển 60 chỉ tiêu.

Đối tượng tuyển: dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+  Trường tổ chức đào tạo liên thông từ cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học.

Thông tin chi tiết tham khảo trên website của trường.   

+ KTX: 2000 chỗ

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]