CĐ nghề » Miền Nam

Trường Cao đẳng nghề LILAMA - 2

-

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2016

Mã trường

Tên trường và nghề đào tạo

CĐN

TCN

Tuyển
 mới

Liên
thông

TN
THCS

TN
THPT

CDT4801

Trường Cao đẳng nghề Lilama 2

- Km32, QL 51 ,Long Thành, Đồng Nai

- Đt: 0613.3558700; Fax: 0613.3558711 - Website: lilama2.edu.vn

 

Hàn

50

50

 

 

Điện tử công nghiệp

50

50

 

 

Điện công nghiệp

50

 

 

 

Kỹ thuật lắp đặt điện & tự động hóa TCN

25

 

 

 

Chế tạo thiết bị cơ khí

50

 

 

 

Chế tạo thiết bị cơ khí ứng dụng công nghệ CNC

50

 

 

 

Công nghệ hàn

50

 

 

 

Chế tạo thiết bị cơ khí

50

50

 

 

Lắp đặt thiết bị cơ khí

50

 

 

 

Kỹ Thuật Sửa Chữa & Lắp Ráp Máy Tính

50

 

 

 

Điện công nghiệp

50

50

 

 

Kt lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

50

 

 

 

Điện tử công nghiệp

50

 

 

 

Kế toán doanh nghiệp

50

50

 

 

Cơ điện tử

50

 

 

 

Công nghệ hàn

 

 

25

25

Chế tạo thiết bị cơ khí

 

 

25

25

Lắp đặt thiết bị cơ khí

 

 

25

25

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

 

 

30

25

Điện công nghiệp

 

 

50

25

Kt lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

 

 

35

25

Điện tử công nghiệp

 

 

35

25

Kế toán doanh nghiệp

 

 

35

25

Bảo trì thiết bị cơ điện

 

 

35

25

Cơ điện tử

 

 

35

25

Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

 

 

35

25

Vận hành cần, cầu trục

 

 

35

25

Tổng cộng

725

250

400

300

 

Bản quyền 2008 - 2017 @ Thongtintuyensinh.vn

Trang chủ Giới thiệu Chính sách bảo mật Liên hệ Về đầu trang
Close [X]
Close [X]