Đại học » Miền Bắc

Trường Đại học Hồng Đức

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẴNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Số

TT

Tên trường

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

HDT

 

 

2350

 

Số 565 Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

ĐT: (037) 3910.222; 3910.619; Fax: (037) 3910.475; Website:www.hdu.edu.vn

 

I

Các ngành  đào tạo đại học

 

 

 

2.000

1

 Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

2

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

D510406

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

3

 Kỹ thuật điện, điện tử

 

D520201

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

4

 Công nghệ thông tin

 

D480201

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

5

 Quản lý tài nguyên và Môi trường

 

D850101

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 

6

 Nông học (định hướng công nghệ cao)

 

D620109

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

7

 Chăn nuôi (Chăn nuôi-Thú y)

 

D620105

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

8

 Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

9

 Bảo vệ thực vật

 

D620112

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

10

 Lâm nghiệp

 

D620201

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

11

 Kinh doanh nông nghiệp

 

D620114

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

12

 Kế toán

 

D340301

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Văn-T.Anh

 

13

 Quản trị kinh doanh

 

D340101

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Văn-T.Anh

 

14

 Tài chính-Ngân hàng

 

D340201

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Văn-T.Anh

 

15

 Địa lí học (định hướng Địa chính)

 

D310501

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 

16

 Xã hội học (định hướng Công tác xã hội)

 

D310301

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 

17

 Việt Nam học (định hướng Quản lý Du lịch-Khách sạn)

 

D220113

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 

18

 Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự)

 

D310401

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-sinh

4. Văn-Sử-Đia

5. Toán-Văn-T.Anh

 

19

 Luật

 

D380101

1. Văn-Sử-Địa

2. Toán-Văn-T.Anh

 

20

 Sư phạm Toán học

 

D140209

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

21

 Sư phạm Vật lí

 

D140211

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

22

 Sư phạm Hóa học

 

D140212

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Hóa-Sinh

 

23

 Sư phạm Sinh học

 

D140213

Toán-Hóa-Sinh

 

24

 Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

1. Văn-Sử-Địa

2. Toán-Văn-T.Anh

 

25

 Sư phạm Lịch sử

 

D140218

Văn-Sử-Địa

 

26

 Sư phạm Địa lí

 

D140219

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Văn-Sử-Địa

4. Toán-Văn-T.Anh

 

27

 Sư phạm tiếng Anh

 

D140231

1. Toán-Lý-T.Anh

2. Toán-Văn-T.Anh

 

28

 Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Toán-Văn-T.Anh

 

29

 Giáo dục Mầm non

 

D140201

Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát)

 

30

 Giáo dục thể chất

 

D140206

Toán-Sinh-Năng khiếu (Bật xa tại chỗ và chạy 100m)

 

II

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

350

1

 Công nghệ thông tin

 

C480201

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

2

 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

3

 Quản lý đất đai

 

C850103

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Hóa-Sinh

 

4

 Kế toán

 

C340301

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Văn-T.Anh

 

5

 Quản trị kinh doanh

 

C340101

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

3. Toán-Văn-T.Anh

 

6

 SP Toán học (Toán - Tin)

 

C140209

1. Toán-Lý-Hóa

2. Toán-Lý-T.Anh

 

7

SP Ngữ văn (Văn-Sử)

 

C140217

1. Văn-Sử-Địa

2. Toán-Văn-T.Anh

 

8

 Giáo dục Mầm non

 

C140201

Toán-Văn-Năng khiếu (Đọc, kể diễn cảm và Hát)

 

9

 Giáo dục Tiểu học

 

C140202

Toán-Văn-T.Anh

 

10

 SP Tiếng Anh

 

C140231

1. Toán-Lý-T.Anh

2. Toán-Văn-T.Anh

 

 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

 

- Phương thức tuyển sinh: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Đối với học sinh THPT tham gia thi các môn tương ứng của ngành dự kiến học;

Về tuyển sinh đào tạo liên thông: Tuyển sinh tất cả các ngành từ cao đẳng lên đại học. Sinh viên đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia theo môn thi của ngành dự kiến đăng ký học liên thông tương ứng. Riêng liên thông từ trung cấp lên đại học có 3 ngành: Giáo dục Mầm non, Kế toán, Nông học.

 

- Ngành Giáo dục thể chất (D140206) tuyển sinh có ngoại hình cân đối, nam cao 1,65m, nữ cao 1,55m.

 

- Môn thi năng khiếu thi ngành GD Mầm nongồm: Đọc, kể diễn cảm và Hát. Ngành Giáo dục thể chất, gồm: Bật xa tại chỗ và chạy 100m

+ GD Mầm non, Giáo dục thể chất: điểm tối thiểu môn năng khiếu phải đạt từ 4,0 điểm trở lên.

- Số chỗ ở trong KTX: 2000.

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]