CĐ nghề » Miền Nam

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

Cơ sở 1: Thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3654420 - 064.3866420
Cơ sở 2: Số 404 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐT: 064.3581703
Website: daynghebr-vt.edu.vn

B?n quy?n 2008 - 2014 @ Công ty C? ph?n H? tr? Giáo d?c Tinh Hoa

Trang ch? Gi?i thi?u Liên h? V? ??u trang
Close [X]