CĐ nghề » Miền Nam

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

Cơ sở 1: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3654420 - 064.3866420
Cơ sở 2: Số 404 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3581703
Website: daynghebr-vt.edu.vn

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

MÃ TRƯỜNG: CĐĐ5203 - TỔNG CHỈ TIÊU: 2.430

 

Tên nghề đào tạo

Số lượng tuyển

Đối tượng

CĐN

TCN

SCN

THCS

THPT

Điện công nghiệp

40

50

100

X

X

Điện tử công nghiệp

30

30

40

X

X

Hàn

30

40

 

X

X

Công nghệ ô tô

60

30

 

X

X

Cắt gọt kim loại

30

30

 

X

X

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

50

30

 

X

X

Kế toán doanh nghiệp

35

35

 

X

X

Lập trình máy tính

35

30

 

X

X

Điện công nghiệp

 

50

150

X

X

Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính

 

30

 

X

X

Hàn

 

30

 

X

X

§iÖn tö d©n dông

 

70

40

X

X

LËp tr×nh m¸y tÝnh

 

40

 

X

X

Kü thuËt söa ch÷a vµ l¾p r¸p m¸y tÝnh

 

40

 

X

X

KÕ to¸n doanh nghiÖp

 

35

 

X

X

May thêi trang

 

40

 

X

X

§iÖn l¹nh

 

 

50

X

X

Hµn ®iÖn

 

 

100

X

X

Kü thuËt tiÖn

 

 

80

X

X

Söa ch÷a xe g¾n m¸y

 

 

30

X

X

Söa ch÷a ®éng c¬

 

 

100

X

X

Söa ch÷a m¸y tµu thuû

 

 

100

X

X

May c«ng nghiÖp

 

 

150

X

X

Tin häc v¨n phßng

 

 

70

X

X

Hàn điện

 

 

200

X

X

Hàn TIG-MIG/MAG

 

 

100

X

X

Điện lạnh

 

 

50

X

X

Sửa chữa xe gắn máy

 

 

70

X

X

Chống ăn mòn kim loại

 

 

50

X

X

Tin học văn phòng

 

 

30

X

X

Tổng

310

610

1,510

 

 

 

Vùng tuyển sinh: Toàn quốc

Hình thức và thời gian tuyển sinh: Xét tuyển liên tục trong năm

 

Bản quyền 2008 - 2014 @ Công ty Cổ phần Hỗ trợ Giáo dục Tinh Hoa

Trang chủ Giới thiệu Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]