Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Đà Lạt

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng.
ĐT: (063)3822246. Website: www.dlu.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: TDL   -TỔNG CHỈ TIÊU: 2.770

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.500

Toán học

D460101

A, A1

 

Sư phạm Toán học

D140209

A, A1

 

Sư phạm Tin học

D140210

A, A1

 

Vật lí học

D440102

A, A1

 

Sư phạm Vật lí

D140211

A, A1

 

Công nghệ thông tin

D480201

A, A1

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

D510302

A, A1

 

Kĩ thuật hạt nhân

D520402

A, A1

 

Hoá học

D440112

A

 

Sư phạm Hóa học

D140212

A

 

Sinh học

D420101

B

 

Sư phạm Sinh học

D140213

B

 

Khoa học môi trường

D440301

A,B

 

Nông học

D620109

B

 

Công nghệ sinh học

D420201

A,B

 

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A,B

 

Quản trị kinh doanh

D340101

A, A1,D1

 

Kế toán

D340301

A, A1

 

Luật

D380101

C

 

Xã hội học

D310301

C,D1

 

Văn hóa học

D220340

C,D1

 

Văn học

D220330

C

 

Sư phạm Ngữ văn

D140217

C

 

Lịch sử

D220310

C

 

Sư phạm Lịch sử

D140218

C

 

Việt Nam học

D220113

C,D1

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

D1

 

Công tác xã hội

D760101

C,D1

 

Đông phương học

D220213

C,D1

 

Quốc tế học

D220212

C,D1

 

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

 

Sư phạm tiếng Anh

D140231

D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

270

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

 

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

C510302

A, A1

 

Công nghệ sau thu hoạch

C540104

A,B

 

Kế toán

C340301

A, A1

 

 

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Tham gia kỳ thi chung do Bộ GD&ĐT tổ chức.

- Số chỗ trong kí túc xá: 1.000.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Trình độ đại học: Trường tổ chức thi tuyể nsinh. Trong tổng chỉ tiêu ĐH chính qui có 200 chỉ tiêu Sư phạm. Thí sinh đăng kí ngành sư phạm nhưng không trúng tuyển sẽ được xét tuyển vào hệ tổng hợp cùng ngành (nếu đạt điểm chuẩn của ngành).

- Trình độ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2014 của những thí sinh đã dự thi khối A1, A, B vào các trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

 

Bản quyền 2008 - 2015 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]