Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Khoa học (ĐH Thái Nguyên)

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Mã trường: DTZ

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3904.317 - Fax: 0280.3746.965

Website: http://us.tnu.edu.vn hoặc http://tnus.edu.vn

Email: contact@tnus.edu.vn

Ngành học

Mã ngành

Môn thi/ xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1.300

Khoa học quản lý

D340401

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

100

Luật

D380101

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

250

Vật lí học

D440102

-Toán, Vật lí, Hóa học

-Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

-Toán, Tiếng Anh, Vật lí

-Toán,  Ngữ văn, Vật lí

40

Hóa học

D440112

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học

40

Khoa học môi trường

D440301

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học

60

Sinh học

D420101

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

-Toán, Tiếng Anh, Sinh học

40

Công nghệ sinh học

D420201

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

-Toán, Tiếng Anh, Sinh học

40

Địa lý tự nhiên

D440217

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Ngữ văn, Địa lí

40

Toán học

D460101

-Toán, Vật lí, Hóa học

-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

-Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

-Toán, Ngữ văn; Vật lí

40

Toán ứng dụng

D460112

-Toán, Vật lí, Hóa học

-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

-Toán, Ngữ văn,  Tiếng Anh

-Toán, Ngữ văn; Vật lí

40

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học

40

Du lịch

D528102

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

-Toán, Ngữ văn, Địa lí

60

Hóa Dược

D720403

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học

60

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

-Toán, Vật lí, Hóa học;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học

100

Văn học

D220330

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

-Toán, Ngữ văn, Địa lí

50

Lịch sử

D220310

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

-Toán, Ngữ văn, Địa lí

40

Báo chí

D320101

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Ngữ văn, Lịch sử;

-Toán, Ngữ văn, Địa lí;

60

Khoa học thư viện

D320202

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Hóa học, Sinh học;

-Toán, Ngữ văn, Địa lí

40

Công tác xã hội

D760101

-Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Ngữ văn, Vật lí;

-Toán, Ngữ văn, Lịch sử

100

Tiếng Anh

D220201

-Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

-Toán, Tiếng Anh, Hóa học;

-Toán, Tiếng Anh, Vật lí;

-Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

60

1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, nhà trường tuyển sinh theo 2 phương thức

- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.

- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập ghi trong học bạ Trung học phổ thông.

2.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia 

- Điều kiện tham gia xét tuyển:

Thí sinh phải có kết quả thi đạt ngưỡng điểm vào đại học theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Hồ sơ xét tuyển gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (thí sinh tải mẫu phiếu tại http://tnus.edu.vn).

+ Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 (bản chính có dấu đỏ).

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận  kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

2.2. Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông

- Điều kiện tham gia xét tuyển theo học bạ THPT:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.

+ Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 không thấp hơn 36 điểm (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển).

- Điểm xét tuyển theo học bạ THPT

+ Điểm xét tuyển = [Tổng điểm 3 môn của 2 học kỳ lớp 12 (3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển)] / 2 + Điểm ưu tiên

+ Điểm ưu tiên: được tính theo quy định trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy hiện hành.

- Hồ sơ xét tuyển theo học bạ

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu lấy tại website http://tnus.edu.vn)

+ Bản phôtô có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

+ Bản phôto công chứng Học bạ THPT.

+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận  kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).

3. Nơi nhận hồ sơ tuyển sinh: Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Khoa học, Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]