Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Điện thoại: 0280-3852650; 0280- 3852651

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DTZ - TỔNG CHỈ TIÊU: 1.300

 

Ngành / chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1.300

Toán học

D460101

A, A1

50

Vật lý học

D440102

A, A1

40

Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng

D460112

A, A1

40

Hóa học

D440112

A, B

50

Địa lý tự nhiên

D440217

B, C

40

Khoa học môi trường

D440301

A, B

100

Sinh học

D420101

B

50

Công nghệ sinh học

D420201

B

50

Văn học

D220330

C

50

Lịch sử

D220310

C

50

Khoa học quản lý

D340401

C, D1

80

Công tác xã hội

D760101

C, D1

80

Việt Nam học

D220113

C, D1

40

Khoa học thư viện

D320202

B, C, D1

40

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A, B

40

Hóa Dược

D720403

A, B

80

Báo chí

D320101

C, D1

80

Du lịch học

D528102

C, D1

50

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A, B

150

Luật

D380101

C, D1

140

 

Các ngành xét tuyển (không tổ chức thi tuyển):

- Khoa học thư viện,

- Toán học,

- Vật lý học,

- Toán ứng dụng

Tiêu chí xét tuyển

- Tốt nghiệp: THPT theo hình thức giáo dục chính quy.

- Tổng điểm các môn:

   + Đối với ngành Khoa học thư viện: (Toán học, Hóa học, Sinh học) hoặc (Văn học, Lịch sử, Địa lý) của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 95,0 điểm trở lên.

   + Đối với các ngành Toán học, Vật lý học, Toán ứng dụng: Toán học, Hóa học, Vật lý của học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 (05 học kỳ) đạt 95,0 điểm trở lên.

- Hạnh kiểm: Đạt loại khá trở lên.

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]