Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

-


THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Mã trường: DTK

Địa chỉ: Số 666, Đường 3-2, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0208. 3847 145; Fax: 0208. 3847 403

Website: www.tnut.edu.vn;  Email: office@tnut.edu.vn

 

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 2020 chỉ tiêu

TT

Tên ngành / Chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

 

I. Chương trình tiên tiến

 

 

 

1

Kỹ thuật Cơ khí

7905218

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

2

Kỹ thuật Điện

7905228

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

 

II. Đào tạo kỹ sư kỹ thuật

 

 

 

3

Kỹ thuật Cơ khí (chuyên ngành:Thiết kế và chế tạo cơ khí; Cơ khí chế tạo máy; Kỹ thuật gia công tạo hình; Cơ khí động lực)

7520103

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

350

4

Kỹ thuật Cơ - điện tử (chuyên ngành: Cơ điện tử)

7520114

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

280

5

Kỹ thuật Điện (chuyên ngành: Hệ thống điện; Thiết bị điện; Kỹ thuật điện)

7520201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

280

6

Kỹ thuật Điện tử - viễn thông (chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử;  Điện tử viễn thông)

7520207

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

7

Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành: Tin học công nghiệp)

7480106

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

8

Kỹ thuật Điều khiển và tự động hoá (chuyên ngành:Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp; Kỹ thuật điều khiển)

7520216

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

350

9

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

7580201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

10

Kỹ thuật môi trường

7520320

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

 D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

B00: Toán, Hóa, Sinh học

40

 

III. Đào tạo kỹ sư công nghệ

 

 

 

11

Công nghệ chế tạo máy (chuyên ngành: Công nghệ gia công cắt gọt)

7510202

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

12

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành:Công nghệ kỹ thuật điện)

7510301

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

70

13

Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành: Công nghệ ô tô)

7510205

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

140

 

IV. Đào tạo cử nhân

 

 

 

14

Kinh tế công nghiệp  (chuyên ngành:  Kế toán doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp)

7510604

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

40

15

Quản lý công nghiệp (chuyên ngành: Quản lý Công nghiệp)

7510601

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

40

16

Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành: Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ)

7220201

A00: Toán, Lý, Hóa

A01: Toán, Lý, Tiếng Anh

D01: Toán, Văn, Tiếng Anh

D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh

30

2. Đối tượng tuyển sinh

Là học sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên; đáp ứng các qui định về sức khỏe và các điều kiện dự tuyển khác theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Phương thức tuyển sinh

Nhà trường tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018

4. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối từng ngành đào tạo...

Thực hiện theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]