Đại học » Miền Nam

Trường Đại học Dân lập Cửu Long

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP

 CỬU LONG

DCL

 

 

2.600

Quốc lộ 1A, xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

ĐT: 0703 821655; FAX: 0703657011; Website: www.mku.edu.vn;

Email:mekonguniversity@mku.edu.vn; phongdt@mku.edu.vn

 

Đại học chính quy

 

 

 

2.100

Công nghệ thông tin

 

D480201

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

 

D510301

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Lý

 

 

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

D510201

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

D510102

 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

D580205

 

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Lý

 

Công nghệ sinh học

 

 

D420201

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Văn, Sinh

 

Nông học

 

D620109

 

Kinh doanh thương mại

 

 

D340121

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Địa

 

Quản trị kinh doanh

 

D340101

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Kế toán

 

D340301

 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 

D220101

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

 

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

 

Đông phương học

 

D220213

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

 

Cao đẳng chính quy

 

 

 

500

Công nghệ thông tin

 

C480201

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

Tài chính – Ngân hàng

 

C340201

- Toán, Lý, Hóa,

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

 

Kế toán

 

C340301

 

Quản trị kinh doanh

 

C340101

 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

C510102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

 

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

 

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

 

Tiếng Anh

 

C220201

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Văn, Tiếng Anh

 

Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

 

C220101

- Văn, Sử, Địa

- Toán, Văn, Tiếng Anh

- Văn, Sử, Tiếng Anh

- Văn, Địa, Tiếng Anh

 

-Tuyển sinh trong cả nước;

-Trường tổ chức xét tuyển qua kì thi THPT quốc gia do các trường đại học chủ trì. Các môn xét tuyển theo từng ngành học đã công bố; ngưỡng điểm xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (dự kiến dành 60% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển này); Xét tuyển  dựa vào kết quả học THPT (dành 40% chỉ tiêu cho phương thức này).

Chi tiết tham khảo trên Website của trường: www.mku.vn

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]