Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
- Mã trường: KSA
- Địa chỉ: Số: 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (08)38230082 .Website: www.ueh.edu.vn

Ngành học

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo ĐH:

 

 

4.500

Kinh tế (*)

D310101

 

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

-Toán, Vật lí, Hóa học

 

Quản trị kinh doanh

D340101

 

Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành

D340103

 

Marketing

D340115

 

Kinh doanh thương mại

D340121

 

Kinh doanh quốc tế

D340120

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

-Toán, Vật lí, Hóa học

 

Tài chính - Ngân hàng

D340201

 

Kế toán

D340301

 

 

Hệ thống thông tin quản lí (**)

 

D340405

-TOÁN, Ngữ văn, Tiếng Anh

-TOÁN, Vật lí, Tiếng Anh

-TOÁN, Vật lí, Hóa học

150

 

Luật

 

D380101

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

-Toán, Vật lí, Tiếng Anh

-Toán, Vật lí, Hóa học

 

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (***)

D220201

-Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH

100

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Trường chỉ tuyển sinh trình độ đại học, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

- Các chuyên ngành xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển riêng, sinh viên học theo chuyên ngành trúng tuyển, cụ thể các chuyên ngành sau:

+ (*): Các chuyên ngành Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc ngành Kinh tế: Các môn xét tuyển hệ số 1, chỉ tiêu mỗi chuyên ngành là: 50. Các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn có mức thu học phí bằng 50% mức học phí chung.

+ (**): Các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh, Hệ thống thông tin kinh doanh thuộc ngành Hệ thống thông tin quản lý: môn xét tuyển Toán hệ số 2. Chỉ tiêu mỗi chuyên ngành là 50.

Các chuyên ngành Toán tài chính, Thống kê kinh doanh có mức thu học phí bằng 50% mức học phí chung.

+ (***): Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại thuộc ngành Ngôn ngữ Anh: môn xét tuyển Tiếng Anh hệ số 2. Chỉ tiêu chuyên ngành Tiếng Anh thương mại là 100.

- Các ngành, chuyên ngành đào tạo còn lại (ngoài các chuyên ngành xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển riêng) xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển chung. Tất cả các môn xét tuyển hệ số 1. Tổng chỉ tiêu các ngành, chuyên ngành này là 4.100. Xem chi tiết thông tin ngành, chuyên ngành đào tạo tại www.tuyensinh.ueh.edu.vn

- Đối với các chuyên ngành xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển riêng, thí sinh phải học đúng chuyên ngành đã trúng tuyển ngay khi nhập học.

Các ngành, chuyên ngành đào tạo xét tuyển theo điểm chuẩn trúng tuyển chung, sinh viên sẽ đăng ký ngành/chuyên ngành sau khi kết thúc học kỳ thứ 2.

- Từ năm 2016, các chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành thực hiện theo chương trình tiên tiến quốc tế do trường xây dựng.

- Chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình cử nhân tài năng: Xem chi tiết về ngành, chuyên ngành đào tạo, điều kiện trúng tuyển tại www.tuyensinh.ueh.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]