Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Dân lập Cửu Long

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG

Ký hiệu: DCL

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, Xã Phú Quới, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0703 831155

Website: www.mku.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:

Đối tượng tuyển sinh, tính đến thời điểm xét tuyển, là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc các hình thức tương đương khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

2. Phạm vi tuyển sinh:

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh bậc đại học hệ chính quy trong phạm vi cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;

Trường Đại học Cửu Long tuyển sinh đại học chính quy bằng 2 phương thức xét tuyển sau đây: 
- Xét kết quả thi THPT quốc gia (30% chỉ tiêu).

- Xét kết quả học tập bậc THPT (70% chỉ tiêu).

4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:           

- Đối với phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia, các thí sinh phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng những thí sinh có Hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ được thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm nhưng phải học bổ sung kiến thức một học kỳ.

- Đối với phương thức xét kết quả học tập bậc THPT, các thí sinh phải có điểm trung bình chung của các môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6,0. Riêng những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thấp hơn 0,5 điểm so với mức quy định nhưng phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ. Riêng những thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường: Hội đồng tuyển sinh sẽ căn cứ kết quả học tập THPT của thí sinh (bảng điểm), kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt theo quy định của Trường để xem xét, quyết định cho vào học.

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

Trường Đại học Cửu Long (mã trường là DCL) xét tuyển các ngành đào tạo bậc đại học hệ chính quy với các tổ hợp môn xét tuyển của từng ngành được quy định như sau:

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ hợp môn xét tuyển

KQ thi THPTQG

Học bạ THPT

Bảo vệ thực vật

52620112

 

21

 

49

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

Công tác xã hội

52760101

 

15

 

35

- Toán, Lý, Hóa

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Lý

- Toán, Văn, Tiếng Anh

Công nghệ thông tin

52480201

 

18

 

42

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

52510301

 

12

 

18

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

52510201

 

20

 

45

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

52510102

 

18

 

42

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Điều dưỡng

52720501

 

39

 

91

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

52580205

 

12

 

28

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

Công nghệ thực phẩm

52540101

 

24

 

56

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Lý

Công nghệ sinh học

52420201

 

21

 

49

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

Nông học

52620109

 

22

 

53

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

Kinh doanh thương mại

52340121

 

12

 

18

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Luật Kinh tế

52380107

 

30

 

70

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

52340103

 

22

 

53

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

52340101

 

24

 

56

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Tài chính - Ngân hàng

52340201

 

18

 

42

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Kế toán

52340301

 

22

 

53

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

Ngữ văn

(Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam)

52220101

 

21

 

49

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

52220201

 

27

 

63

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Tiếng Anh, Địa

Đông phương học

52220213

 

12

 

28

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

Xét nghiệm y học

52720332

 

39

 

91

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

7. Tổ chức tuyển sinh:

Thời gian tuyển sinh

Đối với phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia, Trường tổ chức tuyển sinh theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 - Đợt 1: từ ngày 01/04/2017 đến 20/04/2017
Đối với phương thức xét kết quả học tập bậc THPT, Trường tổ chức tuyển sinh thường xuyên, chia thành các đợt sau đây:
- Các đợt xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng: từ tháng 3 đến tháng 7.
- Các đợt tiếp theo: tương ứng với các đợt xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia do Bộ GD&ĐT quy định.

Hình thức nhận đăng ký xét tuyển

Nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện 
Phương thức xét tuyển được áp dụng: xét kết quả học tập bậc THPT, xét kết quả thi THPT quốc gia. 
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, Long Hồ, Vĩnh Long.
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển (theo quy định của Bộ GDĐT) cho Trường qua đường bưu điện ngay lúc gửi hồ sơ.
Nộp hồ sơ xét tuyển trực tiếp tại Trường Đại học Cửu Long
Phương thức xét tuyển được áp dụng: xét kết quả học tập bậc THPT, xét kết quả thi THPT Quốc gia. 
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tuyển sinh – Trường Đại học Cửu Long, Quốc lộ 1A, Long Hồ, Vĩnh Long.
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển cho Trường Đại học Cửu Long ngay lúc nộp hồ sơ.
Đăng ký xét tuyển online (chỉ áp dụng đối với thí sinh có tài khoản đăng ký xét tuyển trực tuyến) 
Phương thức xét tuyển được áp dụng: xét kết quả thi THPT quốc gia.
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển cho Trường Đại học Cửu Long qua đường bưu điện hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng sau đây: 
- Chủ tài khoản: Trường Đại học Cửu Long
- Số tài khoản: 730.10.00.000.1697 
- Ngân hàng: BIDV – Vĩnh Long.
- Nội dung chuyển tiền cần ghi rõ thông tin sau: “Nộp lệ phí xét tuyển ngành….”
Gửi hồ sơ xét tuyển vào Email, trang Web, trang Facebook, Messenger Facebook của Trường
Phương thức xét tuyển được áp dụng: xét kết quả học tập bậc THPT, xét kết quả thi THPT quốc gia.
Các địa chỉ tiếp nhận:  
- Email: phongtuyensinh@mku.edu.vn (gửi các file đính kèm qua email).
- Trang website:  www.mku.edu.vn (gửi các file đính kèm qua hộp chát trực tuyến).
- Trang Facebook: Facebook.com/mku.edu.vn  (gửi các file đính kèm qua tin nhắn).
- Zalo: 0944707787 hoặc 0979088857 (gửi các file đính kèm vào hộp chát).
- Messenger Facebook: 0944707787 hoặc 0979088857 (gửi các file đính kèm vào hộp chát).
Yêu cầu: Thí sinh chụp hình các loại giấy tờ theo quy định của Hồ sơ xét tuyển hoàn chỉnh rồi gửi vào một trong các địa chỉ tiếp nhận ở trên. Khi làm thủ tục nhập học, thí sinh vui lòng nộp lại Hồ sơ xét tuyển hoàn chỉnh này cho Phòng Tuyển sinh - Trường Đại học Cửu Long.
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển cho Trường Đại học Cửu Long qua đường bưu điện hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng.

8. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện các chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Lệ phí xét tuyển được thực hiện theo quy định chung của Bộ GD&ĐT (30.000đ/hồ sơ)

10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Học phí của ngành Xét nghiệm y học và ngành Điều dưỡng là: 440.000 đồng/tín chỉ
Học phí của các ngành còn lại là: 320.000 đồng/tín chỉ.

Bản quyền 2008 - 2018 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]