Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường 
Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

DTZ

 

 

1.340

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: 0280-3852650; 0280- 3852651

Email: contact@tnus.edu.vn. Website: http://tnus.edu.vn/

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

1.340

Toán học

 

D460101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán,  Tiếng Anh,  Hóa học

40

Toán ứng dụng (Chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng)

 

D460112

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán,  Tiếng Anh,  Hóa học

40

Vật lí học

 

D440102

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Vật lí

Toán,  Ngữ văn, Vật lí

40

Hóa học

 

D440112

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học,  Sinh học

Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Tiếng Anh,  Hóa học

40

Hóa Dược

 

D720403

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học,  Sinh học

Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Tiếng Anh,  Hóa học

60

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học,  Sinh học

Toán, Ngữ văn, Hóa học

Toán, Tiếng Anh,  Hóa học

40

Khoa học môi trường

 

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học,  Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

100

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 

D850101

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học,  Sinh học

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

150

Sinh học

 

D420101

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Toán, Tiếng Anh,  Sinh học

Toán,  Ngữ văn, Sinh học

40

Công nghệ sinh học

 

D420201

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Tiếng Anh, Hóa học

Toán, Tiếng Anh,  Sinh học

Toán,  Ngữ văn, Sinh học

60

Văn học

 

D220330

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán,  Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn,  Địa lí

50

Lịch sử

 

D220310

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán,  Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn,  Địa lí

50

Báo chí

 

D320101

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán,  Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn,  Địa lí

100

Du lịch học

 

D528102

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán,  Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn,  Địa lí

50

Địa lý tự nhiên

 

D440217

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán,  Ngữ văn,  Địa lí

40

Khoa học thư viện

 

D320202

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán,  Ngữ văn,  Địa lí

40

Khoa học quản lý

 

D340401

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Hóa học

100

Công tác xã hội

 

D760101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Hóa học

100

Luật

 

D380101

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

Toán, Ngữ văn, Vật lí

Toán, Ngữ văn, Lịch sử

Toán, Ngữ văn, Hóa học

200

Năm 2015, Trường Đại học Khoa học tuyển sinh theo 2 phương thức:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập học bạ THPT (2 học kỳ lớp 12) cho tất cả các ngành. Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ như sau:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+  Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo nhóm môn đăng ký xét tuyển).

     Hồ sơ xét tuyển theo học bạ: Đơn xin đăng ký xét tuyển; Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; Bản phôto công chứng Học bạ THPT; 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh kèm theo số điện thoại (nếu có). Nơi nhận hồ sơ:

 Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên, Phường Tân Thịnh – TP. Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên.
- Tỉ lệ chỉ tiêu của ngành dành cho phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia: 60%, xét tuyển dựa vào kết quả học tập học

loading...

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]