Đại học » TP.Hà Nội

Trường Đại Học Nội vụ Hà Nội

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
ĐT: (04) 37533659, (04) 37532864 -113
Fax: (04) 37588640 hoặc (04)37532955
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DNV -TỔNG CHỈ TIÊU: 2.000

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

chỉ tiêu

 

Hà Nội: Số 36 đường Xuân La, quận Tây Hồ

ĐT: (04) 37533.659 - (04) 37532.864-113

Fax: (04) 37588.640 hoặc (04) 37532.955

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học

 

 

1.020

01

Khoa học thư viện

D320202

C, D1

 

02

Lưu trữ học

D320303

C, D1

 

03

Quản trị nhân lực

D340404

C, D1

 

04

Quản trị văn phòng

D340406

C, D1

 

05

Quản lý Nhà nước

D310205

C, D1

 

06

Quản lý văn hóa

D220342

C, D1

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

420

01

Quản lý văn hoá

C220342

C, D1

 

02

Khoa học thư viện

C320202

C, D1

 

03

Lưu trữ học

C320303

C, D1

 

04

Quản trị nhân lực

C340404

A, C, D1

 

05

Quản trị văn phòng:

- Chuyên ngành Quản trị văn phòng

- Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ

- Chuyên ngành Hành chính học

- Chuyên ngành Hành chính văn thư

C340406

C, D1

 

06

Thư ký văn phòng

C340407

C, D1

 

07

Dịch vụ pháp lý

C380201

A, A1, C, D1

 

08

Tin học ứng dụng

C480202

A, A1, D1

 

 

Cơ sở Đào tạo tại Quảng Nam – Đà Nẵng

Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn – Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 626 3232 – (0510) 626 3235-101 – (0511) 2240 390.

 

 

 

 

Các ngành đào tạo Đại học

 

 

380

01

Khoa học thư viện

D320202

C, D1

 

02

Lưu trữ học

D320303

C, D1

 

03

Quản trị nhân lực

D340404

C, D1

 

04

Quản trị văn phòng

D340406

C, D1

 

05

Quản lý Nhà nước

D310205

C, D1

 

06

Quản lý văn hóa

D220342

C, D1

 

 

Các ngành đào tạo Cao đẳng

 

 

180

01

Quản trị văn phòng:

- Chuyên ngành Quản trị văn phòng

- Chuyên ngành Văn thư - Lưu trữ

- Chuyên ngành Hành chính học

- Chuyên ngành Hành chính văn thư

C340406

C, D1

 

02

Quản lý văn hoá

C220342

C, D1

 

03

Dịch vụ pháp lý

C380201

A, A1, C, D1

 

04

Quản trị nhân lực

C340404

A, C, D1

 

 

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

 

Bậc đại học:

- Thời gian đào tạo:  4 năm

- Chỉ tiêu: 1.400

- Trường tổ chức thi tuyển sinh theo phương thức thi ba chung của Bộ GD&ĐT.

- Ngày thi: 9,10/7/2014

 

Bậc cao đẳng

- Thời gian đào tạo: 3 năm 

- Chỉ tiêu: 600

- Xét chuyển điểm thi tuyển sinh Đại học cho thí sinh dự thi vào trường.

- Xét nguyện vọng 2, 3 của các thí sinh.

 

Ban quyen 2008 - 2014 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chu Gioi thieu Lien he Ve dau trang
Close [X]