Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT

Ký hiệu trường: QSK

KP3, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM
ĐT: (08) 37244.555 - Website: www.uel.edu.vn

Stt

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

 

Đào tạo bậc đại học:

 

 

1.400

1

Kinh tế (Kinh tế học, Kinh tế và

quản lý Công)

D310101

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

140

2

Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)

D310106

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

120

3

Tài chính – Ngân hàng

D340201

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

150

4

Kế Toán

D340301

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

100

5

Kiểm toán

D340302

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

100

6

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

90

7

Thương mại điện tử (dự kiến)

D340122

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

60

8

Quản trị kinh doanh

D340101

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

120

9

Kinh doanh quốc tế

D340120

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

100

10

Luật kinh tế (Luật kinh doanh, Luật thương mại quốc tế)

D380107

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

200

11

Luật (Luật dân sự, Luật tài chính - Ngân hàng)

D380101

Toán - Lý - Hóa
Toán - Lý - Tiếng Anh
Toán - Tiếng Anh - Văn

150

12

Marketing

D340115

Toán - Lý - Hóa

Toán - Lý - Tiếng Anh

Toán - Tiếng Anh - Văn

70

- Tuyển sinh trong toàn quốc

- Nhà trường xét tuyển thí sinh có dự thi tại các cụm thi THPT Quốc gia do các trường đại học tổ chức thi;

- Nhà trường không xác định môn thi chính. Không nhân hệ số.

- Các chương trình chất lượng cao: Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kiểm toán, Luật thương mại quốc tế, Kinh tế và Quản lý Công (dự kiến), Kế toán (dự kiến), Hệ thống thông tin quản lý (dự kiến), Marketing (dự kiến) , Luật kinh doanh (dự kiến), Luật dân sự (dự kiến)

- Các chương trình tài năng: Kinh tế học, Luật Tài chính - Ngân hàng.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]