Đại học » TP.HCM

Trường Đại học Dân lập Văn Lang

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Ký hiệu trường: DVL

Địa chỉ: 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (08) 38367933 - (08) 38364954

Website: www.vanlanguni.edu.vn

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, có đủ sức khỏe theo quy định hiện hành.

2. Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển; Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

4. Ngành tuyển sinh, Chỉ tiêu tuyển sinh, Tổ hợp xét tuyển:

Mã ngành

Ngành học

Tổng chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

 

52210402

 

 

Thiết kế công nghiệp
(Xét theo học bạ và phương thức khác 10 chỉ tiêu)

 

40

 

 

Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ MT

Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT

Ngữ Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ MT

Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ MT

52210403

 

 

Thiết kế đồ họa
(Xét theo học bạ và phương thức khác 35 chỉ tiêu)

 

155

 

 

Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ MT

Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT

Ngữ Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ MT

Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ MT

52210404

 

 

Thiết kế thời trang
(Xét theo học bạ và phương thức khác 15 chỉ tiêu)

 

50

 

 

Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ MT

Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT

Ngữ Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ MT

Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ MT

52210405

 

 

Thiết kế nội thất
(Xét theo học bạ và phương thức khác 25 chỉ tiêu)

 

105

 

 

Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ MT

Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT

Ngữ Văn, Khoa học Xã hội, Vẽ MT

Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ MT

52220201

 

Ngôn ngữ Anh
(Xét theo học bạ và phương thức khác 95 chỉ tiêu)

310

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Tiếng Anh 

52220330

 

 

Văn học
(Xét theo học bạ và phương thức khác 15 chỉ tiêu)

 

30

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Ngữ văn, GD công dân, Tiếng Anh

52340101

 

 

Quản trị kinh doanh
(Xét theo học bạ và phương thức khác 80 chỉ tiêu)

 

260

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52340103

 

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
(Xét theo học bạ và phương thức khác 20 chỉ tiêu)

110

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

52340107

 

 

Quản trị khách sạn
(Xét theo học bạ và phương thức khác 40 chỉ tiêu)

 

200

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

52340121

 

Kinh doanh thương mại
(Xét theo học bạ và phương thức khác 80 chỉ tiêu)

260

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

52340201

 

 

Tài chính – Ngân hàng
(Xét theo học bạ và phương thức khác 50 chỉ tiêu)

 

180

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Địa lí

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52340301

 

 

Kế toán
(Xét theo học bạ và phương thức khác 35 chỉ tiêu)

 

190

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

52360708

 

 

Quan hệ công chúng.
(Xét theo học bạ và phương thức khác 85 chỉ tiêu)

 

260

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52380107

 

 

Luật kinh tế
(Xét theo học bạ và phương thức khác 30 chỉ tiêu)

 

100

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

52420201

 

 

Công nghệ sinh học
(Xét theo học bạ và phương thức khác 75 chỉ tiêu)

 

130

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lí, Sinh học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

52480103

 

 

Kỹ thuật phần mềm
(Xét theo học bạ và phương thức khác 25 chỉ tiêu)

 

80

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

52510406

 

 

Công nghệ kỹ thuật môi trường
(Xét theo học bạ và phương thức khác 15 chỉ tiêu)

60

 

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

52520115

 

Kỹ thuật nhiệt
(Xét theo học bạ và phương thức khác 15 chỉ tiêu)

50

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

52580102

 

Kiến trúc
(Xét theo học bạ và phương thức khác 50 chỉ tiêu)

220

 

Toán, Tiếng Anh, Vẽ MT

Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật

Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 

52580201

 

Kỹ thuật công trình xây dựng
(Xét theo học bạ và phương thức khác 35 chỉ tiêu)

110

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh 

 

 

TỔNG

2.900

 

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển và xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu: Theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo và theo quy định của Trường đối với các ngành có xét tuyển môn năng khiếu.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT: Tổng điểm của 3 môn trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển sau khi đã quy đổi không nhỏ hơn 18,00 và không có môn bị điểm liệt.

- Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thí sinh đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 (đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp THPT), đạt điểm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định.      

6. Tổ chức tuyển sinh:         

- Thời gian tuyển sinh:

+ Xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: Tổ chức xét tuyển đợt 1 theo thời gian do Bộ GDĐT quy định. Xét tuyển bổ sung đợt 1 sau 03 ngày kể từ ngày trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1. Các đợt xét tuyển bổ sung khác Trường sẽ thông báo cụ thể ngay sau khi kết thúc xét tuyển bổ sung đợt 1.

+ Thời gian tổ chức thi các Môn Vẽ (Vẽ Mỹ thuật, Vẽ Hình họa, Trang trí màu) đối với thí sinh xét tuyển vào các ngành Kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa: Ngày 7, 8, 9/7/2017 (đợt 1) ngày 14, 15, 16/7/2017 (đợt 2).

+ Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Từ 2/5/2017 đến 30/6/2017 (đợt 1), từ 4/7/2017 đến 15/9/2017 (đợt 2).

- Hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển/xét tuyển trực tiếp tại trụ sở chính của Trường, qua đường bưu điện, qua cổng thông tin điện tử của Trường (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia).

- Các điều kiện xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017 (đủ điều kiện được cấp bằng tốt nghiệp THPT), đạt điểm đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào, đã nộp đầy đủ các hồ sơ xét tuyển/thi tuyển hợp lệ.

- Đối với thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ theo quy định tại Điều 32 Quy chế thi THPT quốc gia (ban hành theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) được sử dụng điểm quy đổi môn Ngoại ngữ để làm căn cứ xét tuyển vào các ngành mà tổ hợp tương ứng có bài thi Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

- Những thí sinh được bảo lưu điểm bài thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo quy định tại Điều 35 Quy chế thi THPT quốc gia (ban hành theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT) được sử dụng điểm bảo lưu để đăng ký xét tuyển cho năm tuyển sinh liền kề.

- Thí sinh là người khuyết tật (được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hóa học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học), tùy tình trạng sức khỏe Nhà trường sẽ xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào ngành học phù hợp.
7. Chính sách ưu tiên:         

Theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/1/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.  

8. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ

- Lệ phí thi tuyển Môn Vẽ : 300.000 đồng/môn          

9. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Học phí đóng theo từng học kỳ, Mức học phí dự kiến từ 11 đến 16 triệu đồng/1 học kỳ tuỳ từng ngành. Riêng Ngành Kỹ thuật phần mềm đào tạo theo chương trình của Carnegie Mellon University (CMU - Hoa Kỳ) học phí dự kiến 18 triệu đồng/ 1 học kỳ

- Chính sách học phí: Học phí được công bố một lần ngay từ đầu khoá, và không tăng trong suốt khoá học.           

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]