Đại học » Miền Trung

Trường Đại học Đà Lạt

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành đào tạo

Ký hiệu

Trường

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

TDL

 

 

3.300

Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng.

ĐT: (063)3822246. Website: www.dlu.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

3.000

Toán học

 

D460101

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

90

Sư phạm Toán học

 

D140209

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

25

Công nghệ thông tin

 

D480201

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

120

Sư phạm Tin học

 

D140210

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

15

Vật lí học

 

D440102

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

80

Sư phạm Vật lí

 

D140211

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

25

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

D510302

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

90

Kĩ thuật hạt nhân

 

D520402

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

40

Hoá học

 

D440112

Toán, Vật lí, Hóa học

90

Sư phạm Hóa học

 

D140212

Toán, Vật lí, Hóa học

25

Sinh học

 

D420101

Toán, Hóa học, Sinh học

90

Sư phạm Sinh học

 

D140213

Toán, Hóa học, Sinh học

25

Khoa học môi trường

 

D440301

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

110

Nông học

 

D620109

Toán, Hóa học, Sinh học

60

Công nghệ sinh học

 

D420201

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

130

Công nghệ sau thu hoạch

 

D540104

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

90

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Văn, Tiếng Anh

140

Kế toán

 

D340301

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

110

Luật

 

D380101

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

320

Xã hội học

 

D310301

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

80

Văn hóa học

 

D220340

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

60

Văn học

 

D220330

Văn, Lịch sử, Địa lý

120

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

Văn, Lịch sử, Địa lý

30

Lịch sử

 

D220310

Văn, Lịch sử, Địa lý

90

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

Văn, Lịch sử, Địa lý

25

Việt Nam học

 

D220113

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

80

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

220

Công tác xã hội

 

D760101

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

100

Đông phương học

 

D220213

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

190

Quốc tế học

 

D220212

Văn, Lịch sử, Địa lý

Toán, Văn, Tiếng Anh

60

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Toán, Văn, Tiếng Anh

240

Sư phạm tiếng Anh

 

D140231

Toán, Văn, Tiếng Anh

30

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

300

Công nghệ thông tin

 

C480201

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

80

Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

60

Công nghệ sau thu hoạch

 

C540104

Toán, Vật lí, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

80

Kế toán

 

C340301

Toán, Vật lí, Hóa học.

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

80

- Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển căn cứ vào điểm thi THPT Quốc gia theo đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh..

- Điểm trúng tuyển theo ngành học

- Số chỗ trong KTX: 1.000

- Địa chỉ liên hệ tuyển sinh:

+ Văn phòng trường Đại học Đà Lạt. Tel: 063.3822246

+ Phòng Quản lý đào tạo. Tel: 063.3825091 - 063.3826914

+ Email: phongquanlydaotao@dlu.edu.vn   + Website: www.dlu.edu.vn

Bản quyền 2008 - 2016 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]